Ký hiệu trên bản đồ địa chính của sổ đỏ có ý nghĩa gì?

Trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tờ bản đồ địa chính của khu đất chúng ta đang sử dụng. Tuy nhiên, ở đó có chữ viết tắt là ký hiệu của loại đất mình đang sử dụng. Để giải đáp cho các bạn, Hoatieu.vn xin chia sẻ đến bạn bài viết: Ký hiệu trên bản đồ địa chính của sổ đỏ có ý nghĩa gì?

1. Có bao nhiêu loại ký hiệu trên bản đồ địa chính của sổ đỏ?

Hiện nay có rất nhiều ký hiệu trên bản đồ địa chính. Chúng dùng để ký hiệu những tên gọi về các loại đất khác nhau, bao gồm: LUC; LUK; LUN; BHK; NHK; CLN; RSX; RPH; RDD; NTS; LMU; NKH; TSC; DTS; DVH; DYT; DGD; DTT; DKH; DXH; DNG; DSK; CQP; CAN; SKK; SKN; SKT; TMD; SKC; SKS; SKX; DGT; DTL; DDT; DDL; DSH; DKV; DNL; DBV; DCH; DRA; DCK; TON; TIN; NTD; SON; MNC; PNK; BCS; DCS; NCS.

Ký hiệu trên bản đồ địa chính của sổ đỏ có ý nghĩa gì?

2. Ý nghĩa của mỗi ký hiệu trên bản đồ địa chính

Ký hiệu viết tắt trên sổ đỏ có ý nghĩa như sau:

Ký hiệuÝ nghĩa
LUCĐất chuyên trồng lúa nước
LUKĐất trồng lúa nước còn lại
LUNĐất trồng lúa nương
BHKĐất trồng cây hàng năm khác
NHKĐất nương rẫy trồng cây hàng năm khác
CLNĐất trồng cây lâu năm
RSXĐất rừng sản xuất
RPHĐất rừng phòng hộ
RDDĐất rừng đặc dụng
NTSĐất nuôi trồng thủy sản
LMUĐất làm muối
NKHĐất nông nghiệp khác
TSCĐất xây dựng trụ sở cơ quan
DTSĐất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
DVHĐất xây dựng cơ sở văn hóa
DYTĐất xây dựng cơ sở y tế
DGDĐất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
DTTĐất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
DKHĐất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
DXHĐất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
DNG

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DSKĐất xây dựng công trình sự nghiệp khác
CQPĐất quốc phòng
CANĐất an ninh
SKKĐất khu công nghiệp
SKNĐất cụm công nghiệp
SKTĐất khu chế xuất
TMDĐất thương mại, dịch vụ
SKCĐất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
SKSĐất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
SKXĐất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
DGTĐất giao thông
DTLĐất thủy lợi
DDTĐất có di tích lịch sử - văn hóa
DDLĐất có danh lam thắng cảnh
DSHĐất sinh hoạt cộng đồng
DKVĐất khu vui chơi, giải trí công cộng
DNLĐất công trình năng lượng
DBVĐất công trình bưu chính, viễn thông
DCHĐất chợ
DRAĐất bãi thải, xử lý chất thải
DCKĐất công trình công cộng khác
TONĐất cơ sở tôn giáo
TINĐất cơ sở tín ngưỡng
NTDĐất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
SONĐất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
MNCĐất có mặt nước chuyên dùng
PNKĐất phi nông nghiệp khác
BCSĐất bằng chưa sử dụng
DCSĐất đổi núi chưa sử dụng
NCSNúi đá không có rừng cây

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích khác như: Hợp đồng thuê đất, Đơn xin tách thửa hoặc hợp thửa đất từ chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
2 268
0 Bình luận
Sắp xếp theo