Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y 2024

Hồ sơ để cấp chứng chỉ hành nghề y được pháp luật quy định như thế nào và theo quy định ở đâu là cái mà nhiều người học nghề y thường quan tâm. Để bạn có thể nắm rõ về hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề như thế nào, Hoatieu.vn gửi đến bạn bài viết: Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y 2024

1. Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 109/2016/NĐ-CP thì hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y như sau:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

- Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau:

  • Văn bằng chuyên môn y;
  • Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ;
  • Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm;
  • Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp.

Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.

- Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25 Nghị định này cấp.

- Phiếu lý lịch tư pháp.

- Sơ yếu lý lịch tự thuật theo Mẫu 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

- Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y

2. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y 2024

  • Có đủ bằng cấp, chứng chỉ
  • Có thời gian thực hành trước khi làm chứng chỉ hành nghề
  • Có đủ điều kiện về sức khỏe

3. Thông tư quy định chứng chỉ hành nghề y

  • Thông tư 21/2020/TT-BYT về thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề
  • Nghị định 109/2016/NĐ-CP về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám chữa bệnh

4. Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu online

Hiện nay, nhà nước và các cơ quan hành chính đang khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Do đó, cá nhân có nhu cầu xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Dưới đây, Hoatieu.vn sẽ hướng dẫn bạn đọc các bước nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề y online như sau:

Hồ sơ cần chuẩn bị để xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trực tuyến

1/ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

2/ Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cụ thể như sau:

+ Văn bằng chuyên môn y.

+ Văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương trình độ đại học nhưng phải kèm theo giấy chứng nhận đã qua đào tạo bổ sung theo ngành, chuyên ngành phù hợp với thời gian đào tạo ít nhất là 12 tháng tại cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì được coi là tương đương với văn bằng bác sỹ và được cấp chứng chỉ hành nghề với chức danh là bác sỹ.

+ Văn bằng cử nhân hóa học, sinh học, dược sĩ trình độ đại học và phải kèm theo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đào tạo chuyên ngành kỹ thuật y học về xét nghiệm với thời gian đào tạo ít nhất là 3 tháng hoặc văn bằng đào tạo sau đại học về chuyên khoa xét nghiệm.

+ Giấy chứng nhận là lương y hoặc giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế cấp. Trường hợp mất các văn bằng chuyên môn trên thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc bản sao hợp lệ giấy chứng nhận thay thế bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo nơi đã cấp văn bằng chuyên môn đó cấp.

3/ Giấy xác nhận quá trình thực hành hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền

4/ Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp quy định tại khoản 6 Điều 23 và khoản 5 Điều 25 Nghị định 109/2016/NĐ-CP cấp.

5/ Phiếu lý lịch tư pháp.

6/ Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác đối với người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đang làm việc trong cơ sở y tế tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú đối với những người xin cấp chứng chỉ hành nghề không làm việc cho cơ sở y tế nào tại thời điểm đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề

7/ Hai ảnh màu 04 cm x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng, tính đến ngày nộp đơn.

Các bước nộp hồ sơ trực tuyến xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu

- Bước 1: Đăng nhập Cổng dịch vụ Công quốc gia nếu đã có tài khoản. Hoặc đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/09/2022 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử, bạn cần đăng nhập Cổng dịch vụ Công quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID)

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu online

+ Chọn loại tài khoản: Hiện tại, để đăng nhập tài khoản trên Cổng DVC quốc gia, bạn phải đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử như hình.

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu online

+ Nhập Số CCCD và mật khẩu bạn đã đăng ký trên ứng dụng VNeID, chọn Đăng nhập.

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu online

+ Nhập mã OTP được gửi qua số điện thoại đã đăng ký, rồi nhấn Xác nhận.

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu online

- Bước 2: Màn hình tự động chuyển bạn về lại giao diện của trang Cổng dịch vụ công quốc gia => Bạn chọn Dịch vụ công trực tuyến.

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần đầu online

+ Nhập từ khóa tìm kiếm: "cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh" và nhấn Tìm kiếm. Sau đó chọn Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

- Bước 3: Chọn Nộp trực tuyến

- Bước 4: Hệ thống tự động chuyển bạn đến trang của Bộ Y tế. Bạn hoàn thành việc điền các mẫu hồ sơ để nộp hồ sơ online.

- Thời hạn giải quyết hồ sơ:

+ 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ 180 ngày đối với trường hợp cần xác minh người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp.

Yêu cầu về xác nhận quá trình thực hành

Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

- 8 tháng thực hành tại bệnh viện, việc nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ ;

- 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;

- 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.

- 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Mẫu đơn cấp chứng chỉ hành nghề y dược, Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh từ chuyên mục Phổ biến pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 3.691
0 Bình luận
Sắp xếp theo