Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 2024

Muốn dẫn đoàn du lịch có bắt buộc phải cần thẻ hướng dẫn viên không? Trong bài viết này HoaTieu.vn sẽ giải đáp thắc mắc và chia sẻ cho các bạn thông tin về điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

1. Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch

Theo khoản 3 Điều 58 Luật du lịch số 09/2017/QH14 quy định như sau:

Điều 58. Hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch

[...]

3. Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

a) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

b) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

c) Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

[...].

Như vậy, bạn bắt buộc phải có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế để để được hành nghề hướng dẫn viên du lịch.

2. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

2.1. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Theo khoản 1 Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14, các điều kiện để người hướng dẫn viên du lịch cấp thẻ loại nội địa bao gồm:

 • Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Không mắc bệnh truyền nhiễm, không sử dụng chất ma túy;
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa.

2.2. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Cụ thể tại khoản 2 Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14 quy định các điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, bao gồm:

 • Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14;
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành hướng dẫn du lịch; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế;
 • Sử dụng thành thạo ngoại ngữ đăng ký hành nghề.

2.3. Điều kiện cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm, người hành nghề phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14 như sau:

 • Điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14;
 • Đạt yêu cầu kiểm tra nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm do cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh tổ chức.

3. Hồ sơ cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

3.1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Theo khoản 1 Điều 60 Luật du lịch số 09/2017/QH14 đã quy định về hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. Cụ thể bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; (Theo Phụ lục II Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL)
 • Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú;
 • Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tương ứng với điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 hoặc điểm b và điểm c khoản 2 Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
 • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm.

3.2. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Theo khoản 1 Điều 61 Luật du lịch số 09/2017/QH14, các hồ sơ cần có để cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm bao gồm:

4. Hồ sơ cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Khi thẻ hướng dẫn viên du lịch hết hạn sử dụng, người hướng dẫn viên phải làm thủ tục đề nghị cấp đổi thẻ theo quy định.

Theo khoản 2 Điều 62 Luật du lịch số 09/2017/QH14 quy định về hồ sơ đề cấp nghị cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch như sau:

 • Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; (Theo Phụ lục III Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL)
 • Giấy tờ quy định tại các điểm b, d và đ khoản 1 Điều 60 Luật du lịch số 09/2017/QH14;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
 • Thẻ hướng dẫn viên du lịch đã được cấp.

5. Hồ sơ cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Theo khoản 1 Điều 63 Luật du lịch số 09/2017/QH14, thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hư hỏng hoặc thay đổi thông tin trên thẻ. Thời hạn của thẻ hướng dẫn viên du lịch được cấp lại bằng thời hạn còn lại của thẻ đã được cấp.

Theo đó, để cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch, người hướng dẫn viên phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ liên quan được quy định tại khoản 2 Điều 63 Luật du lịch số 09/2017/QH14. Cụ thể bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định; (Theo Phụ lục III Thông tư 13/2019/TT-BVHTTDL)
 • 02 ảnh chân dung màu cỡ 3cm x 4cm;
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi trong trường hợp cấp lại thẻ do thay đổi thông tin trên thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Trên đây là điều kiện để được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch và trình tự, thủ tục để làm hồ sơ đề nghị cấp thẻ theo quy định Luật du lịch số 09/2017/QH14 tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật. Vậy phải viết đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch thế nào, mời các bạn tham khảo bài viết Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 2022.

Đánh giá bài viết
1 78
0 Bình luận
Sắp xếp theo