Phân biệt bầu và bổ nhiệm

Sự khác nhau giữa bầu và bổ nhiệm

Nhiều người rất hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm: Bầu và bổ nhiệm là giống nhau. Vậy bầu và bổ nhiệm giống và khác nhau ở những điểm nào, HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Bài viết sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn 2 cụm từ “bầu” và “bổ nhiệm”

Tiêu chí

BẦU

BỔ NHIỆM

Định nghĩa

Là việc chọn một người để đảm nhiệm một chức vụ theo nhiệm kỳ khi chức vụ đó do một tập thể quyết định.

Là việc chọn một người để đảm nhiệm một chức vụ khi chức vụ đó do một cá nhân hay một cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Tính chất

Mang tính chất quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Mang tính chất quyền lực nhà nước của người giữ chức vụ.

Nguyên tắc thực hiện

- Phổ thông.

- Bình đẳng.

- Trực tiếp.

- Bỏ phiếu kín.

- Công khai.

- Trực tiếp.

Căn cứ thực hiện

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của người được bầu.

Người có thẩm quyền căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhu cầu công tác và khả năng của người được bổ nhiệm, ra quyết định bổ nhiệm.

Mối quan hệ giữa người thực hiện và người được thực hiện

Cấp dưới bầu cấp trên.

Cấp trên bổ nhiệm cấp dưới.

Xác lập kết quả

Dựa trên số phiếu bầu.

Dựa trên quyết định bổ nhiệm.

Có một số trường hợp bổ nhiệm phải có sự phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền.

Ví dụ

Cử tri bầu cử Đại biểu Quốc hội

Chủ tịch nước bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Đánh giá bài viết
1 983
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo