Phụ lục Nghị định 30/2023 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Biểu mẫu Nghị định 30 2023 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Ngày 08/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2018/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, ban hành kèm theo Nghị định này là 6 phụ lục biểu mẫu liên quan đến lĩnh vực doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới như mẫu đề nghị đánh giá, cấp (cấp lại) chứng chỉ đăng kiểm viên; mẫu đề nghị kiểm tra cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; mẫu giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới...

Phụ lục I. MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Phụ lục II. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

Phụ lục III. MÃ SỐ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI

Phụ lục IV. MẪU LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN

Phụ lục V. MẪU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CẤP/CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI

Phụ lục VI. MẪU ĐỀ NGHỊ ĐÁNH GIÁ, CẤP (CẤP LẠI) CHỨNG CHỈ ĐĂNG KIỂM VIÊN

Biểu mẫu Nghị định 30 2023 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Nội dung chi tiết các biểu mẫu mời các bạn tham khảo trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 67
0 Bình luận
Sắp xếp theo