(File word) Giáo án Văn 9 Kết nối tri thức cả năm

Giáo án Văn 9 sách Kết nối tri thức 2024-2025 được chia sẻ trong bài viết sau đây là nội dung kế hoạch bài dạy môn Ngữ văn lớp 9 bộ Kết nối tri thức theo từng bài học trong SGK Văn 9 sách mới bộ Kết nối. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến quý thầy cô mẫu soạn giáo án Văn 9 KNTT được trình bày dạng văn bản word theo đúng với mạch nội dung kiến thức của môn Ngữ văn chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Mời các thầy cô cùng tham khảo.

Giáo án Văn 9 sách Kết nối tri thức

Giáo án Văn 9 Kết nối tri thức kì 1

Giáo án Văn 9 kết nối tri thức bài 1

BÀI 1. THẾ GIỚI KÌ ẢO

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 8 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 1 tiết)

A. MỤC TIÊU

Bài học góp phần phát triển các năng lực và phẩm chất sau cho HS:

I. VỀ NĂNG LỰC

1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện truyền kì như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.

- Nêu được nội dung bao quát của VB; bước đầu biết phân tích các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm.

- Vận dụng được một số hiểu biết về lịch sử văn học Việt Nam để đọc hiểu VB văn học.

- Nhận biết được điển tích, điển cố và phân tích được tác dụng của chúng; nhận biết được sự khác biệt về nghĩa của một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn.

- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết; trình bày được giải pháp khả thi và có sức thuyết phục.

- Trình bày được ý kiến về một sự việc có tính thời sự.

2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)

- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.

- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.

II. VỀ PHẨM CHẤT

Trung thực trong các mối quan hệ ứng xử; yêu quý, trân trọng những con người có phẩm chất tốt đẹp.

B. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN VÀ CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH

Nội dung dạy học

Phương pháp, phương tiện

Chuẩn bị của HS

Đọc hiểu

VB: Chuyện người con gái Nam Xương (3 tiết)

- Phương pháp: đọc sáng tạo, gợi mở, dạy học hợp tác, đóng vai,...

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.

- Đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 9).

- Thực hiện phiếu học tập số 1, 2.

Thực hành tiếng Việt

Điển tích, điển cố (1 tiết)

- Phương pháp: phân tích ngôn ngữ, gợi mở, dạy học hợp tác,...

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu.

Đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 9); đọc khung Nhận biết điển tích, điển cố trong SGK (tr. 17) và vẽ sơ đồ tư duy thể hiện nội dung kiến thức.

Đọc hiểu VB: Dế chọi (2 tiết)

- Phương pháp: đọc sáng tạo, gợi mở, dạy học hợp tác,...

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.

Đọc VB, thực hiện phiếu học tập số 4, trả lời các câu hỏi sau khi đọc trong SGK (tr. 22).

Thực hành tiếng Việt

Một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn và cách phân biệt

(1 tiết)

- Phương pháp: phân tích ngôn ngữ, gợi mở, dạy học hợp tác,...

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu.

Đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 9); đọc khung Nhận biết một số yếu tố Hán Việt dễ nhầm lẫn trong SGK (tr. 22 - 23).

Đọc hiểu

Sơn Tinh - Thuỷ

Tinh

(1 tiết)

- Phương pháp: gợi mở, dạy học hợp tác,...

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu.

Đọc VB, trả lời các câu hỏi sau khi đọc trong SGK (tr. 27)

Viết

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết (con người trong mối quan hệ với tự nhiên) (3 tiết)

- Phương pháp: gợi mở, dạy học hợp tác,...

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu, bảng kiểm.

Thu thập thông tin cho bài viết (phiếu học tập số 6).

Nói và nghe

Trình bày ý kiến về một sự việc có tính thời sự (con người trong mối quan hệ với tự nhiên)

(1 tiết)

- Phương pháp: gợi mở, dạy học hợp tác,...

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu, bảng kiểm.

Chuẩn bị nội dung nói: thực hiện phiếu ghi chú (phiếu học tập số 8)

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

I. TÌM HIỂU KHÁI QUÁT VỀ BÀI HỌC

1. Mục tiêu

HS nhận biết được chủ đề và thể loại chính được học trong bài.

2. Nội dung hoạt động

HS đọc SGK, trả lời câu hỏi, từ đó hiểu được nội dung khái quát của bài học.

3. Tổ chức thực hiện

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Sản phẩm cần đạt

GV yêu cầu HS đọc phần Giới thiệu bài học, nêu chủ đề của bài học và thể loại chính được học trong bài.

HS nêu chủ đề của bài học và thể loại chính được học trong bài.

- Chủ đề của bài học: Thế giới kì ảo.

- Thể loại VB đọc chính: truyện truyền kì.

.........................

Giáo án Văn 9 kết nối tri thức bài 2

Xem thêm trong file tải về.

Giáo án Văn 9 kết nối tri thức bài 3

Xem thêm trong file tải về.

Giáo án Văn 9 kết nối tri thức bài 4

Xem thêm trong file tải về.

Giáo án Văn 9 kết nối tri thức bài 5

Xem thêm trong file tải về.

Giáo án Văn 9 Kết nối tri thức kì 2

Giáo án Bài 6 Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

BÀI 6. GIẢI MÃ NHỮNG BÍ MẬT

(Đọc và Thực hành tiếng Việt: 9 tiết; Viết: 3 tiết; Nói và nghe: 1 tiết)

A. MỤC TIÊU

Bài học góp phần phát triển các năng lực và phẩm chất sau cho HS:

I. VỀ NĂNG LỰC

1. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)

- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố trong truyện trinh thám như: không gian, thời gian, chi tiết, cốt truyện, nhân vật chính, lời người kể chuyện.

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, lối sống và cách thưởng thức, đánh giá của cá nhân do VB đã học mang lại.

- Nhận biết được các kiểu câu ghép, kết từ để nối các vế câu ghép; biết lựa chọn câu đơn hoặc câu ghép trong hoạt động giao tiếp.

- Viết được một truyện kể sáng tạo, có thể mô phỏng một truyện đã đọc; sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong truyện.

- Biết kể một câu chuyện tưởng tượng (có bối cảnh, nhân vật, cốt truyện,...).

2. Năng lực chung (năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo)

- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, thực hiện được các nhiệm vụ học tập theo nhóm.

- Biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau; hình thành được ý tưởng dựa trên các nguồn thông tin đã cho.

II. VỀ PHẨM CHẤT

Sống trung thực, trách nhiệm; tôn trọng pháp luật.

B. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN VÀ CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH

Nội dung dạy học

Phương pháp, phương tiện

Chuẩn bị của HS

Đọc hiểu

VB: Ba chàng sinh viên (3 tiết)

- Phương pháp: đọc sáng tạo, gợi mở, dạy học hợp tác, đóng vai,...

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.

- Đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 5 - 6).

- Thực hiện phiếu học tập số 1, 2.

Nội dung dạy học

Phương pháp, phương tiện

Chuẩn bị của HS

Thực hành tiếng Việt Các kiểu câu ghép và phương tiện nối các vế câu ghép

(1 tiết)

- Phương pháp: phân tích ngôn ngữ, gợi mở, dạy học hợp tác,...

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu.

Đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 6); đọc khung Nhận biết câu ghép đẳng lập, câu ghép chính phụ trong SGK (tr. 15 - 16) và vẽ sơ đổ tư duy thể hiện nội dung kiến thức.

Đọc hiểu

VB: Bài hát đồng sáu xu (3 tiết)

- Phương pháp: đọc sáng tạo, gợi mở, dạy học hợp tác,.

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu, phiếu học tập.

Đọc VB, trả lời các câu hỏi sau khi đọc trong SGK (tr. 23).

Đọc hiểu

VB: Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời

(1 tiết)

- Phương pháp: đọc sáng tạo, gợi mở, dạy học hợp tác,.

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu.

Đọc VB, trả lời các câu hỏi sau khi đọc trong SGK (tr. 28).

Thực hành tiếng Việt Lựa chọn câu đơn hoặc câu ghép

(1 tiết)

- Phương pháp: phân tích ngôn ngữ, gợi mở, dạy học hợp tác,.

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu.

Đọc phần Tri thức ngữ văn trong SGK (tr. 6); đọc khung Mục đích của việc lựa chọn câu đơn hoặc câu ghép trong SGK (tr. 28).

Viết

Viết truyện kể sáng tạo (3 tiết)

- Phương pháp: gợi mở, dạy học hợp tác,.

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu, bảng kiểm.

Chuẩn bị ý tưởng cho truyện kể sáng tạo (mang đến lớp truyện tranh hoặc “truyện chữ” mà em dựa vào để sáng tác).

Nói và nghe Kể một câu chuyện tưởng tượng

(1 tiết)

- Phương pháp: gợi mở, dạy học hợp tác,.

- Phương tiện: SGK, máy tính, máy chiếu, bảng kiểm.

Chuẩn bị nội dung nói: thực hiện phiếu ghi chú (phiếu học tập số 8).

......................

Giáo án Bài 7 Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Xem thêm trong file tải về.

Giáo án Bài 8 Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Xem thêm trong file tải về.

Giáo án Bài 9 Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Xem thêm trong file tải về.

Giáo án Bài 10 Ngữ văn 8 Kết nối tri thức

Xem thêm trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo các bài viết khác trong chuyên mục Giáo án bài giảng của Hoatieu.

Đánh giá bài viết
1 1.307
0 Bình luận
Sắp xếp theo