Đáp án cuộc thi Trường học xanh 2021

Cuộc thi Trường học xanh 2021 được tổ chức nhằm nâng cao hiểu biết của học sinh về rác thải và bảo vệ môi trường, từ đó có ý thức hơn trong việc giảm thiểu rác thải ra môi trường. Để tham gia cuộc thi, học sinh truy cập website “truonghocxanh.com” và hoàn thành thông tin đăng ký để được truy cập và làm bài thi. Học sinh Like fan page để hoàn tất quá trình đăng ký. Mời các bạn tham khảo đáp án dưới đây.

Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là đáp án chính thức của cuộc thi. Các câu hỏi được ban tổ chức thay đổi liên tục nên các bạn dò theo từng câu nhé.

1. Đáp án cuộc thi Trường học xanh

1. Theo bạn, xử lý đúng rác thải đúng cách là?

A. Chỉ bỏ rác thải vào thùng rác (thùng rác nơi công cộng, tại trường hoặc tại nhà..), tuyệt đối không bỏ rác thải bừa bãi ra đường phố, cống rãnh, kênh rạch và nơi công cộng. Phân loại rác thải (theo hướng dẫn) để rác thải có thể được tái chế. Không tự ý đốt hoặc chôn lấp rác thải.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Chỉ bỏ rác thải vào thùng rác, thùng rác nơi công cộng, tại trường hoặc tại nhà. Phân loại rác thải có thể được tái chế. Không tự ý đốt hoặc chôn lấp rác thải.
C. Bỏ rác thải vào thùng rác, thùng rác nơi công cộng, tại trường hoặc tại nhà. Phân loại rác thải có thể được tái chế. Tự ý đốt hoặc chôn lấp rác thải.
D. Chỉ bỏ rác thải vào thùng rác, thùng rác nơi công cộng, tại trường hoặc tại nhà. Phân loại rác thải. Tự ý đốt hoặc chôn lấp rác thải.

Câu 2: Thải bỏ bừa bãi rác thải có thể gây ra các hậu quả nào sau đây?

A. Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Tắc nghẽn hệ thống thoát nước và kênh rạch, góp phần trầm trọng thêm tình trạng ngập và tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh. Gây hại cho sinh vật trong tự nhiên. Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng dồng do chất lượng môi trường sống bị suy giảm.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng do chất lượng môi trường sống bị suy giảm.
C. Tắc nghẽn hệ thống thoát nước và kênh rạch, góp phần trầm trọng thêm tình trạng ngập và tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh.
D .Gây hại cho sinh vật trong tự nhiên. Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng do chất lượng môi trường sống bị suy giảm.

Câu 3: Theo bạn, mua sắm và tiêu dùng lãng phí dẫn đến phát sinh quá nhiều rác thải là nguyên nhân gây ra điều nào sau đây?

A. Tốn chi phí thu gom, xử lý rác thải. Tăng ô nhiễm môi trường. Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên.
B. Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Tắc nghẽn hệ thống thoát nước và kênh rạch, góp phần trầm trọng thêm tình trạng ngập và tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh. Gây hại cho sinh vật trong tự nhiên. Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng dồng do chất lượng môi trường sống bị suy giảm.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Tắc nghẽn hệ thống thoát nước và kênh rạch, góp phần trầm trọng thêm tình trạng ngập và tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh. Gây hại cho sinh vật trong tự nhiên.
D. Tắc nghẽn hệ thống thoát nước và kênh rạch, góp phần trầm trọng thêm tình trạng ngập và tạo điều kiện phát sinh dịch bệnh. Gây hại cho sinh vật trong tự nhiên. Ảnh hưởng đến sức khỏe cộng dồng do chất lượng môi trường sống bị suy giảm.

Câu 4: Để giảm phát sinh rác thải, chúng ta có thể làm gì?

A. Cân nhắc trong mua sắm, chỉ mua những thứ chúng ta thật sự cần .Đem theo túi để đựng hàng khi đi mua sắm, hạn chế sử dụng túi ni-lông. Hạn chế tối đa các sản phẩm dùng một lần (túi ni-lông, hộp xốp, ly đĩa giấy…). Cho, tặng các đồ dùng cũ thay vì thải bỏ.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Bỏ rác đúng nơi quy định.
C. Sử dụng đồ dùng một lần rồi bỏ.
D. Tiết kiệm rác thải.

Câu 5: Theo bạn, tái sử dụng rác thải là gì?

A. Sử dụng đồ dùng một lần rồi bỏ.
B. Sử dụng đồ dùng nhiều lần trước khi thải bỏ.
C. Bỏ đồ dùng cũ, mua đồ dùng mới.
D. Sử dụng lại rác thải cho mục đích phù hợp (mà không làm thay đổi tính chất của rác thải) nhằm giảm phát sinh rác thải.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 6: Vì sao chúng ta cần hạn chế sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần?

A. Chất thải nhựa rất khó phân hủy, khi bị thải bỏ bừa bãi, chúng gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn cống rãnh, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng ngập của thành phố.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Chất thải nhựa rất khó phân hủy, khi bị thải bỏ bừa bãi.
C. Chất thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn cống rãnh, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng ngập của thành phố.
D. Chất thải nhựa khi bị thải bỏ bừa bãi, chúng gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn cống rãnh, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng ngập của thành phố.

Câu 7: Theo bạn, giải pháp nào là quan trọng nhất để giảm thiểu chất thải nhựa?

A. Thu gom rác thải nhựa bị vứt bỏ bừa bãi.
B. Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần bằng cách đem theo bình nước cá nhân, đem theo ly, hộp đựng khi khi mua nước uống, thức ăn...Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Tái sử dụng vỏ chai nhựa.
D. Phân loại để chất thải nhựa có thể được tái chế.

Câu 8: Nguyên nhân chính của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu tại các đô thị là:

A. Sự di cư của các loài động vật hoang dã.
B. Ảnh hưởng của thiên tai (lũ lụt, bão..).
C. Chất thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Sự thay đổi theo chu kỳ tự nhiên của trái đất.

Câu 9: Điều nào sau đây là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thành phố Hồ Chí Minh?

A. Tình trạng ngập ở đô thị diễn ra thường xuyên và trầm trọng hơn.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Số lượng bão, lũ sẽ giảm đi.
C. Lượng rác thải gia tăng.
D. Sự gia tăng dân số tự nhiên.

Câu 10: Rừng có ý nghĩa như thế nào với môi trường sống của con người?

A. Cung cấp động vật quý hiếm.
B. Cung cấp gỗ quí, dược liệu quí.
C. Điều hòa khí hậu, chống xói mòn, ngăn chặn lũ lụt.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
D. Là nơi trú ẩn của nhiều loài động vật.

Câu 11: Thế nào là bảo vệ thiên nhiên hoang dã?

A. Bảo vệ các loài sinh vật.
B. Bảo vệ rừng đầu nguồn.
C. Bảo vệ môi trường sống của sinh vật.
D. Bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 12: Luật Bảo vệ môi trường mới nhất được Quốc hội thông qua vào năm nào?

A. Năm 2014Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Năm 2018
C. Năm 2020
D. Năm 2021

Câu 13: Nhận định nào sau đây đúng nhất? (Tham khảo Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14)

A. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường.
C. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đến môi trường; ứng phó sự cố môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.
D. Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa; khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường, cải thiện chất lượng môi trường; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Câu 14: Theo Điều 4, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và ______.

A. Trẻ em.
B. Cá nhân.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Cá nhân trên 18 tuổi.
D. Doanh nghiệp.

Câu 15: Tiếng ồn là gì?

A. Là những âm thanh lớn
B. Là những âm thanh kéo dài
C. Là tập hợp những âm thanh khác nhau
D. Là những âm thanh không mong muốn, gây khó chịu cho người nghe.Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 16: Mỗi cá nhân cần tôn trọng sự yên tĩnh của khu dân cư, hạn chế gây ồn vì ô nhiễm tiếng ồn có thể gây ra nhiều tác hại cho con người, cụ thể là:

A. Giảm thính lực và mất thính lực. Ảnh hưởng đến năng suất lao động, học tập
B. Gây căng thẳng tinh thần, rối loạn về giấc ngủ, dẫn đến các bệnh về huyết áp, tim mạch.. nếu ô nhiễm tiếng ồn kéo dài
C. Ảnh hưởng đến mối quan hệ cộng đồng, an ninh trật tự khu dân cư
D. Tất cả các câu trênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 17: Mỗi cá nhân, hộ gia đình có trách nhiệm như thế nào để hạn chế tiếng ồn trong khu dân cư?

A. Tôn trọng sự yên tĩnh chung, không gây ồn ào, huyên náo dẫn đến mất trật tự làm ảnh hưởng đến nhu cầu sinh hoạt và nghỉ ngơi của cộng đồng dân cư xung quanh
B. Chấp hành các quy định của Pháp luật và các hương ước, quy ước, cam kết của khu dân cư về tiếng ồn
C. Trong trường hợp có các hoạt động gây ồn, phải chủ động có các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh (ví dụ: hát karaoke trong phòng kín, có cách âm)
D. Tất cả các đáp án trênĐáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn

Câu 18: Những hành động nào sau đây Không Nên làm với túi ni-lông đã qua sử dụng?

Đáp án cuộc thi Trường học xanh 2021

A. Hình 2 và hình 3Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
B. Hình 1 và hình 2
C. Hình 1 và hình 3
D. Hình 1, hình 2 và hình 3

Câu 19: Những hành động nào sau đây góp phần tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch

truonghocxanh.com

A. Hành động 1, hành động 2 và hành động 3
B. Hành động 1, hành động 3 và hành động 4Đáp án Cuộc thi Tìm hiểu 190 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn
C. Hành động 2, hành động 3 và hành động 4
D. Tất cả các hành động trên

Câu 20: 

Cuộc thi trường học xanh

A. Vỏ chai nhựa đựng nước
B. Vỏ chuối
C. Vỏ lon nhôm
D .Vỏ chai nhựa và vỏ lon nhôm

2. Ngân hàng câu hỏi thi Trường học xanh

 1. Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm
 • Giảm thiểu, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định.
 1. Hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm
 • Không phát tán khí thải, tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh.
 1. Mỗi cá nhân cần tôn trọng sự yên tĩnh của khu dân cư, hạn chế gây ồn vì ô nhiễm tiếng ồn có thể gây ra nhiều tác hại cho con người , cụ thể là :
 • Tất cả các câu trên
 1. Mỗi cá nhân, hộ gia đìnhcó trách nhiệm như thế nào để hạn chế tiếng ồn trong khu dân cư?
 • Tất cả các đáp án trên.
 1. Khai thác nguồn năng lượng nào sau đây sẽ giúp hạn chế cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên?
 • Năng lượng mặt trời và năng lượng gió.
 1. Thế nào là bảo vệ thiên nhiên hoang dã?
 • Bảo vệ các loài sinh vật và môi trường sống của chúng.
 1. Có cần phải bảo vệ môi trường biển không? Vì sao?
 • Cần bảo vệ môi trường biển vì biển có thể bị ô nhiễm vượt quá khả năng tự làm sạch của biển.
 1. Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ thời điểm nào?
 • 1/1/2022
 1. Hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của biến đổi khí hậu?
 • Sụt lún đất
 1. Điều nào sau đây là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thành phố Hồ Chí Minh?
 • Tình trạng ngập ở đô thị diễn ra thường xuyên và trầm trọng hơn
 1. Rừng có ý nghĩa như thế nào với môi trường sống của con người?
 • Điều hòa khí hậu, chống xói mòn, ngăn chặn lũ lụt
 1. Trong các rác thải phát sinh từ hộ gia đình sau đây, những loại rác nào là rác thải nguy hại không được thải bỏ cùng rác thải sinh hoạt thông thường mà phải đem đến các điểm thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình.
 • Pin đã qua sử dụng, bóng đèn hư cũ, vỏ chai lọ đựng hóa chất nguy hại (Vỏ chai thuốc tẩy, vỏ chai diệt muỗi…)
 1. Vì sao chúng ta cần ah5n chế sử dụng tui` nilong và các sản phẩm nhựa dung 1 lần?
 • Chất thải nhựa rất khó phân loại, khi bị thải bỏ bừa bãi, chúng gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn cóng rãnh, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng ngập của thành phố.
 1. Theo bạn, giải pháp nào là quan trọng nhất để giảm thiểu chất thải nhựa?
 • Nói không với sản phẩm nhựa dung 1 lần …….
 1. Theo bạn tiết giảm rác thải là gì?
 • Cân nhắc khi mua sắm và thải bỏ để giảm phát sinh chất thải.
 1. Theo bạn tái sử dụng rác thải là gì?
 • Sử dụng lại rác thải cho mục đích phù hợp ( mà không làm thay đổi tính chất của rác thải) nhằm giảm phát sinh rác thải.
 1. Theo bạn, tái chế rác thải là gì?
 • Sử dụng rác thải làm nguyên liệu để sản xuất sản phẩm mới
 1. Thải bỏ bừa bãi rác thải có thể gây ra các hậu quả nào sau đây?
 • Ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí ………….câu đáp án dài nhất.
 1. Theo bạn, mua sắm và tiêu dung lãng phí dẫn đến phát sinh quá nhiều rác thải là nguyên nhân gây ra điều nào sau đây?
 • Tốn chi phí thu gom, xứ lý rác thải . tăng ô nhiễm môi trường ……
 1. Bạn hãy chọn lý do quan trọng nhất chúng ta phải phân loại rác thải?
 • Để chất thải có thể được tái chế, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.
 1. Khi đi mua sắm , nên đem theo các loại túi nào sau đây …?
 • Đem theo các loại túi dung nhiều lần.
 1. Những hành động nào sau đây góp phần tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước sạch
 • Hành động 1, hành động 3 và hành động 4.
 1. Biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu trong một khoảng thời gian dài do tác động của điều kiện tự nhiên và hoạt động của con người . biến đổi khí hậu gây ra tác động tiêu cực nào sau đây?
 • Băng tan, nước dâng, thời tiết bất thường.
 1. Tiếng ồn là gì?
 • Là những âm thanh không mong muốn, gây khó chịu cho người nghe
 1. Hiện nay tại thành phố hồ chí minh, nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu do:
 • Hoạt động của các phương tiện giao thông
 1. Chọn câu sai trong các câu sau :
 • Con người không có khả năng hạn chế ô nhiễm môi trường
 1. Nhận định nào sau đây đúng nhất? ( Tham khảo luật bảo vệ môi trường)
 • Tầng ô – dôn là một lớp trong tầng bình lưu của Trái Đất, có tác dụng bảo vệ trái đất khỏi các bức xạ cực tím có hại từ mặt trời.
 1. Rừng có ý nghĩa như thế nào với môi trường sống của con người?
 • Điều hòa khí hậu, chống xói mòn, ngăn chặn lũ lụt
 1. Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động nào dưới đây?
 • Săn bắn, mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, quý hiếm.
 1. Bạn hãy chọn lý do quan trọng nhất chúng ta phải phân loại rác thải
 • Để chất thải có thể được tái chế, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường.
 1. Theo bạn, mua sắm và tiêu dung quá nhiều có gây ô nhiễm môi trường?
 • Có. Vì quá trình sản xuất ……đáp án dài nhất
 1. Theo bạn nhận định nào sau đây đúng nhất?
 • Bỏ rác thải vào thùng rác ….. đáp án dài nhất
 1. Nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu là do các hoạt động của con người phát thải quá mức khí nhà kính như CO2, CH4…Vậy theo em hoạt động nào sau đây là nguồn phát thải khí nhà kính quan trọng?
 • Sản xuất công nghiệp, chăn nuội, giao thông vận thải và phá rừng.
 1. Luật bảo vệ môi trường mới nhất duoc quốc hội thông qua vào năm nào?
 • 2020
 1. Theo bạn giải pháp nào là quan trọng nhất để giảm thiểu chất thải nhựa?
 • Nói không với sản phẩm nhựa dung 1 lần ……
 1. Nguyên nhân chính của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu?
 • Chất thải từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
20 10.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo