Khi nào hết hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Khi nào hết hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116? Người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid khi đáp ứng đủ điều kiện sẽ được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ được quy định thế nào? Cùng Hoatieu.vn tìm hiểu nhé.

1. Khi nào hết hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 được quy định như sau:

  • Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách NLĐ đủ điều kiện về cho người sử dụng lao động; Chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021, người sử dụng lao động phải hoàn tất các thủ tục để gửi lại danh sách cho cơ quan BHXH.

  • Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng

Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

Lưu ý: Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện nhưng Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021 vẫn chưa nhận được hỗ trợ thì có thể tự mình làm thủ tục, thời hạn tiếp nhận hồ sơ là hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

=> Tùy từng đối tượng, hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 sẽ có sự điều chỉnh, gia hạn đối với những đối tượng chưa nhận được hỗ trợ.

2. Đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Theo hướng dẫn tại Công văn 3068/BHXH-CSXH năm 2021, các đối tượng sau được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116:

- NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH). Không bao gồm các trường hợp sau:

  • NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân.
  • NLĐ đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối tượng được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116

- NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng.

- Không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

3. Mức hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Mức hỗ trợ theo Nghị quyết 116 tùy thuộc vào thời gian đóng BHTN cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp, cụ thể:

Trường hợp NLĐ đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN nhưng đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 chưa có quyết định hưởng TCTN thì tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng để xác định mức hỗ trợ của NLĐ là tổng thời gian đóng BHTN chưa hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021.

  • Thời gian đóng BHTN dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.
  • Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

Hoa Tiêu vừa giới thiệu đến bạn đọc thời hạn nộp hồ sơ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116. Hỗ trợ theo Nghị quyết 116 là khoản hỗ trợ của Nhà nước nhằm giúp đỡ một phần những người lao động tham gia BHTN khi gặp ảnh hưởng do dịch Covid-19. Các quy định về hưởng hỗ trợ theo Nghị định 116 đã được Hoa Tiêu nêu ra ở trên, mọi người chú ý theo dõi để bảo vệ quyền lợi của mình nhé. Đến ngày 30/11, các đối tượng đủ điều kiện nhận hỗ trợ nếu chưa nhận được khoản hỗ trợ có thể tự mình nộp hồ sơ trước ngày 20/12.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
4 215
0 Bình luận
Sắp xếp theo