Giấy ủy quyền viết tay có giá trị không?

Giấy ủy quyền viết tay có giá trị không? Giấy ủy quyền viết tay phải viết như thế nào mới hợp pháp?

1. Giấy ủy quyền viết tay có giá trị không?

Giấy ủy quyền viết tay là một giao dịch dân sự vì nó làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy quyền, làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể

=> Hình thức của giao dịch dân sự được quy định khá "thoáng", không quy định bắt buộc phải theo hình thức cố định.

=> Giấy ủy quyền viết tay có giá trị pháp lý nếu đáp ứng được điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được quy định tại điều 117 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;

b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;

c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

2. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

2. Giấy ủy quyền như thế nào là hợp pháp?

Giấy ủy quyền viết tay có giá trị không?

Giấy ủy quyền viết tay có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức, pháp luật không quy định mẫu cụ thể cho giấy ủy quyền.

Để giấy ủy quyền hợp pháp, có giá trị, hiệu lực thì phải đảm bảo các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự được Hoatieu.vn trích dẫn tại mục 1 bài này.

Bên cạnh đó, để đảm bảo giấy ủy quyền có giá trị sử dụng trên thực tế thì khi viết giấy ủy quyền phải đảm bảo các nội dung sau:

  • Thời gian viết giấy ủy quyền
  • Tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại, CMND 2 bên ủy quyền và nhận ủy quyền
  • Nội dung ủy quyền
  • Thời gian có hiệu lực của giấy ủy quyền (Giấy ủy quyền có hiệu lực khi nào?)
  • Thời hạn có hiệu lực của giấy ủy quyền (Giấy ủy quyền có hiệu lực trong bao lâu?)
  • Chữ ký của 2 bên

3. Giấy ủy quyền được chứng thực khi nào?

Giấy ủy quyền sẽ có giá trị pháp lý khi nó đảm bảo được các điều kiện tại mục 1 bài này. Tuy nhiên nhiều người vẫn muốn chứng thực giấy ủy quyền viết tay để thêm phần yên tâm. Nhưng không phải lúc nào giấy ủy quyền cũng được chứng thực theo yêu cầu của công dân, nó chỉ được chứng thực trong các trường hợp sau theo quy định tại Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP:

Việc ủy quyền thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền. Việc chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  • Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;
  • Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;
  • Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;
  • Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Giấy ủy quyền viết tay có giá trị không? Mời các bạn đọc các bài viết liên quan tại mục Dân sự, mảng Hỏi đáp pháp luật.

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 226
0 Bình luận
Sắp xếp theo