Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập khi nào?

Thời kỳ 1925 – 1929 là thời kỳ chuyển biến của phong trào cách mạng Việt Nam. Những năm đó cũng xuất hiện nhiều tổ chức và khuynh hướng chính trị khác nhau. Và đặc biệt nhất là sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên. Trong bài viết này hoatieu.vn xin chia sẻ một số thông tin bổ ích về các mốc lịch sử đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam như chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập khi nào, ai là bí thư chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam...

1. Chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam đầu tiên được thành lập khi nào?

Trong những năm 1928-1929, phong trào đấu tranh của công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động Việt Nam dâng lên mạnh mẽ và có ý thức chính trị vô sản rõ rệt. Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, những người tiên tiến trong Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ thấy cần thiết phải có một đảng thật sự của giai cấp công nhân, một Đảng Cộng sản, mới có đủ khả năng để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam tiến lên.

Tháng 3-1929, những người tích cực trong Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ họp ở số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) để thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Chi bộ này gồm 8 người: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân, do Trần Văn Cung làm Bí thư.

Chi bộ thảo luận và thống nhất nhận định về phong trào của giai cấp công nhân và tổ chức đảng nhằm xác lập dần dần quyền lãnh đạo thật sự của giai cấp vô sản Việt Nam, một nhân tố quyết định thành công triệt để của cách mạng. Chi bộ khẳng định việc lập tổ chức cộng sản này chỉ là hạt nhân để xây dựng Đảng Cộng sản sau này, xác nhận rằng vai trò của tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên trước đây là cần thiết, nhưng đến giờ không còn đủ sức lãnh đạo phong trào nữa, do đó cần giải thể và thành lập một chính đảng duy nhất của giai cấp vô sản, đó là Đảng Cộng sản. Chi bộ đề ra nhiệm vụ:

- Tổ chức cộng sản này phải giữ bí mật để phát triển thêm những đồng chí cộng sản, thành lập các tổ và các chi bộ khác ở tỉnh; trong Đại hội Việt Nam cách mạng thanh niên sắp tới, sẽ vận động các đại biểu tán thành chủ trương tồ chức Đảng Cộng sản.

- Vận động các đại biểu địa phương bầu trong số những người trong tổ chức cộng sản đầu tiên làm đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc.

- Nắm chắc Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ, hướng họ vô sản hoá để phát triển tổ chức công hội, nông hội, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và lãnh đạo các cuộc đấu tranh.

Sự kiện chi bộ cộng sản thành lập ở Bắc Kỳ tháng 3- 1929 là một thắng lợi đầu tiên về mặt tổ chức của xu hướng cách mạng vô sản ở Việt Nam. Nó chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đang mạnh mẽ vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng. Nó là cơ sở cho sự ra đời của Đông Dương Cộng sản Đảng sau này.

Đồng chí Ngô Gia Tự cùng nhóm cộng sản Bắc kỳ đã ra báo “Búa Liềm” (tháng 3/1929) và sau đó tờ báo “Đỏ” (tháng 10/1929) phản ánh tình hình trong nước và phong trào cách mạng, đề nghị sớm có Đảng lãnh đạo.

Với sự hoạt động tích cực của Chi bộ Cộng sản đầu tiên, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân tại Hà Nội ngày càng sôi nổi, đạt nhiều kết quả, thúc đẩy điều kiện chín muồi dẫn tới việc thành lập một chính Đảng lãnh đạo cách mạng toàn quốc.

Ngày 3/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sau 15 năm đấu tranh kiên trì và oanh liệt, tháng 8/1945, cuộc cách mạng vô sản đã thành công và một nhà nước mới, nhà nước dân chủ nhân dân đã ra đời. Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, chấm dứt những ngày tháng nô lệ lầm than.

Chi bộ đảng cộng sản đầu tiên

2. Chi bộ Đảng đầu tiên gồm những ai?

Chi bộ này gồm 8 người: Ngô Gia Tự, Nguyễn Đức Cảnh, Trần Văn Cung, Trịnh Đình Cửu, Đỗ Ngọc Du, Nguyễn Phong Sắc, Dương Hạc Đính và Nguyễn Tuân. Chi bộ bầu ra đồng chí Nguyễn Văn Cung (bí danh Quốc Anh) làm bí thư. Đồng chí Nguyễn Phong Sắc vì có công tác đột xuất nên vắng mặt nhưng vẫn được công nhận là thành viên chính thức.

Chi bộ thảo luận và thống nhất nhận định về phong trào của giai cấp công nhân và tổ chức đảng nhằm xác lập dần dần quyền lãnh đạo thật sự của giai cấp vô sản Việt Nam, một nhân tố quyết định thành công triệt để của cách mạng. Chi bộ khẳng định việc lập tổ chức cộng sản này chỉ là hạt nhân để xây dựng Đảng Cộng sản sau này, xác nhận rằng vai trò của tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên trước đây là cần thiết, nhưng đến giờ không còn đủ sức lãnh đạo phong trào nữa, do đó cần giải thể và thành lập một chính đảng duy nhất của giai cấp vô sản, đó là Đảng Cộng sản. Chi bộ đề ra nhiệm vụ:

- Tổ chức cộng sản này phải giữ bí mật để phát triển thêm những đồng chí cộng sản, thành lập các tổ chức và các chi bộ khác ở các tỉnh.

- Vận động các đại biểu địa phương bầu người trong tổ chức cộng sản đầu tiên làm đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc.

- Nắm chắc Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ, hướng họ vô sản hóa để phát triển tổ chức công hội, nông hội, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản và lãnh đạo các cuộc đấu tranh.

3. Bí thư chi bộ đảng đầu tiên ở Việt Nam

Tháng 3-1929, những người tích cực trong Kỳ bộ Việt Nam cách mạng thanh niên Bắc Kỳ họp ở số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) để thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam. Chi bộ này gồm 8 người do Trần Văn Cung làm Bí thư.

Xem thêm

Đánh giá bài viết
2 26.009
0 Bình luận
Sắp xếp theo