Năm 2024 giáo viên có bắt buộc phải có chứng chỉ Tiếng Anh Tin học?

Giáo viên có bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh tin học? Hiện nay rất nhiều trường yêu cầu giáo viên phải có chứng chỉ tiếng Anh tin học. Tuy nhiên theo pháp luật hiện hành thì có yêu cầu giáo viên bắt buộc phải có chứng chỉ tiếng Anh và tin học không? Mời các bạn cùng theo dõi bài viết sau đây của HoaTieu.vn để biết thêm chi tiết.

1. Không yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với giáo viên từ 20/3/2021

Theo  chùm Thông tư liên tịch 01, 02, 03, 04 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT công lập có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2021 thì đã chính thức bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho giáo viên. Cụ thể nội dung như sau:

- Về trình độ ngoại ngữ: Yêu cầu giáo viên có khả năng sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số trong một số nhiệm vụ cụ thể được giao.

- Về trình độ tin học: Yêu cầu giáo viên có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ của giáo viên tương ứng với hạng, cấp học.

Kết luận: Từ ngày 20/3/2021, yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ và tin học sẽ không còn là bắt buộc đối với những người thi tuyển viên chức để được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hoặc nâng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Điều này không có nghĩa là yêu cầu về ngoại ngữ, tin học của giáo viên được xem nhẹ hoặc hạ thấp, mà đã được nghiên cứu, điều chỉnh một cách hợp lý để đảm bảo yêu cầu về các năng lực này được quy định hiệu quả và thực chất hơn. Cùng với việc điều chỉnh quy định về trình độ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, Bộ GDĐT đã chỉ đạo đưa yêu cầu về trình độ ngoại ngữ vào chương trình đào tạo theo khung trình độ quốc gia và chuẩn đầu ra của sinh viên sư phạm.

2. Quy định về chứng chỉ tiếng Anh tin học 2024 

Có thể thấy, Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông chính thức có hiệu lực thi hành ngày 10/10/2018, thay thế Quyết định 14/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT. Theo đó, kể từ ngày 10/10/2018, giáo viên các trường giáo dục phổ thông sẽ được đánh giá theo chuẩn mới tại Thông tư 20.

Đáng chú ý là nội dung quy định tại Tiêu chuẩn 5 về sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Cụ thể, Tiêu chí 14 của Tiêu chuẩn 5 quy định rõ là giáo viên sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc.

Hiện nay, có 3 mức để xếp loại đánh giá giáo viên là Đạt, Khá và Tốt. Trong đó, mức Đạt chỉ yêu cầu giáo viên có thể sử dụng được các từ ngữ giao tiếp đơn giản bằng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc ngoại ngữ thứ hai (đối với giáo viên dạy ngoại ngữ) hoặc tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Đồng thời, tại Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT cũng nêu rõ các minh chứng cho tiêu chí 14 gồm:

- Ý kiến ghi nhận, xác nhận của nhóm chuyên môn/tổ chuyên môn/ban giám hiệu/cấp trên về trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học, giáo dục;

- Hoặc chứng chỉ hợp lệ xác nhận trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT;

- Hoặc kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch dạy học, công tác hàng năm có tích hợp ứng dụng công nghệ, thiết bị công nghệ trong dạy học và công tác quản lí học sinh.

Rõ ràng, trong các phần thu thập minh chứng về tiêu chí ngoại ngữ và tin học có cụm từ “sử dụng được…” và “hoặc có chứng chỉ” ngoại ngữ, tin học.

Như vậy, các tiêu chuẩn mới tại Thông tư 20 cũng chỉ yêu cầu giáo viên “sử dụng được” chứ không yêu cầu bắt buộc giáo viên phải có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học mới đánh giá đạt chuẩn. Tuy nhiên, trường hợp các giáo viên cần thi hoặc xét thăng hạng thì nên có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Trên đây là quy định về chứng chỉ tiếng Anh tin học đối với giáo viên năm 2024 theo pháp luật hiện hành.

Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
12 18.255
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo