Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp - TUẦN 3

Đáp án thi trực tuyến “Thanh niên với kiến thức pháp luật” tỉnh Đồng Tháp. Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp được tổ chức từ ngày 19/10 nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Thời gian bắt đầu từ ngày 19/10/2022 đến hết ngày 03/11/2022.

Để tham gia dự thi thí sinh truy cập vào địa chỉ thanhnienvoiphapluat.vn để đăng kí tài khoản và làm bài dự thi. Sau đây là chi tiết gợi ý đáp án thi Thanh niên với kiến thức pháp luật 2022, mời các bạn cùng tham khảo.

Lưu ý: Đáp án dưới đây được thực hiện hoàn toàn bởi HoaTieu.vn, chỉ mang tính chất tham khảo, không phải đáp án chính thức do BTC công bố.

1. Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật 2022

Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật 2022 - TUẦN 3

Câu 01

Theo Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 thì thẩm quyền của Đồn trưởng Đồn Biên phòng quyết định thời gian hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới thuộc phạm vi quản lý là bao nhiêu giờ?

 1. Quyết định thời gian hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới thuộc phạm vi quản lý không quá 20 giờ
 2. Quyết định thời gian hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới thuộc phạm vi quản lý không quá 08 giờ
 3. Quyết định thời gian hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới thuộc phạm vi quản lý không quá 24 giờ
 4. Quyết định thời gian hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động trong vành đai biên giới thuộc phạm vi quản lý không quá 12 giờĐáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp

Câu 02

Đến cuối năm 2020, đã có bao nhiêu xã khu vực biên giới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới?

 1. 15
 2. 13
 3. 17
 4. 22

Câu 03

Theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 thì công dân Việt Nam bao nhiêu tuổi được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng?

 1. Công dân Việt Nam từ 20 tuổi trở lên
 2. Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lênĐáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 3. Công dân Việt Nam từ đủ 20 tuổi trở lên
 4. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên

Câu 04

Nội dung nào không phải là hạn chế trong việc kết luận số 246-KL/TU đánh giá tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời điểm hiện tại?

 1. Cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp trong tỉnh, người dân có xu hướng làm việc tại địa phương nhiều hơn mong muốn ra nước ngoài.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 2. Công tác quản lý lao động trong và sau khi kết thúc hợp đồng lao động chưa kịp thời, chưa chặt chẽ; còn xảy ra tình trạng vi phạm hợp đồng lao động trong quá trình làm việc ở nước ngoài
 3. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động, tuyên truyền tại một vài địa phương chưa chặt chẽ.
 4. Nhận thức của một bộ phận người dân về lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chưa được thông suốt, còn ngán ngại, chưa xem đây là giải pháp hiệu quả để góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình.

Câu 05

Theo Luật Xây dựng năm 2014 thì hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng?

 1. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng.
 2. Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng khi đủ điều kiện năng lực để thực hiện hoạt động xây dựng.
 3. Cản trở hoạt động đầu tư xây dựng trái pháp luật.
 4. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp

Câu 06: Nội dung nào thuộc nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kết luận số 245-KL/TU ?

 1. Thực hiện tái cơ cấu ngành Công nghiệp gắn với phát triển công nghiệp tại địa phương, giảm nghèo bền vững bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu
 2. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
 3. Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậuĐáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 4. Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững cùng tái cơ cấu cấu ngành công nghiệp.

Câu 07: Nội dung nào không nằm trong đánh giá về hạn chế trong kết luận số 245-KL/TU ?

 1. Kinh tế biên mậu phát triển chậm, hạ tầng kinh tế - xã hội chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, cự ly di chuyển hàng hoá xa trung tâm, thị trường.
 2. Hoạt động sản xuất chưa đa dạng, quy mô nhỏ, thiếu tính liên kết.
 3. Quản lý và sử dụng tài nguyên chưa hiệu quả. Tình hình an ninh, trật tự biên giới tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
 4. Xuất hiện sự phân hóa giàu - nghèo lớn hơn.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp

Câu 08

Theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, Cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 thì hành vi cản trở người thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ bị phạt bao nhiêu tiền

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
 4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp

Câu 09

Theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, Cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 thì người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị xử phạt bao nhiêu tiền

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.
 4. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

Câu 10

Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 thì ai là chủ đầu tư xây dựng?

 1. Chủ đầu tư xây dựng là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 2. Chủ đầu tư xây dựng là cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao trực tiếp quản lý dự án, sử dụng vốn để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
 3. Chủ đầu tư xây dựng là tổ chức, cá nhân sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng.
 4. Chủ đầu tư xây dựng là cơ quan, tổ chức được giao trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Câu 11

Theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, CƠ yếu được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 thì hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ bị phạt bao nhiêu tiền

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.
 4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Câu 12

Theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, Cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 thì hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng bị xử phạt bao nhiêu tiền

 1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng và buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng và buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng và buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Câu 13

Theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 thì quy định nào sau đây là quyền của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

 1. Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoàiĐáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 2. Hưởng chính sách hỗ trợ về lao động, việc làm theo quy định.
 3. Được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, pháp luật của nước tiếp nhận lao động.
 4. Làm việc đúng nơi quy định; chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân thủ sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động ở nước ngoài theo hợp đồng lao động;

Câu 14

Theo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 thì người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nghĩa vụ nào sau đây?

 1. Hoàn thành khóa học giáo dục định hướng trước khi đi làm việc ở nước ngoài.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 2. Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động.
 3. Đóng bảo hiểm xã hội hoặc thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam và ở nước tiếp nhận lao động.
 4. Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều hành, giám sát của người sử dụng lao động

Câu 15

Theo Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 thì Biên phòng là gì?

 1. Là các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
 2. Là tổng thể các hoạt động, biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 3. Là tổng thể các biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới bằng sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc.
 4. Là các biện pháp bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới bằng sức mạnh của toàn dân tộc.

Câu 16

Theo Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 thì nền biên phòng toàn dân là gì?

 1. Là sức mạnh biên phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng tinh thần và các nguồn lực với phương châm toàn dân, độc lập, tự chủ, tự cường.
 2. Là sức mạnh biên phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần với phương châm toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ.
 3. Là sức mạnh biên phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần với phương châm toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường.
 4. Là sức mạnh biên phòng của đất nước, được xây dựng trên nền tảng chính trị, tinh thần và các nguồn lực với phương châm toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp

Câu 17

Lĩnh vực nào là lĩnh vực đặc biệt chú ý để đưa lao động làm việc theo Kết luận số 246-KL/TU ?

 1. Mọi lĩnh vực, có tính chất dài hạn.
 2. Ngành công nghiệp hiện đại, khoa học tiên tiến.
 3. Lĩnh vực nông nghiệp, lao động thời vụ.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 4. Công nghiệp dệt may.

Câu 18

Kết luận số 245-KL/TU đã đề ra bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện để phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025?

 1. 6
 2. 7Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 3. 8
 4. 9

Câu 19

Theo Luật Xây dựng năm 2014 thì cốt xây dựng là gì?

 1. Là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù hợp với quy hoạch về cao độ nền.
 2. Là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù hợp với quy hoạch về cao độ nền và thoát nước mưa.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 3. Là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù hợp với cao độ nền và thoát nước mưa.
 4. Là cao độ xây dựng bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù hợp với quy hoạch về cao độ nền và thoát nước mưa.

Câu 20

Theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 thì hành vi đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự bị xử phạt bao nhiêu tiền

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.
 2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.
 3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật Đồng Tháp
 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng.

Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật 2022 - TUẦN 2

Câu 01

Theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, mục tiêu hàng năm, có ít nhất bao nhiêu sản phẩm khởi nghiệp được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 hoặc 4 sao?

 1. Hàng năm, có ít nhất 30 sản phẩm khởi nghiệp được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 hoặc 4 sao.
 2. Hàng năm, có ít nhất 35 sản phẩm khởi nghiệp được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 hoặc 4 sao.
 3. Hàng năm, có ít nhất 25 sản phẩm khởi nghiệp được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 hoặc 4 sao.
 4. Hàng năm, có ít nhất 45 sản phẩm khởi nghiệp được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 hoặc 4 sao.

Câu 02

Có bao nhiêu mục tiêu cụ thể được nêu ra tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030?

 1. 5
 2. 6
 3. 8
 4. 7

Cầu 03

Theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về phát triển doanh. nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025 đến năm 2025, có ít nhất bao nhiêu doanh nghiệp thực tế đang hoạt động ?

 1. Đến năm 2025, có ít nhất 5.600 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động.
 2. Đến năm 2025, có ít nhất 5.300 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động.
 3. Đến năm 2025, có ít nhất 5.400 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động.
 4. Đến năm 2025, có ít nhất 5.500 doanh nghiệp thực tế đang hoạt động.

Câu 04

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam do ai quy định?

 1. Quốc hội
 2. Thủ tướng Chính phủ
 3. Bộ Nội vụ
 4. Chính phủ

Câu 05

Nội dung nào KHÔNG thuộc Xây dựng chính quyền số ?

 1. Hướng dẫn người dân và doanh nghiệp triển khai các ứng dụng, nâng cao sự tương tác giữa chính quyền và người dân
 2. Thực hiện số hoá dữ liệu của các cơ quan, đơn vị
 3. Xây dựng và tổ chức triển khai nền tảng số kết nối, phục vụ trực tuyến toàn chương trình cho công tác giảng dạy - học tập - thi cử cho học sinh, sinh viên, giáo viên để hình thành hệ sinh thái phát triển giáo dục số.
 4. Các cơ quan nhà nước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện tốt các chính sách

Câu 06

Mục tiêu Nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên được thể hiện như thế nào trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030?

 1. Đến năm 2030, ít nhất 70% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.
 2. Đến năm 2030, ít nhất 60% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp.
 3. Đến năm 2030, ít nhất 50% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số và các nền tảng số.
 4. Đến năm 2030, 70% thanh niên sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật số phục vụ mục đích giao tiếp, truyền thông, kinh doanh trên nền tảng kinh tế số.

Câu 07

Theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đến năm 2025 bảo đảm cung cấp bao nhiêu dịch vụ Công trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp?

 1. Đến năm 2025 bảo đảm cung cấp 82% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp.
 2. Đến năm 2025 bảo đảm cung cấp 80% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp.
 3. Đến năm 2025 bảo đảm cung cấp 85% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp.
 4. Đến năm 2025 bảo đảm cung cấp 90% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Tháp.

Câu 08

Theo Nghị quyết 01/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030: Mục tiêu Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên đến năm 2030 đạt trên thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng?

 1. 70%
 2. 60%
 3. 80%
 4. 65%

Cầu 09

Các nội dung nào cần phải Thực hiện kết nối với các nền tảng số quy mô quốc gia, như các nền tảng chung trong phát triển nền tảng số?

 1. Xây dựng nền tảng phân tích dữ liệu thông minh; Tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia, định danh và xác thực điện tử quốc gia, thanh toán điện tử.
 2. Tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia, định danh và xác thực điện tử quốc gia, thanh toán điện tử; Xây dựng dữ liệu dùng chung
 3. Tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia, định danh và xác thực điện tử quốc gia, thanh toán điện tử.
 4. Tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia, định danh và xác thực điện tử quốc gia, thanh toán điện tử giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng.

Câu 10

Nội dung nào cần tăng cường công tác tuyên truyền thuộc nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật được đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030?

 1. mục đích, ý nghĩa, mục tiêu Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 2. mục đích, ý nghĩa, mục tiêu Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
 3. mục đích, ý nghĩa, mục tiêu Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp.
 4. mục đích, ý nghĩa, mục tiêu Đề án Tái cơ cấu ngành công nghiệp.

Câu 11

Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

 1. Từ ngày 15 tháng 6 năm 2023.
 2. Từ ngày 01 tháng 1 năm 2023.
 3. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.
 4. Từ ngày 01 tháng 12 năm 2022.

Cầu 12

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030 là ?

 1. Tạo điều kiện để thanh niên tham gia các hoạt động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên; tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Đồng Tháp với thanh niên các tỉnh của Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong thực hiện Nghị quyết thanh niên trên địa bàn Tỉnh.
 2. Thúc đẩy các động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên; tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Đồng Tháp với thanh niên các tỉnh của các nước xung quanh; phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong thực hiện Nghị quyết thanh niên trên địa bàn Tỉnh.
 3. Tổ chức động hợp tác, giao lưu quốc tế về thanh niên; tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên Đồng Tháp với thanh niên các tỉnh của Vương quốc Campuchia.
 4. Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước trong khu vực và trên thế giới, trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; tổ chức thực hiện các Chương trình giao lưu hữu nghị giữa thanh niên tỉnh Đồng Tháp với thanh niên các tỉnh của Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Khai thác, phát huy hiệu quả sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên.

Câu 13

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm đối thoại ít nhất mỗi năm mấy lần về các vấn đề liên quan đến thanh niên.

 1. 4
 2. 3
 3. 1
 4. 2

Câu 14

Đoạn trích nào dưới đây nằm trong mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030 ?

 1. 100% sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trong tỉnh được trang bị kiến thức đảm bảo phù hợp với tình. hình phát triển, kinh tế của địa phương.
 2. 100% sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học trong Tỉnh được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số
 3. 100% thanh niên được trang bị kiến thức về kỹ năng nghề nghiệp, hội nhập quốc tế.
 4. 100% đoàn viên, thanh niên trong tỉnh được trang bị kiến thức về hội nhập quốc tế và chuyển đổi số

Cầu 15

Bao nhiêu chương trình, đề án, nhiệm vụ phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030 đã được đề ra?

 1. 29
 2. 35
 3. 32
 4. 38

Câu 16

Định hướng phát triển mạng xã hội trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2030 được thể hiện như thế nào ?

 1. phát triển mạng xã hội có định hướng tích cực, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trên không gian mạng; quản lý công tác an toàn, an ninh mạng, việc sử dụng mạng xã hội thiểu chuẩn mực, thiếu văn minh của thanh niên
 2. phát triển mạng xã hội có định hướng tích cực, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trên không gian mạng; quản lý công tác an toàn, an ninh mạng.
 3. phát triển mạng xã hội có định hướng tích cực, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trên không gian mạng đảm bảo an toàn thông tin.
 4. phát triển mạng xã hội có định hướng tích cực, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu của thanh niên trên không gian mạng; quản lý công tác an toàn, an ninh mạng, việc sử dụng mạng xã hội thiểu chuẩn mực, thiếu văn minh của thanh niên; đảm bảo văn hóa ứng xử nghĩa tình của thanh niên.

Câu 17

Theo quy định Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, khen thưởng là gì?

 1. Khen thưởng là biểu dương, tôn vinh đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 2. Khen thưởng là việc ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 3. Khen thưởng là biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 4. Khen thưởng là biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích vật chất đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 18

Luật Thanh niên quy định như thế nào về chính sách đối với thanh niên có tài năng?

 1. Nhà nước có chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng.
 2. Nhà nước có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, đối với thanh niên có tài năng.
 3. Nhà nước có chính sách phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng.
 4. Nhà nước có chính sách đào tạo, trọng dụng và đãi ngộ đối với thanh niên có tài năng

Câu 19

Thanh niên là công dân Việt Nam?

 1. Từ đủ 18 tuổi đến 30 tuổi.
 2. Từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.
 3. Từ đủ 14 tuổi đến 30 tuổi.
 4. Từ đủ 15 tuổi đến 30 tuổi.

Câu 20

Theo Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 - 2025, nội dung đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp và khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 đã có bao nhiêu doanh nghiệp được thành lập mới?

 1. Đã có 2.600 doanh nghiệp được thành lập mới.
 2. Đã có 2.900 doanh nghiệp được thành lập mới.
 3. Đã có 2.800 doanh nghiệp được thành lập mới.
 4. Đã có 2.700 doanh nghiệp được thành lập mới.

Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật 2022 - TUẦN 1

Câu 01

Theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019, trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia?

A. Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia, các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia, động viên, giúp đỡ người nghiện rượu, bia trong gia đình cai nghiện rượu, bia.

B. Tham gia với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia.

C. Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ năng nhận biết, ứng xử, xử trí c. khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia và thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia.

D. Tất cả đều đúng

Câu 02

Theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nội dung có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp?

A. Có 05 nhiệm vụ, giải pháp.

B. Có 07 nhiệm vụ, giải pháp.

C. Có 06 nhiệm vụ, giải pháp.

D. Có 04 nhiệm vụ, giải pháp.

Câu 03

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo thì nội dung nào sau đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết?

A. Chỉ đạo triển khai, quán triệt và cụ thể hoá thực hiện Nghị quyết.

B. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của văn hoá, con người Đồng Tháp.

C. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân Tỉnh căn cứ Nghị quyết này, ban hành chính sách theo quy định pháp luật và giám sát việc tổ chức thực hiện.

D. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và sơ kết đánh giá việc thực hiện, kịp thời điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Câu 04

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo thì nội dung hình thành chuẩn mực văn hoá trong lãnh đạo, quản lý, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ lãnh đạo lĩnh vực giáo dục, y tế, văn học, nghệ thuật được xác định trong nhiệm vụ, giải pháp nào sau đây?

A. Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

B. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Đồng Tháp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

C. Xây dựng con người Đồng Tháp phát triển toàn diện,

D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản, di tích lịch sử, văn hoá, thiết chế văn hoá.

Câu 05

Theo quy định Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, chất gây nghiện là gì?

A. Chất kích thích hoặc ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng.

B. Chất ảnh hưởng tới thần kinh, người sử dụng có thể dẫn tới tình trạng nghiện.

C. Chất làm thần kinh bị ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể bị nghiện.

D. Chất hướng thần, ảnh hưởng tới thần kinh người sử dụng.

Câu 06

Theo quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020, hình thức xử phạt áp dụng đối với người chưa thành niên?

A. Phạt tiền và cải tạo.

B. Cảnh cáo.

C. Phạt hành chính.

D. Tịch thu các tài sản vi phạm.

Câu 07

Theo quy định Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, phòng, chống ma túy là gì?

A. Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

B. Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến ma túy.

C. Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

D. Đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Câu 08

Theo quy định Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, cây có chứa chất ma túy là gì?

A. Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định.

B. Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Quốc hội quy định.

C. Cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa và các cây khác có chứa chất ma túy do Bộ Công an quy định.

D. Cây thuốc phiện, cây cần sa và các loại cây khác có chứa chất ma túy do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Câu 09

Theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nội dung đánh giá chung về thực trạng nguồn nhân lực của Tỉnh về kết quả tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm?

A. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%

B. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%

C. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%.

D. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%

Câu 10

Theo quy định Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy là bao nhiêu lâu?

A. Từ đủ 06 tháng đến 09 tháng.

B. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.

C. Từ đủ 03 tháng đến 06 tháng.

D. Từ đủ 06 tháng đến 18 tháng.

Câu 11

Theo quy định Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019, địa điểm nào sau đây không được bán rượu bia?

A. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người 18 tuổi.

B. Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân và cơ sở giam giữ khác.

C. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

D. Cơ quan, tổ chức y tế.

Câu 12

Theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019, hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia?

A. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 12 độ trở lên.

B. xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia.

C. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người 18 tuổi.

D. Người chưa đủ 16 tuổi uống rượu, bia.

Câu 13

Theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nội dung đánh giá chung về thực trạng nguồn nhân lực của Tỉnh kết quả có bao nhiêu lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng?

A. Có trên 7.500 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

B. Có trên 7.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

C. Có trên 7.700 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

D. Có trên 7.600 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Câu 14

Theo Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 quy định cơ quan nào sau đây quy định khu vực, địa điểm đổ thải, nhận chìm đối với vật chất nạo vét từ hệ thống giao thông đường thủy nội địa và đường biển; có giải pháp phân luồng giao thông, kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường không khí đối với đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I?

A. Ủy ban nhân dân cấp xã

B. Sở Tài nguyên và Môi trường

C. Ủy ban nhân dân cấp huyện

D. Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh

Cầu 15

Theo Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 quy định cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ môi trường nơi công cộng như thế nào?

A. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng.

B. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng và đường phố.

C. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, phân loại, chuyển rác thải vào từng loại thùng chứa rác công cộng hoặc đúng nơi quy định tập trung rác thải; không để vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng.

D. Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và nơi sinh hoạt.

Câu 16

Theo quy định Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2020, tái phạm là gì?

A. Việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn, lại tiếp tục vi phạm.

B. Việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

C. Việc cá nhân, tổ chức đã bị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt...

D. Việc cá nhân, tổ chức đã bị xử lý vi phạm hành chính nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, kể từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định này mà lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử lý.

Cầu 17

Theo quy định Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, tệ nạn ma túy là gì?

A. sử dụng chất ma túy là vi phạm pháp luật về ma túy.

B. Dùng trái phép chất ma túy, chất gây nghiện ma túy.

C. Các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

D. Việc sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Câu 18

Theo Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020 quy định thực hiện điều tra, đánh giá, xác định và khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, khu vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm là của Cơ quan nào sau đây?

A. Sở Tài nguyên và Môi trường.

B. Ủy ban nhân dân cấp huyện.

C. Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh.

D. Ủy ban nhân dân cấp xã.

Câu 19

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo thì mục tiêu xây dựng hệ giá trị văn hoá Đồng Tháp dựa trên nền tảng nào?

A. Dựa trên nền tảng môi trường văn hoá lành mạnh.

B. Dựa trên nền tảng con người Đồng Tháp năng động, sáng tạo.

C. Dựa trên nền tảng hệ giá trị văn hoá Việt Nam.

D. Dựa trên nền tảng văn hóa dân tộc.

Cầu 20

Theo quy định Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, chất ma túy là gì?

A. Chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

B. Chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Quốc hội ban hành.

C. Chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Chính phủ ban hành.

D. Chất gây nghiện, chất hướng thần được quy định trong danh mục chất ma túy do Bộ Công an ban hành.

2. Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật 2021

Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật tuần 2

1. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta đề ra là:

A. Thần tốc, táo bạo, bất ngờ và chắc thắng
B. Trường kỳ kháng chiến
C. Toàn dân, toàn diện, lâu dài và tự lực cánh sinh
D. Thần tốc, táo bạo, toàn diện, lâu dài

2. Tên Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 30/4/1975
B. Ngày 3/2/1930
C. Ngày 2/9/1945
D. Ngày 3/9/1945

3. Thời gian thử việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên là bao nhiêu ngày?

A. Không quá 50 ngày.
B. Không quá 60 ngày.
C. Không quá 70 ngày.
D. Không quá 80 ngày.

4. Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, tài sản tham nhũng được hiểu là gì?

A. Là tài sản có được từ tham nhũng.
B. Là tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.
C. Là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng.
D. Là tài sản có được từ tham nhũng, tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng và các tài sản

5. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy điều khiển xe không có đèn tín hiệu hoặc có nhưng không có tác dụng thì bị xử phạt như thế nào?

A. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
C. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng.
D. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng.

6. Cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra năm nào?

A. Năm 1907
B. Năm 1917
C. Năm 1927
D. Năm 1918

7. Những hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm về an ninh mạng?

A. Đăng tải thông tin bán hàng trên mạng xã hội.
B. Tạo nhiều tài khoản trên mạng xã hội.
C. Kêu gọi, vận động đóng tiền, tài sản vật chất khác gây quỹ trên cộng đồng mạng.
D. Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp,
mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người
khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán.

8. Vũ khí phê phán không thể thay thế cho sự phê phán bằng vũ khí. Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bằng lực lượng vật chất. Nhưng một khi lý luận thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vĩ đại”, là câu nói của ai?

A. C.Mác
B. Ph.Ăngghen
C. V.I.Lênin
D. L.Phoiơbắc

9. Tên của tổ chức này được thành lập tháng 6 năm 1925

A. Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội
B. Hội Việt Nam cách mạng đồng minh
C. Hội Việt Nam độc lập đồng minh
D. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

10. Gián điệp mạng là gì?

A. Là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường lửa, sử dụng quyền quản trị
của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm đoạt, thu thập trái phép thông tin,
tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin,
hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ
chức, cá nhân.
B. Là hành vi ăn cắp thông tin trên không gian mạng.
C. Là hành vi truy cập, thu thập, sử dụng thông tin trái phép trên mạng xã hội.
D. Là hành vi thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu trên không gian mạng để chống phá Nhà nước
Việt Nam.

11. Công xã Pari diễn ra năm nào?

A. Năm 1879
B. Năm 1917
C. Năm 1871
D. Năm 1872

12. Khủng bố mạng là gì?

A. Là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc phương tiện điện tử để thực
hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố.
B. Là việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi khủng bố
C. Là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin để thực hiện phạm tội.
D. Là việc lên mạng xã hội kêu gọi, tập hợp thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố

13. Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động có quyền kí bao nhiêu hợp đồng lao động xác định thời hạn với một người sử dụng lao động?

A. Theo thỏa thuận của các bên.
B. Tối đa 2 lần.
C. Tối đa 3 lần.
D. Nhiều lần

14. Theo Bộ luật lao động năm 2019, việc làm là gì?

A. Là sự tác động của con người để tạo ra sản phẩm.
B. Là công việc được trả lương hàng tháng.
C. Là việc người lao động tạo ra sản phẩm và được trả lương tương ứng với sản phẩm.
D. Là hoạt động lao động tạo ra thu nhập mà pháp luật không cấm

15. Người lao động được quyền giao kết bao nhiêu hợp đồng lao động với bao nhiêu người sử dụng lao động?

A. Chỉ 01 hợp đồng lao động và với 01 người sử dụng lao động
B. Tối đa 02 hợp đồng lao động và với 02 người sử dụng lao động.
C. Tối đa 03 hợp đồng lao động và với 03 người sử dụng lao động.
D. Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động
nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Đáp án thi trực tuyến Thanh niên với kiến thức pháp luật tuần 1

1. Theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định trường hợp nào dưới đây không được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động?

A.  Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

B. Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

C. Phụ nữ đang nuôi con nhỏ trên 06 tháng.

D. Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;

2. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm nào?

A. Có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết hợp đồng.

B. Có hiệu lực kể từ thời điểm hợp đồng đã được công chứng hoặc chứng thực.

C. Có hiệu lực kể từ thời điểm xác lập hợp đồng.

D. Có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký theo quy định của Luật Đất đai.

3. Chủ  đề công tác năm của Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi nằm 2020 tỉnh Đồng Tháp năm 2020 là gì?

A. Tuổi trẻ Đồng Tháp sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng.

B. Tuổi trẻ Đồng Tháp khởi nghiệp, lập nghiệp.

C. Tuổi trẻ Đồng Tháp tự hào tiến bước dưới cờ Đảng.

D. Thanh niên tình nguyện.

4. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013 quy định ngoài việc người được bầu làm Hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trủ tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải thì phải kèm theo các tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Lớn tuổi có uy tín trong cộng đồng dân cư; có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; Có hiểu biết pháp luật.

B. Cán bộ hưu trí có uy tín và khả năng thuyết phục, vận động nhân dân trong cộng đồng dân cư; Có hiểu biết pháp luật

C. Đã từng làm trong ngành tư pháp; Có uy tín và khả năng thuyết phục, vận động nhân dân trong cộng đồng dân cư; Có hiểu biết pháp luật.

D. Có phẩm chất đạo đức tốt, Có uy tín trong cộng đồng dân cư; có khả năng thuyết phục, vận động nhân dân; Có hiểu biết pháp luật.

5. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013, việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của ai và bằng hình thức nào?

A. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng ban công tác Mặt trận bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.

B. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bằng hình thức biểu quyết công khai.

C. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Công chức Tư pháp - Hộ tịch bằng hình thức bỏ phiếu kín.

D. Việc bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng ban nhân dân khóm, ấp.

6. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định trường hợp nào sau đây có thế bị coi là đồng phạm?

A.  Trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

B. Trường hợp có ba người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

C. Trường hợp có bốn người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm.

D. Trường hợp có nhiều người trở lên thực hiện một tội phạm.

7. Theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 người thực hiện hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc hành vi khác cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo thì có thể bị áp dụng hình phạt nào sau đây?

A. Phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

B. Cảnh cáo.

C. Người phạm tội bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

D. Bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

8. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định người nào dưới đây là người thành niên?

A. Người dưới 16 tuổi.

B. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

C.  Người từ đủ 18 tuổi trở lên.

D. Người 18 tuổi trở lên.

9. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp nào sau đây thì không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh?

A. Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật mà không ánh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

B. Hình ảnh được sử dụng để quảng cáo cho sản phẩm, dịch vụ.

C. Hình ảnh được sử dụng trong các tác phẩm báo chí.

D. Tất cả A, B và C đều đúng.

10. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định người thực hiện hành vi gây hậu quả nguy hại cho xã hội trong trường hợp không thế thấy trước hoặc không buộc phải thấy trước hậu quả của hành vi đó, thì có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

A.  Không phải chịu trách nhiệm hình sự do thuộc trường hợp sự kiện bất ngờ.

B. Phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi mình gây ra.

C. Phải chịu trách nhiệm hình sự một phần.

D. Được miễn trách nhiệm hình sự.

11. Theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bồ sung năm 2017 quy định Công dân Việt Nam bị kết án phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tội phạm khác trong những trường hợp do Bộ luật này quy định, thì bị tước một hoặc một số quyền công dân sau đây?

A. Quyền ứng cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước; Quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

B. Quyền ứng cử, bầu cử đại biểu cơ quan quyền lực Nhà nước.

C. Có quyền làm việc trong các cơ quan nhà nước và quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

D. Quyền ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

12. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định trường hợp chủ sở hữu được nhận lại gia cầm bị thất lạc thì phải có trách nhiệm như thế nào?

A.  Trả lại 50% hoa lợi do gia cầm sinh ra.

B.. Không được hưởng toàn bộ hoa lợi do gia cầm sinh ra.

C. Phải thanh toán tiền công nuôi giữ và chỉ phí khác cho người bắt được gia cầm.

D. Phải bồi thường thiệt hại do đàn gia cầm gây ra.

13. Theo Luật Hòa giải ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2013 quy định trường hợp nào sau đây hòa giải viên phải từ chối tiến hành hòa giải?

A. Bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải.

B. Tiến hành hòa giải khi chỉ có một bên yêu cầu.

C. Khi xác định vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải theo quy định pháp luật.

D. Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết nội dụng tranh chấp của các bên.

14. Theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động bao nhiêu ngày?

A. Ít nhất 30 ngày.

B. Ít nhất 45 ngày.

C. Ít nhất 60 ngày.

D. Ít nhất 90 ngày.

15. Nội dung chính của phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” là gì?

A. 1.Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh.

B. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân.

C. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; 4- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

D. 1- Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học; 2- Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh; 3- Sáng tạo trong đời sống sinh hoạt.

16. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản đối với bất động sản là bao nhiêu năm?

A.  30 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

B. 20 năm, kể từ thời điểm mờ thừa kế.

C. 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

D. 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

17. Theo Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019 quy định thời gian thứ việc đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ là bao nhiêu ngày?

A. Không quá 15 ngày.

B. Không quá 30 ngày

C. Không quá 45 ngày

D. Không quá 60 ngày

18. Theo Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định người dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thế chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản có tính chất chuyên nghiệp thì bị phạt tù theo thời hạn nào sau đây?

A. Từ 1 năm đến 5 năm.

B. Từ 3 năm đến 7 năm.

C. Từ 3 năm đến 10 năm.

D. Từ 7 năm đến 15 năm.

19. Theo Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định khi có Quyết định đại xá thì người phạm tội được hưởng quyền nào sau đây?

A. Loại trừ trách nhiệm hình sự.

B. Miễn trách nhiệm hình sự.

C. Hoãn thi hành hình phạt tù.

D. Có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

20. Theo Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 quy định sau 05 năm, kể từ ngày thông báo công khai mà không xác định được ai là chủ sở hữu tài sản là bất động sản thì bất động sản đó thuộc về ai?

A. Thuộc về Nhà nước. 

B. Thuộc về Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.

C. Thuộc về người phát hiện tài sản.

D. Thuộc về đơn vị thông báo công khai.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
15 2.152
0 Bình luận
Sắp xếp theo