Báo cáo công tác nữ công 2024

Báo cáo công tác nữ côngbiểu mẫu báo cáo được lập ra để ban nữ công báo cáo tổng kết hoạt động 6 tháng hàng năm, năm cũng như phương hướng hoạt động của 6 tháng năm sau. Công tác nữ công trong trường học cũng như trong các cơ quan đoàn thể là một phong trào quan trọng không thể tách rời để đẩy mạnh các phong trào nữ công trong nhà trường và cơ quan. Sau đây là mẫu báo cáo tổng kết công tác nữ công mới nhất, báo cáo công tác nữ công trường Tiểu học, báo cáo tổng kết công tác nữ công trường THCS... mời các bạn cùng tham khảo.

Báo cáo tổng kết công tác nữ công

Công tác nữ công giữ vai trò quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Thông qua hoạt động của ban nữ công, không chỉ đơn thuần là việc thúc đẩy quyền bình đẳng giới, mà còn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ đoàn viên, người lao động và trẻ em. Các hoạt động chủ yếu của công tác Nữ công trong Công đoàn các cấp bao gồm: Tư vấn và hỗ trợ pháp lý, tổ chức đào tạo và tăng cường năng lực; thúc đẩy quyền lợi và phát triển cơ hội công việc; hỗ trợ về công việc và gia đình... cho phụ nữ, người lao động nữ; bảo vệ và thúc đẩy quyền, lợi ích của phụ nữ trong lĩnh vực lao động và gia đình. Báo cáo công tác nữ công là biểu mẫu báo cáo được lập ra để ban nữ công báo cáo tổng kết hoạt động trong năm (hoặc 6 tháng) với công đoàn cơ sở. Báo cáo nêu rõ những kết quả hoạt động ban nữ công đã đạt được trong thời gian qua và phương hướng hoạt động, kế hoạch chi tiết trong thời gian tới.

1. Báo cáo tổng kết công tác nữ công trường THCS

CĐCS TRƯỜNG……….

BAN NỮ CÔNG

Số:…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày……tháng năm ….

BÁO CÁO

SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC NỮ CÔNG

NĂM HỌC ………..

Kính gửi: Ban chấp hành Công đoàn trường THCS................

Ban nữ công trường THCS................ xin báo cáo kết quả công tác hoạt động nữ công với nội dung như sau:

I. Đặc điểm tình hình đội ngũ

- Tổng số nữ CBGV, NV: ………đ/c, trong đó dân tộc: ….đ/c

- Tổng số Đảng viên nữ ……đ/c, đảng viên mới kết nạp trong năm: …..đ/c

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Công đoàn các cấp, chính quyền để tổ chức các hoạt động trong nữ CNVC và LĐ

- Tập thể nữ chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, yên tâm công tác, luôn có ý thức đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia nhiệt tình các hoạt động.

2. Khó khăn

Ban nữ công đoàn đều là kiêm nhiệm nên kinh nghiệm còn hạn chế vì vậy ảnh hưởng đến việc chỉ đạo các hoạt động nữ công, do đó hình thức tổ chức các hoạt động chưa phong phú.

Kinh phí hoạt động công đoàn còn hạn hẹp, cơ sở vật chất công đoàn cơ sở còn thiếu nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động phong trào của công đoàn.

Một số ít công đoàn viên do tình trạng sức khỏe và hoàn cảnh gia đình nên ít nhiều cũng ảnh hưởng đến nội dung hoạt động, nhất là công tác phong trào.

3. Tình hình tổ chức Ban nữ công trong năm học

Gồm 3 Đ/c.

Trưởng ban: Đ/c……………….

Phó ban: Đ/c……………………….

Ủy viên: Đ/c……………………….

II. Kết quả hoạt động của Ban nữ công trong năm học

Ngay từ đầu năm Ban nữ công đã phối kết hợp cùng với BCH công đoàn xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch hoạt động và triển khai tới toàn thể nữ CBGV-NV trong nhà trường và đã đạt được kết quả.

1. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ CBGV – NV trong nhà trường

- Giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, những quy định liên quan đến lao động nữ và trẻ em như chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương, các chính sách thai sản… được chi trả đúng, đủ và kịp thời. Không có đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Phối hợp với y tế trường học có kế hoạch chăm sóc sức khoẻ cho nữ CĐV. Thường xuyên quan tâm đến những chị em tích cực trong công tác, lao động mà sức khoẻ yếu.

- Kết quả cụ thể: Trong năm học có hai đ/c nghỉ thai sản được chi trả đúng, đủ kịp thời chế độ thai sản.

- Kiểm tra chế độ chi trả lương cho cán bộ GVNV hàng tháng đúng, đủ, kịp thời.

- Phối hợp với cán bộ y tế xã tổ chức khám phụ khoa cho nữ CĐV 1 lần/năm.

- Việc giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với nữ cán bộ, giáo viên, nhân

- Các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp, giúp đỡ công đoàn viên nữ được thực hiện thường xuyên theo quy chế thăm hỏi của Công Đoàn.

2. Công tác tuyên truyền giáo dục

a. Công tác tuyên truyền, giáo dục đối với nữ CBGV – NV

- Tuyên truyền giáo dục trong nữ CNVCLĐ về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và những nội dung có liên quan đến lao động nữ nói riêng. Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động liên quan đến lao động nữ và trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình, về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho CNLĐ về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh với chủ đề “Đầu tư cho trẻ em gái và Phụ nữ là đầu tư cho tương lai bền vững”.

+Tổng số buổi tuyên truyên truyền: 3 buổi; Số người tham gia: ………CĐV/ 1 buổi.

- Tổ chức phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Vận động nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động xã hội và các phong trào thi đua chung do Công đoàn phát động.

- Giáo dục truyền thống, phẩm chất phụ nữ Việt Nam, vận động nữ cán bộ công đoàn, lao động nữ rèn luyện theo tiêu chí của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

- Giáo dục kiến thức văn hoá ứng xử gia đình và xã hội về tình bạn, tình yêu. Tuyên truyền vận động phấn đấu xây dựng trường học, gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá…

- Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình.

- Động viên gia đình cán bộ, công chức, viên chức nuôi con khỏe dạy con ngoan.

- Vận động nữ cán bộ, giáo viên học tập nâng cao trình độ đạt chuẩn và vượt chuẩn.Vận động chị em chủ động tham gia vào quá trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, áp dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giảng dạy.

b. Tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ kỷ niệm

- Ban nữ công kết hợp với BCH công đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).

+ Hình thức tổ chức với nhiều nội dung phong phú như tổ chức gặp mặt, toạ đàm ôn truyền thống, trao đổi kiến thức về nuôi dạy con, chăm sóc sức khoẻ, giữ gìn hạnh phúc gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội, tổ chức tham quan du lịch.

c. Phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ với phong trào này ngay từ đầu năm đã được công đoàn phát động, triển khai 100% các đ/c đã tham gia đăng kí thi đua danh hiệu "GVT-ĐVN".

- Tổ chức tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,cuộc vân động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa.

+ Số chị em đăng ký danh hiệu GVT- ĐVN các cấp………….

+ Số chị em đạt danh hiệu GVG cấp trường: …………

+ Số chị em đạt danh hiệu GVG cấp huyện:………………..

+ Phong trào tự học tự rèn của chị em.

+ Số nữ công đoàn viên có đủ điều kiện, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý là: 1 CĐV

- Hiện nay số nữ cán bộ quản lý, nhà giáo đạt trình độ trên chuẩn ………

d. Công tác dân số, gia đình, trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua các buổi tọa đàm, truy cập qua mạng intenet,…

- Đơn vị không có người sinh con thứ ba.

- Các hoạt động vì trẻ em:

+ Tổ chức tốt các hoạt động từ thiện trong trường và ở các gia đình.

+ Động viên, khen thưởng kịp thời cho con cán bộ, giáo viên, nhân viên có thành tích cao trong học tập.

5. Hoạt động xã hội

- Số gia đình nữ CB- NG đăng ký đạt gia đình văn hóa:…………….

- 100% CNVCLĐ tích cực tham gia quyên góp, hỗ trợ các loại quỹ do các cấp phát động như “mái ấm công đoàn

- Hỗ trợ CNVCLĐ trong ngành Giáo dục” “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”

- Tham gia sinh hoạt tổ hội phụ nữ tại địa phương………..

6. Năng lực hoạt động Nữ công

- Thường xuyên tham mưu giúp Ban chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai công tác nữ công trong nhiệm kỳ và hàng năm.

- Thực hiện chế dộ Hội họp theo quy định của BCH, báo cáo thông tin chính xác và kịp thời.

- Các loại hồ sơ, sổ sách có liên quan: kế hoạch, chương trình hoạt động toàn khóa, năm. Các quyết định, biên bản kiểm tra giám sát. Các hồ sơ, báo cáo lưu…

III. Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác nữ công học kì II năm học ……

1. Mục tiêu cụ thể

- 100% nữ CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- 100% nữ CNVCLĐ tham gia vào các phong trào thi đua cuộc vận động lớn của ngành.

- 100% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu LĐTT trở lên.

- ……..nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “GVT- ĐVN” cấp trường và đề nghị công nhận cấp huyện 5 – 6 chị.

- 100% nữ nữ CNVCLĐ tham gia phong trào “trường học thân thiện học sinh tích cực”. Thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình các cuộc vận động lớn của ngành, không có nữ nữ CNVCLĐ nào vi phạm.

- 100% nữ CNVCLĐ tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện do các cấp tổ chức và được tham gia khám sức khỏe định kỳ.

- Thành lập đội tuyển bóng chuyền nữ tham gia đầy đủ các phong trào của công đoàn trường, Ban Nữ Công của LĐLĐ huyện Tam Đường tổ chức.

2. Nhiệm vụ

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam về đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động

Tổ chức tôt các hoạt động truyền thống nhân Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), tháng hành động vì trẻ em, Ngày gia đình Việt Nam (28/6); ngày Công đoàn Việt Nam (28/7)..

- Tham mưu giúp ban chấp hành công đoàn cùng cấp xây dựng chương trình, nội dung, kinh phí tổ chức các hoạt động triển khai công tác nữ công trong nhiệm kỳ và hàng năm.

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nữ CNVCLĐ và phản ánh, đề xuất, kiến nghị với Ban chấp hành công đoàn. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách lao động nữ, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động. Đại diện cho nữ CNVCLĐ tham gia các tổ chức hợp pháp có liên quan đến lao động nữ, trẻ em, dân số, gia đình, bình đẳng giới và vì sự phát triển của phụ nữ.

- Tuyên truyền, giáo dục nữ CNVCLĐ về đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và những nội dung có liên quan đến lao động nữ nói riêng. Tổ chức phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ, Vận động CNVCLĐ, tham gia các hoạt động xã hội và các phong trào thi đua chung do công đoàn phát động.

3. Giải pháp

- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng trong nữ cán bộ.

- Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các cấp công đoàn và ban nữ công của các cấp đến từng nữ CNVCLĐ.

- Đẩy mạnh công tác thi đua, các hoạt động phong trào ngay từ đầu năm. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt nữ công, xây dựng kế hoạch sát với tình hình thực tế của nhà trường.

- Động viên khích lệ tạo điều kiện tốt để nữ CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong công việc được giao.

- Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng phụ nữ và các vấn đề giải phóng dân tộc, đạo đức, lối sống, tư tưởng của Bác.

- Tham gia các buổi tổ chức giao lưu văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch trao đổi kinh nghiệm, hoạt động công tác nữ và tổ chức tốt các buổi kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3); Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), tháng hành động vì trẻ em,

- Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, thống nhất phương pháp bộ môn thảo luận chuẩn mực người giáo viên nữ trong ngành giáo dục, phát hiện bồi dưỡng đội ngũ kế cận có năng lực, xây dựng được điển hình tốt tiêu biểu toàn diện về giảng dạy và hoạt động công tác nữ công.

- Nữ CNVCLĐ trường THCS................ thực hiện tốt luật hôn nhân gia đình “Mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con”.

Trên đây là báo cáo sơ kết hiện hoạt động nữ công học kì I năm học…….. và Chương trình công tác nữ công học kì II năm học………….của ban nữ công trường THCS................. Kính mong Ban chấp hành Công đoàn trường ghi nhận để ban nữ công chúng tôi làm tốt hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

XÁC NHẬN CỦA BAN CHẤP HÀNH

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

TM . BAN NỮ CÔNG

2. Báo cáo công tác nữ công trường Tiểu học

Công đoàn……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:…………………….……..

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ngày ….. tháng…. năm…..

BÁO CÁO

Hoạt động công tác nữ công

Năm học ……… - …..….

Thực hiện hướng dẫn số …….. ngày ………. về hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn năm ……….. của Công đoàn giáo dục ………………;

Thực hiện kế hoạch của ban nữ công Công đoàn Phòng Giáo dục ……………;

Căn cứ vào kết quả đạt được của của ban nữ công công đoàn trường ……….. năm học ……. – ……..

Ban Nữ công trường……………….. báo cáo kết quả công tác nữ công năm học ……… - …….. như sau:

1. Đặc điểm tình hình nữ CNVCLĐ của đơn vị

a. Tổng số CĐV

- Tổng số CĐV: 24, Nữ: ….., Nam ……

- Tổng số CĐV là Đảng viên: ….., Nữ: ….

- Tổng số nữ CĐV có bằng Đại học: ……

b. Ngay từ đầu năm học, BNC đã xây dựng kế hoạch và lịch hoạt động cả năm học. Hàng tháng dựa trên kế hoạch cụ thể của chính quyền và Công đoàn BNC đã lập kế hoạch tháng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; tổ chức sinh hoạt, hội họp và báo cáo tình hình hoạt động của Ban nữ công với BCH CĐCS đầy đủ đúng quy định.

2. Kết quả hoạt động nữ công năm học ……. – …….

a. Công tác tuyên truyền giáo dục:

Ban nữ công trường đã vận động chị em tham gia tốt các đợt học tập chính trị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà Nước, vận động chị em tích cực hưởng ứng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng cách đăng ký những việc làm cụ thể hàng tháng để thực hiện có đánh giá kết quả cụ thể.

Ban Nữ công đã vận động 100% chị em thực hiện tốt phong trào thi đua Hai giỏi, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, các cuộc vận động lớn của ngành và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.

Các tổ Nữ công đã phối hợp với tổ chuyên môn tổ chức nhiều chuyên đề trong năm học, thăm lớp dự giờ, rút kinh nghiệm tiết dạy nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ nữ cán bộ giáo viên.

Động viên chị em tham gia học các lớp nâng chuẩn.

Ban Nữ công phối hợp cùng với Ban chấp hành Công đoàn luôn quan tâm chăm lo đến công tác phát triển Đảng viên nữ.

Ban nữ công thường xuyên kết hợp với BCH Công đoàn, chuyên môn tổ chức tốt phong trào thi đua "Dạy tốt " để chào mừng các ngày 20/ 10; 20/11; 8/3…

Tổ chức tốt các buổi mít tinh, tọa đàm và hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT chào mừng các ngày lễ lớn như: 20/10; 20/11; 8/3…

Thực hiện tốt phong trào thi đua "Giỏi việc trường - Đảm việc nhà" năm học qua đã bình xét được 20 chị đạt danh hiệu phụ nữ "Hai giỏi".

Kết hợp với tổ chuyên môn mở chuyên đề các môn học về đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy theo chương trình mới.

Thực hiện tốt quy chế chuyên môn của ngành cũng như của trường quy định.

b. Công tác giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ

Ban nữ công giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của đoàn viên lao động nữ, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho chị em.

Các chế độ chính sách cho lao động nữ được thực hiện đầy đủ, tạo điều kiện để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xây dựng các loại quỹ của Công đoàn đã góp phần giúp đỡ chị em phát triển kinh tế gia đình và tổ chức tham quan du lịch. Ban nữ công cùng với Ban chấp hành công đoàn vận động đoàn viên đóng góp ủng hộ cho thăm hỏi đoàn viên bị ốm nằm viện, bị bệnh.

Nhiều đoàn viên nữ đã dạy giúp nhau khi gia đình, bản thân đoàn viên công đoàn bị ốm, có việc đột xuất.

Công đoàn đã làm tốt công tác thăm hỏi những gia đình chị em ốm đau hoặc gặp chuyện vui buồn.

Việc chăm sóc sức khỏe cho chị em nữ cũng được quan tâm như vận động chị em khám sức khỏe định kỳ, luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức khỏe.

c. Phong trào thi đua Hai giỏi:

Phong trào “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” được lồng ghép với phong trào thi đua “Hai tốt” và các cuộc vận động lớn của ngành như:

+ Vận động chị em tự bồi dưỡng, giúp nhau đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua các hình thức như: Sinh hoạt tổ chuyên môn, tổ chức các chuyên đề, phong trào soạn giảng, động viên chị em đăng ký tiết dạy xuất sắc nhân ngày nhà giáo Việt Nam:

Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như 20/10; 8/3 được Ban Nữ công trường cụ thể hóa nội dung và đổi mới phương thức hoạt động thu hút đông đảo chị em tham gia như:

+ Đã tổ chức sinh hoạt 20/10 bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú. Bình xét đánh giá công nhận danh hiệu “Nữ hai giỏi” cho nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên: …. chị đạt “Nữ hai giỏi” và khen thưởng cho những chị em đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

+ Đã tổ chức sinh hoạt ngày 8/3: 100% cán bộ nữ công tham gia lễ mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ Nữ. Có ……. gia đình cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ đạt gia đình văn hóa .

Vận động các chị em tham gia tốt các phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dạy tốt”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”. Động viên nữ CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”…

- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung.

- 100% Các chị em tham gia tốt các cuộc vận động của ngành cũng như của địa phương đề ra.

- Vận động chị em tham gia sinh hoạt, hội họp tại địa phương.

3. Đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Ban nữ công đã duy trì và tổ chức tốt các hoạt động nữ công.

Các hoạt động nữ công được Ban chấp hành công đoàn chỉ đạo, triển khai kịp thời cụ thể trong lịch công tác tháng nên dễ thực hiện.

Các hoạt động nữ công đem lại nhiều tác dụng tốt trong việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất cho chị em, giúp chị em vừa giỏi việc trường, đảm việc nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc, đồng thời tạo nên một sự chuyển biến mạnh mẽ về sự tiến bộ của đội ngũ nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Đội ngũ cán bộ nữ công nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có nhiều cố gắng trong công tác đặc biệt là các cô giáo lớn tuổi không ngại khó, ngại khổ luôn nhiệt tình, hăng say với công việc đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi.

2. Tồn tại

Ban Nữ công nhà trường chưa có kinh nghiệm, chưa được bồi dưỡng về công tác nữ công nên trong quá trình thực hiện công việc còn nhiều thiếu sót.

Ban nữ công nhà trường còn phải kiêm nhiệm công việc khác trong trường nên hoạt động nữ công chưa thực sự có chiều sâu.

Kinh phí để hoạt động cho công tác nữ công còn hạn hẹp nên ít nhiều ảnh hưởng đến phong trào hoạt động nữ công của đơn vị.

Trên đây là bản báo cáo tổng kết công tác nữ công năm học 20…-20…. của BCHCĐ trường……….., rất mong các cấp lãnh đạo đóng góp ý kiến để bản báo cáo hoàn thiện hơn và thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Xác Nhận Của BCH Công Đoàn

Chủ Tịch Công Đoàn

Trưởng Ban Nữ Công

3. Mẫu báo cáo công tác nữ công mầm non

I - ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Năm học 20...-20... Công đoàn có 33 CBĐVLĐ, trong đó nữ 32 (97%).

1- Thuận lợi:

- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Chi bộ và BCH Công đoàn cơ sở, cũng như các tổ chức trong nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Đời sống của nữ cán bộ công chức tương đối ổn định, tập trung cho công tác chuyên môn, tự học để nâng cao công tác chuyên môn, chính trị và quản lý.

- Nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động; luôn đoàn kết giúp đỡ nhau thực hiện tốt phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

2. Khó khăn

- Kinh phí hoạt động còn hạn chế làm ảnh hưởng đến việc tổ chức các phong trào nhất là việc khen thưởng đối với đoàn viên nữ.

II. Nội dung thực hiện:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục và triển khai thực hiện các phong trào thi đua trong nữ CBĐVLĐ:

a. Những nội dung đã triển khai:

- Tuyên truyền thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Ban nữ công cùng Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách có liên quan đối với lao động nữ, Nghị quyết số 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 “Về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” và chỉ thị số 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với triển khai các nội dung chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Đầu năm học BCH tổ chức cho 100% nữ CBGV, CNV đăng ký thi đua và có tổng kết đánh giá, khen thưởng vào cuối năm học, gắn kết chặt chẽ phong trào này với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác của ngành.

- Vận động nữ CNVCLĐ tích cực tự học tự rèn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn trong ngành; phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân dịp Ngày thành lập ĐCSVN 3/2, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, Tháng Công nhân (tháng 5), Tháng hành động Vì trẻ em (1/6-30/6).

b. Kết quả:

- Phong trào“ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cuối năm có 25 nữ ĐVLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Trong đó CĐCS khen 02 nữ ĐVLĐ, đề nghị LĐLĐ thành phố khen 01 nữ ĐVLĐ.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, kết quả đạt:

+ 05 bộ ĐDTT dự thi cấp thành phố.

+ 06/06 gv giỏi cấp thành phố.

+ 01 gv giỏi cấp tỉnh.

+ Vận động 100% chị em trong đơn vị tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc Hội và Đại biểu HĐND".

+ Vận động 18 nữ ĐVLĐ tham học thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Đến nay đã hoàn thành và có giấy chứng nhận đầy đủ theo quy định.

2. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ nhà giáo và lao động:

a. Những nội dung đã triển khai:

- Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với nhà trường xây dựng kế hoạch và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Đảm bảo quyền lợi cho cán bộ đoàn viên hưởng đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách như: BHXH, BHYT, tiền lương, nâng lương, nâng bậc và các chế độ ưu đãi khác.

b. Kết quả:

- Từ đầu năm 2021 đến nayCĐCS tổ chức 06 lượt giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho CBĐVLĐ. Qua giám sát cho thấy nhà trường thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho CBĐVLĐ. Cụ thể:

+ Xét đề nghị nâng lương cho: 08 CBĐVLĐ.

+ Đóng BHYT, BHXH, BHTN, cho: 33/33CBĐVLĐ.

3. Vận động các CBĐVLĐ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi giúp đỡ CBĐVLĐ gặp khó khăn đau ốm...quỹ góp vốn xoay vòng:

a. Những nội dung đã triển khai.

- CĐCS đã tổ chức cho 100% đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền trong các cuộc họp, ngày Hội, ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước trong năm.

- Tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, uống nước nhớ nguồn. Tổ chức thăm hỏi, giúp đỡ nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên ốm đau.

- Vận động ĐVLĐ góp vốn xoay vòng giúp nhau làm kinh tế gia đình và tạo điều kiện cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn nhận trước.

b. Kết quả:

Tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện:

+ Phúng viếng tập thể:......đồng.

+ Bệnh hiểm nghèo: .........đồng.

+ Qũy phòng chống thiên tai: .......đ.

- Góp vốn giúp nhau làm kinh tế gia đình ............. người/ tháng.

4. Công tác dân số- gia đình-trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản.

a. Những nội dung đã triển khai.

- Triển khai cho 100% nữ ĐVLĐ nắm bắt và thực hiện theo hướng dẫn nội dung tinh thần công văn số ..................... Hướng dẫn triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ; tháng hành động vì trẻ em; ngày gia đình Việt Nam và các ngày kỷ niệm về dân số năm 20....

- Phối hợp tổ chức tốt công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới cho CNVCLĐ. Tuyên truyền động viên chị em thực hiện chính sách Dân số- Kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội: mại dâm, xâm hại tình dục trẻ em, nghiện ma tuý và phòng chống HIV/AIDS.

- Tổ chức cân đo và khám sức khỏe cho trẻ trong nhà trường. Trẻ cân nặng bình thường 324/340. Tỷ lệ: 94%;

- Thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho học sinh.

b. Kết quả:

- 100% CBĐVLĐ tham gia học tập quán triệt các văn bản liên quan đến công tác DS – KHHGĐ – SKSS theo quy định.

- Khám sức khỏe 2 lần/ năm cho trẻ; 01lần/năm cho CBGVNV.

5. Công tác cán bộ nữ và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ công:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác bám sát nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban nữ công mang màu sắc mới và phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị.

- Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Lãnh đạo để nâng cao hiệu quả công tác nữ công.

III. Phương hướng công tác nữ công trong thời gian tới.

- Chủ động tham mưu, đề xuất nội dung công tác nữ công trong chương trình công tác của BCH CĐCS trong việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kì 20... – 20....

- Tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công.

- Ban nữ công cùng Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tuyên truyền giáo dục các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách có liên quan đối với lao động nữ, Nghị quyết số 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 “Về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” và chỉ thị số 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với triển khai các nội dung chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Đầu năm học BCH tổ chức cho 100% nữ CBGV, CNV đăng ký thi đua.

- Duy trì và thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động rộng lớn của ngành. Phát động nội dung thi đua đối với chị em là “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; tôn vinh khen thưởng kịp thời những nữ CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện phong trào.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công, làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn cơ sở về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, CNVCLĐ.

- Giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ. Tổ chức các hoạt động truyền thông, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ nhân các ngày kỷ niệm: Ngày Dân số thế giới (11/7), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Tháng hành động Vì trẻ em (15/5-30/6), Tết Trung thu (15/8 âm lịch), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), Tháng hành động vì bình đẳng giới; Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với Phụ nữ và trẻ em gái (25/11)...

- Tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho NLĐ, những quy định Pháp luật liên quan Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình, dân số-sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Trên đây là báo cáo hoạt động nữ công trong 6 tháng đầu năm 20.... và phương hướng hoạt động nữ công thời gian tới của CĐCS trường mầm non .....

4. Mẫu báo cáo công tác nữ công 6 tháng đầu năm

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG.............

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..........................., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO

Hoạt động Nữ công 6 tháng đầu năm 20...

Thực hiện Hướng dẫn........................về nhiệm trọng tâm công tác nữ công năm 20..., Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện................. xin báo cáo kết quả hoạt động công tác nữ công 6 tháng đầu năm 20... như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Đội ngũ nữ CBCCVCLĐ của huyện hiện nay có ..........CNVCLĐ (trong đó nữ CNVCLĐ là.................... người chiếm tỷ lệ .........%).

Tổng số nữ chia ra:

- Khối hành chính nhà nước: ..........người

- Khối sự nghiệp công lập: ..........người

- Khối trường học: ...........người

- Khối xã, thị trấn: ..........người

- Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước: ........người

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

- LĐLĐ huyện và các CĐCS tuyên truyền vận động chị em tham gia học tập chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của nhà nước; vận động nữ CBCCVCLĐ thực hiện chương trình dân số kế hoạch hóa gia đình, không sinh con thứ 3, nuôi dạy con tốt, không vi phạm an toàn giao thông và các tệ nạn xã hội khác.

+ CĐCS Công ty TNHH.......................... phối hợp với..................... tạo điều kiện cho anh chị em mua hàng trả góp không lãi suất.

+ CĐCS Kho bạc chi cải thiện điều kiện làm việc cho.......... CBCC nữ số tiền...................

+ Nhằm tuyên truyền chào mừng kỷ niệm ......... năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”, ngày 5/3/20..., Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã tổ chức họp mặt sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động mặc trang phục áo dài trong 01 tuần lễ (từ ngày 02/3/20... đến ngày 08/3/20...).

+ Các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ........... năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lồng ghép các hoạt động nhằm chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất và tinh thần cho Phụ nữ bằng các hình thức như: Họp mặt ôn lại truyền thống, văn hóa, văn nghệ, thi cắm hoa, nấu ăn…Kết quả đã tổ chức được ......... cuộc, với ...........lượt.

* ĐÁNH GIÁ CHUNG

+ Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, sự hỗ trợ của lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh đã Hướng dẫn và đề ra kế hoạch cụ thể từng thời điểm để Liên đoàn Lao động huyện thực hiện.

- Đa số nữ CBCCVCLĐ đều nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm, ý thức trong mọi hoạt động, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, tất cả đều thực hiện tốt phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

+ Hạn chế, khó khăn:

- Chế độ thông tin, báo cáo của một số công đoàn còn chậm, chưa đầy đủ, số liệu thiếu chính xác hoặc không báo cáo đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo.

III- PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NỮ CÔNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 20...

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi; ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ CBCCVCLĐ, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động liên quan đến lao động nữ và trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; công tác Dân số KHHGĐ ở các doanh nghiệp có đông lao động nữ.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CBCCVCCLĐ gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu", phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh".

- Thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ CBCCVCLĐ, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ và trẻ em, tham gia giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến lao động nữ và trẻ em.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công năm 20....

Trên đây là Báo cáo hoạt động công tác nữ công 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20... của Liên đoàn Lao động huyện.

Nơi nhận: 

...

TM BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

5. Mẫu báo cáo sơ kết công tác nữ công hoạt động ngày 8/3

CÔNG ĐOÀN PHÒNG GD&ĐT...........

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........., ngày... tháng... năm...

BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC NỮ CÔNG

ĐỢT 8-3 NĂM 20...-20...

Kính gửi: BCH công đoàn ngành giáo dục.................

I) ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

Công đoàn trường THCS................ là một công đoàn có số lượng đoàn viên nữ đông (........), với nhiều lứa tuổi nên trong hoạt động công đoàn còn nhiều khó khăn. Tuy vậy trong hoc kỳ I năm học 20... - 20..., tổ nữ công nhà trường đã thực hiện tốt nghị quyết công đoàn cấp trên, nghị quyết công đoàn cơ cở và đặc biệt trong công tác nữ công. Trong thời gian qua, tổ nữ công nhà trường đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi như sau:

- Về mặt tư tưởng: Chị em trong công đoàn luôn ổn định tư tưởng, đoàn kết nhất trí để thực hiện tốt công tác chuyên môn và các công tác khác. Mỗi chị em là một tấm gương sáng mẫu mực trong học tập và giảng dạy; thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, Pháp luật của nhà nước. Luôn thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Chia sẻ, buồn vui trong cuộc sống. Đặc biệt còn có chị em khó khăn cả về vật chất và tinh thần, nhưng vẫn luôn cố gắng vươn lên để hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn và công tác đoàn thể. Nhiều chị em yêu nghề, nhiệt huyết với nghề, tất cả vì học sinh đã không quản những khó khăn trong cuộc sống, luôn trăn trở với nghề nghiệp để có được hiệu quả giáo dục cao nhất, như:....................................................

- Về chuyên môn: Chị em trong trường luôn đi đầu trong công tác chuyên môn: Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động của ngành phát động. Trong năm vừa qua nhiều chị em đã phấn đấu có kết quả chuyên môn tốt: giờ giảng dạy của các chị em đều đạt giờ khá, giỏi; không chị em nào có giờ dạy yếu kém. Đặc biệt có một số chị em tham gia thao giảng giáo viên giỏi các cấp và đã có kết quả như:..................................... Trong số lao động giỏi cả truờng học kỳ I năm học 20...-20... có ............... chị em đạt lao động tiên tiến trở lên. Phần lớn các tổ chuyên môn đều do chị em đảm đương, đứng đầu tổ chức; chị em nào cũng gương mẫu đi đầu trong mọi công tác, các chị đã có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua của nhà trường. Đặc biệt nhiều chị em còn trẻ cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng rất chú ý nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, dành thời gian tham gia học các lớp đại học để nâng cao bằng cấp như:.................... Nhiều chị em trong trường luôn tự học, tự bồi dường, học hỏi về công nghệ thông tin, đưa CNTT vào giảng dạy trên lớp.

Nói chung chị em luôn có ý thức trong công tác chuyên môn, cùng nhà trường xây dựng trường liên tục phát triển đi lên.

- Công tác nuôi con khoẻ dạy con ngoan: Cũng như tất cả các nữ đoàn viên trong công đoàn giáo dục - nữ đoàn viên trường THCS................. đã có gia đình và đều có kỹ năng nuôi dạy, con cái: mạnh khoẻ, ngoan ngoãn, và học giỏi. Phần lớn các chị có con học tập đều đạt từ loại khá trở lên, một số chị có con đậu đại học... Có chị gia đình còn khó khăn, nhưng các chị luôn biết sắp xếp công việc gia đình, chăm sóc gia đình chu đáo để làm tốt công tác chuyên môn. Các chị đều là những tấm gương mẫu mực trong quan hệ tốt với gia đình, chồng con và hàng xóm, luôn được gia đình, hàng xóm yêu quý, tôn trọng.

II. HOẠT ĐỘNG 8/3 NỮ CÔNG NHÀ TRƯỜNG THCS.....................

Trong đợt kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3, công đoàn trường đã phát động đợt thi đua kỷ niệm ngày 8/3 đến toàn thể chị em trong toàn trường với các nội dung sau:

Chuyên môn: Thi đua dạy tốt, học tốt. Thăm lớp dự giờ chọn giờ giang giỏi trong tổ nữ công. Nhiều chị em đã đạt nhiều giờ giảng giỏi.

Tực hiện "5 không, 3 sạch", xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan. 100% chị em trong trường đạt các tiêu chuẩn giỏi việc trường, đảm việc nhà.

Trong ngày 8/3, công đoàn trường, tổ nữ công đã tổ chức cho công đoàn viên, chị em trong trường đi thăm quan thực tế chùa Bái Đính, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi cho chị em trong ngày lễ kỷ niệm 8/3. Số chị em tham gia đông đủ. Chuyến đi an toàn, đoàn kết, tiết kiệm, vui vẻ.

III. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN.

- Một số đoàn viên nữ còn chưa phát huy hết năng lực, chưa phấn đấu để đạt được các danh hiệu cao hơn.

- Một số chị em còn chưa thật sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, đôi lúc vẫn còn lơi là trong chuyên môn.

- Một vài chị em còn chưa tâm huyết nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể.

* Nguyên nhân:

- Gia đình còn nhiều khó khăn, hạn chế về sức khoẻ đồng lương còn hạn hẹp.

- Một số đ/c nhà ở xa trường đi lại vất vả, hạn chế về nhiều mặt, con nhỏ.

IV. PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA TỪ NAY CHO ĐẾN HẾT NĂM HỌC:

1. Về mặt tư tưởng: Tiếp tục ổn định tư tưởng vể mọi mặt. Tất cả chị em nữ công đoàn đều đồng tâm nhất trí thực hiện công tác chuyên môn và các công tác khác. Mỗi chị em là tấm gương mẫu mực trước học sinh và phụ huynh. Thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng và Pháp luật của nhà nước.

- Tiếp tục tuyên truyền về vai trò của phụ nữ thế giới, phụ nữ Việt Nam, phụ nữ ngành giáo dục và đào tạo trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

- Động viên chị em tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, cuộc vận động 2 không với 4 nội dung; đặc biệt là cuộc vận động "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Cuộc vận động:" Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" phong trào "Giỏi việc trường đảm việc nhà".

- Động viên chị em phát huy tinh thần tự giác, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Về chuyên môn: Tiếp tục phát động phong trào thi đua "hai tốt" - động viên chị em hoàn thành tốt công tác chuyên môn - phấn đấu 100% chị em có giờ dạy khá giỏi; tất cả chị em đều có sáng kiến kinh nghiệm; 100% chị em đạt danh hiệu lao động giỏi trong năm học 20...-20...

3. Các công tác khác:

- Chị em đều tham gia tích cực, đầy đủ, nhiệt tình, có trách nhiệm.

4. Về công tác thi đua:

- Ban nữ công phối hợp với công đoàn xây dựng công đoàn đạt danh hiệu công đoàn xuất sắc.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

(Đã ký)

T/M TỔ NỮ CÔNG

(Đã ký)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
3 41.698
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo