Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022

Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Vũng Tàu

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 2022 đã chính thức được phát động tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu dành cho công dân từ đủ 15 tuổi trở lên, hiện đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Để tham gia dự thi các thí sinh truy cập vào địa chỉ https://pbgdpl.baria-vungtau.gov.vn/thi-truc-tuyen để đăng kí tài khoản và làm bài dự thi trực tuyến. Sau đây là chi tiết gợi ý đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Bà Rịa – Vũng Tàu 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

Đáp án thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Vũng Tàu

Đáp án Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy Vũng Tàu 2022

Câu hỏi 1: Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tàng trữ trái phép chất ma túy thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

 1. Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.
 2. Phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
 3. Phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Câu hỏi 2: Người phạm tội dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để buộc họ phải sử dụng trái phép chất ma túy trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù bao nhiêu năm?

 1. Phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.
 2. Phạt tù từ 03 năm đến 05 năm.
 3. Phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

Câu hỏi 3: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy thuộc một trong các trường hợp nào sau đây thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng?

 1. Thực hiện cai nghiện ma túy vượt quá phạm vi hoạt động được ghi trong giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện.
 2. Cả 2 lựa chọn đều đúng
 3. Cung cấp địa điểm, phương tiện cho người khác sử dụng, tàng trữ, mua, bán trái phép chất ma túy.

Câu hỏi 4: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, người có hành vi môi giới, giúp sức hoặc hành vi khác giúp người khác sử dụng trái phép chất ma túy thì bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Câu hỏi 5: Theo Luật phòng, chống ma túy năm 2021 thì trách nhiệm nào sau đây thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước?

 1. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức và chính quyền địa phương để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống ma túy.
 2. Tổ chức phòng, chống ma túy trong cơ quan, đơn vị; phòng ngừa, ngăn chặn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.
 3. Cả 2 lựa chọn đều đúng

Câu hỏi 6: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi trồng các loại cây thuốc phiện, cây cần sa, cây coca, cây khát và các loại cây khác có chứa chất ma túy thì bị phạt bao nhiêu?

 1. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Câu hỏi 7: Nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm?

 1. Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy.
 2. Cả 2 lựa chọn đều đúng
 3. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể; Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.

Câu hỏi 8: Thời hạn cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi là?

 1. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.
 2. Từ đủ 06 tháng đến 18 tháng.
 3. Từ đủ 06 tháng đến 09 tháng.

Câu hỏi 9: Phạm tội mua bán trái phép chất ma túy thuộc trường hợp nào sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm?

 1. Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 100 kilôgam đến dưới 200 kilôgam.
 2. Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam.
 3. Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 150 kilôgam đến dưới 600 kilôgam.

Câu hỏi 10: Biện pháp can thiệp giảm tác hại đối với người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy là biện pháp gì?

 1. Làm giảm tác hại liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gây ra cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
 2. Cả 2 lựa chọn đều đúng
 3. Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Câu hỏi 11: Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngoài bị phạt tù còn có thể bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Câu hỏi 12: Người nghiện ma túy được hiểu như thế nào?

 1. Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.
 2. Người nghiện ma túy là người sử dụng thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.
 3. Người nghiện ma túy là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này.

Câu hỏi 13: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện khi chưa được đăng ký hoặc cấp phép hoạt động thì bị phạt bao nhiêu tiền?

 1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Câu hỏi 14: Theo Luật phòng, chống ma tuý 2021 quy định hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy là hoạt động được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép, bao gồm những hoạt động nào sau đây?

 1. Cả 2 lựa chọn đều đúng
 2. Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất chất ma túy (không bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy), tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất.
 3. Nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất nguyên liệu sử dụng làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất.

Câu hỏi 15: Theo quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy trong trường hợp nào sau đây thì bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng?

 1. Cả 2 lựa chọn đều đúng
 2. Tàng trữ, vận chuyển trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 3. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua, bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy.

Câu hỏi 16: Theo Luật phòng, chống ma tuý 2021 quy định Bộ Y tế có trách nhiệm nào sau đây?

 1. Thống kê người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.
 2. Tổ chức công tác giám định chất ma túy và tiền chất.
 3. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy.

Câu hỏi 17: Theo Luật phòng, chống ma tuý 2021 quy định Bộ Quốc phòng có trách nhiệm nào sau đây?

 1. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển Việt Nam.
 2. Thống kê người nghiện ma túy đang cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy.
 3. Đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Câu hỏi 18: Biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm:

 1. Cai nghiện ma túy tự nguyện.
 2. Cả 2 lựa chọn đều đúng
 3. Cai nghiện ma túy bắt buộc.

Câu hỏi 19: Người phạm tội sản xuất trái phép chất nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng bao nhiêu sẽ bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm?

 1. Có khối lượng từ 300 gam đến dưới 01 kilôgam.
 2. Có khối lượng từ 700 gam đến dưới 01 kilôgam.
 3. Có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam.

Câu hỏi 20: Luật phòng, chống ma túy năm 2021 quy định cơ sở cai nghiện ma túy bao gồm cơ sở nào sau đây?

 1. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập.
 2. Cả 2 lựa chọn đều đúng
 3. Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 1.075
0 Bình luận
Sắp xếp theo