Thông báo 13/TB-TTr

Thông báo 13/TB-TTr - Tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục

Ngày 19/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào ban hành Thông báo 13/TB-TTr về tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THANH TRA

Số: 13/TB-TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục

Để kịp thời nắm bắt thông tin giúp cho việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về giáo dục, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp tại các địa điểm tiếp công dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Phía Bắc: Số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

- Phía Nam: Số 3 Công trường Quốc tế, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Tiếp nhận thông tin phản ánh qua điện thoại, thư

- Điện thoại cố định: 024.32181460

- Điện thoại di động: 0923006757

- Fax: 02432181461

- Địa chỉ gửi email: duongdaynong@moet.gov.vn

- Địa chỉ gửi thư: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Việc tiếp công dân và tiếp nhận thông tin qua điện thoại được thực hiện trong giờ làm việc (trừ thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết).

Buổi sáng: từ 8h00’ đến 11h30’, buổi chiều: từ 13h00’ đến 17h00.

4. Thông tin phản ánh cần rõ nội dung, đối tượng, địa điểm, có căn cứ và phải trung thực, khách quan. Thanh tra Bộ đảm bảo giữ bí mật danh tính người cung cấp thông tin theo quy định.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

  • Bộ trưởng (để báo cáo);
  • TT Phạm Mạnh Hùng (để báo cáo);
  • Chánh Thanh tra (để báo cáo);
  • Văn phòng Bộ (để phối hợp);
  • Website Thanh tra Bộ GD&ĐT;
  • Lưu: VT, NV4.

KT. CHÁNH THANH TRA

PHÓ CHÁNH THANH TRA

Đã ký

Đặng Thị Thu Huyền

Đánh giá bài viết
1 59
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo