Đáp án thi tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài 2022

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài

25/10 cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài đã chính thức được Bộ tư pháp phát động đến đông đảo người Việt Nam trên toàn quốc cũng như ở nước ngoài nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật của cộng đồng trong lĩnh vực này. Để tham gia dự thi người chơi truy cập vào địa chỉ https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen để đăng kí tài khoản và làm bài dự thi. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi và gợi ý đáp án thi tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài 2022, mời các bạn cùng theo dõi.

Cuộc thi sẽ tiếp tục diễn ra cho tới 24h00 ngày 25/11/2022 dưới hình thức trực tuyến.

Đáp án Tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài

Câu hỏi 1: Theo Anh/Chị cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm chứng thực các loại việc nào sau đây?

 1. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.
 2. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản.
 3. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.
 4. Chứng thực di chúc;

Câu hỏi 2: Theo Anh/Chị, cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài không thực hiện chứng thực loại việc nào sau đây

 1. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản.
 2. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản.
 3. Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận.
 4. Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.

Câu hỏi 3: Điền cụm từ đúng để hoàn thành quy định sau: “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất phi nông nghiệp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ điều kiện được bồi thường theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì được bồi thường về đất theo…”.

 1. thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan.
 2. toàn bộ thời gian thuê.
 3. thời hạn sử dụng đất còn lại.

Câu hỏi 4: Hình thức nào không phải là hình thức ưu đãi đầu tư đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam?

 1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.
 2. Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 3. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất.
 4. Hỗ trợ tín dụng, cho vay để tạo nguồn vốn kinh doanh.

Câu hỏi 5: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đất ở bị Nhà nước thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ gì?

 1. Không có hỗ trợ.
 2. Hỗ trợ kinh phí vận chuyển.
 3. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề.
 4. Hỗ trợ tái định cư.

Câu hỏi 6: Anh A là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hiện đang sở hữu khu nhà biệt thự gắn liền với quyền sử dụng đất tại một quận trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh. Để phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội, Thành phố có nhu cầu thu hồi khu biệt thự của anh A. Hỏi nếu anh A đủ điều kiện được bồi thường theo quy định của Luật Đất đai khi Nhà nước thu hồi đất thì anh sẽ được bồi thường như thế nào?

 1. Trường hợp anh A không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở.
 2. Các phương án đưa ra đều đúng.
 3. Trường hợp anh A không còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi mà không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền.
 4. Trường hợp anh A còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Câu hỏi 7: Theo Anh/Chị người bị tước quốc tịch Việt Nam thì được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam sau thời gian bao lâu?

 1. Ít nhất 15 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch.
 2. Ít nhất 20 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch.
 3. Ít nhất 10 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch.
 4. Ít nhất 5 năm, kể từ ngày bị tước quốc tịch.

Câu hỏi 8: Người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài có quyền nào sau đây?

 1. Được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong mọi trường hợp.
 2. Không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
 3. Không phải đóng bảo hiểm xã hội.
 4. Được tư vấn và hỗ trợ tạo việc làm, khởi nghiệp sau khi về nước.

Câu hỏi 9: Theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, “người Việt Nam định cư ở nước ngoài” được hiểu như thế nào?

 1. Là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam cư trú, sinh sống lâu dài ở nước ngoài.
 2. Là công dân Việt Nam đang học tập, làm việc lâu dài ở nước ngoài.
 3. Là công dân Việt Nam đang cư trú, làm việc tại nước ngoài.
 4. Là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.

Câu hỏi 10: Theo Hiến pháp năm 2013, quy định nào sau đây là chính xác

 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.
 2. Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.
 3. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước nước ngoài bảo hộ.
 4. Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ khi có hành vi vi phạm.

Câu hỏi 11: Vợ chồng ông bà S là công dân Việt Nam, đồng thời có quốc tịch nước ngoài và hiện đang sinh sống tại nước ngoài. Sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình ông bà đã xác minh và tìm lại được anh A là người con thất lạc của mình, hiện đang sinh sống tại tỉnh H. Nay vợ chồng ông bà S muốn nhận con và muốn biết cơ quan nào tại Việt Nam có thẩm quyền đăng ký việc nhận con của ông bà?

 1. Sở Tư pháp tỉnh H.
 2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi anh A cư trú (tại tỉnh H).
 3. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi gia đình ông bà S cư trú tại Việt Nam trước đây.
 4. Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi anh A cư trú (tại tỉnh H).

Câu hỏi 12: Trong thời hạn bao nhiêu ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp giấy miễn thị thực?

 1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc.
 2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc.
 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc.
 4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc

Câu hỏi 13: Phương án nào dưới đây quy định về quyền tiếp cận thông tin của công dân Việt Nam ở nước ngoài là chính xác theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016?

 1. Chỉ có quyền tiếp cận thông tin thông qua cách thức yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin.
 2. Được thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016.
 3. Chỉ có quyền tiếp cận đối với thông tin được cơ quan nhà nước công khai.

Câu hỏi 14: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước cho thuê đất trong trường hợp nào?

 1. Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.
 2. Sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê.
 3. Tất cả các phương án đưa ra đều đúng.
 4. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

Câu hỏi 15: Đối tượng nào dưới đây có quyền kinh doanh các dịch vụ môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản?

 1. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
 2. Tất cả các phương án đưa ra đều đúng.
 3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài.
 4. Tổ chức, cá nhân trong nước.

Câu hỏi 16: Theo Anh/Chị, Luật quốc tịch Việt Nam quy định công dân Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam trong trường hợp nào sau đây?

 1. Tất cả các phương án đưa ra đều đúng.
 2. Đang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam.
 3. Đang chấp hành bản án, quyết định của Tòa án Việt Nam hoặc đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 4. Đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Câu hỏi 17: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi vào Việt Nam làm việc với tư cách là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định của pháp luật thì được trả lương bằng:….?

 1. Chỉ bằng tiền Đồng Việt Nam.
 2. Chỉ bằng ngoại tệ.
 3. Chỉ bằng USD.
 4. Tiền Đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ.

Câu hỏi 18: Theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, loại giấy tờ nào sau đây có giá trị chứng minh người có quốc tịch Việt Nam?

 1. Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi
 2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam.
 3. Giấy khai sinh; trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ.
 4. Tất cả các phương án đưa ra đều đúng.

Câu hỏi 19: Pháp luật quy định về thời hạn Giấy thông hành như thế nào?

 1. Không quá 12 tháng và không được gia hạn.
 2. Không quá 12 tháng và được gia hạn 01 lần.
 3. Từ 01 năm đến 05 năm và không được gia hạn.
 4. Không quá 05 năm và có thể gia hạn 01 lần.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 12.408
0 Bình luận
Sắp xếp theo