Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y 2021

Hồ sơ để cấp chứng chỉ hành nghề y được pháp luật quy định như thế nào và theo quy định ở đâu là cái mà nhiều người học nghề y thường quan tâm. Để bạn có thể nắm rõ về hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề như thế nào, Hoatieu.vn gửi đến bạn bài viết: Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y 2021

1. Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP thì hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y như sau:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau:

  • Văn bằng chuyên môn y;
  • Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ;
  • Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;
  • Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.

- Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25 Nghị định này cấp.

- Phiếu lý lịch tư pháp.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y 2021

  • Có đủ bằng cấp, chứng chỉ
  • Có thời gian thực hành trước khi làm chứng chỉ hành nghề
  • Có đủ điều kiện về sức khỏe

3. Thông tư quy định chứng chỉ hành nghề y

  • Thông tư 21/2020/TT-BYT về thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề
  • Nghị định 109/2016/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám chữa bệnh

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề y dược, Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh từ chuyên mục Phổ biến pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 3.145
0 Bình luận
Sắp xếp theo