Mẫu sổ theo dõi kỷ luật

Mẫu sổ theo dõi kỷ luật

Mẫu sổ theo dõi kỷ luật là sổ theo dõi gồm các nội dung: stt, số quyết định, ngày, hình thức xử lý, thời gian thử thách, cá nhân liên quan... Mẫu sổ theo dõi kỷ luật là mẫu sổ dùng để theo dõi kỷ luật theo tháng, quý, năm của các doanh nghiệp. Thông qua sổ theo dõi có thể thấy được những nhân viên bị kỷ luật, kỷ luật bao nhiêu lần, lý do bị kỷ luật... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ theo dõi kỷ luật tại đây.

Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

Mẫu quyết định xử lý kỷ luật

Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Mẫu sổ theo dõi kỷ luật

Mẫu sổ theo dõi kỷ luật

Nội dung cơ bản của mẫu sổ theo dõi kỷ luật như sau:

SỔ THEO DÕI KỶ LUẬT

STT Số quyết định
Ngày Hình thức xử lý
Cá nhân liên quan
Thời gian thử thách
Theo dõi
Đánh giá bài viết
1 3.758
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo