Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động 2024

Khi người lao động vi phạm về kỷ luật lao động thì công ty có quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động. Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động 2024 dưới đây là mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật được sử dụng rộng rãi. Mời các bạn tham khảo khi cần xử lý vi phạm kỷ luật lao động của nhân viên.

1. Mẫu biên bản xử lý kỷ luật lao động là gì?

Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động là mẫu được lập ra khi người lao động hay nhân viên trong công ty mắc lỗi. Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản rõ ràng để nhân viên tuân theo.

Trong Mẫu  biên bản xử lý vi phạm kỷ luật sẽ gồm những nội dung cơ bản sau đây: Thời gian và địa điểm của cuộc họp xử lý kỷ luật, Phần tên biên bản, Tên đầy đủ của các thành phần tham gia, kèm chức vụ nếu có........

2. Mẫu biên bản xử lý kỷ luật lao động

Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

...., ngày.... tháng..... năm.....

BIÊN BẢN
Xử lý vi phạm kỷ luật lao động

Cuộc họp xem xét xử lý vi phạm kỷ luật lao động đối với Ông (Bà) … bắt đầu lúc […] giờ[…] ngày[…] tháng[…] năm[…]

Địa điểm tại:............................................

I. Thành phần dự họp gồm:

1. Người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động uỷ quyền.

Họ tên:......................................

Chức vụ hoặc chức danh:..................................

Theo uỷ quyền ngày.... tháng.... năm.... (nếu có văn bản uỷ quyền).

2. Đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị.

Họ tên:................................................................

Chức vụ hoặc chức danh:.....................................

3. Đương sự.

Họ tên:...............................................................

Chức vụ hoặc chức danh:...................................

Đơn vị làm việc:................................................

Công việc đang làm:...........................................

4. Cha hoặc mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp, nếu đương sự dưới 15 tuổi.

Họ tên:..............................................

Chức danh:.........................................

Nơi làm việc hoặc nơi thường trú:...................................................................

5. Người bào chữa cho đương sự (nếu có).

Họ tên:..................................................

Chức vụ hoặc chức danh:.......................................................

Đơn vị công tác:....................................................................

6. Người làm chứng (nếu có).

Họ tên:...............................................................................

Chức vụ hoặc chức danh:....................................................

Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú:

7. Người được người sử dụng lao động mời tham dự.

Họ tên:............................................................................

Chức vụ hoặc chức danh:................................................

Đơn vị công tác:.............................................................

II. Nội dung:

1. Đương sự trình bày bản tường trình diễn biến sự việc (cần ghi rõ các nội dung) như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, nguyên nhân, hình thức kỷ luật lao động.... trong trường hợp đương sự không có bản tường trình thì người sử dụng lao động trình bày biên bản sự việc xảy ra hoặc phát hiện.

2. Người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động (cần ghi rõ một số nội dung) như: Hành vi vi phạm, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động..... Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất thì ghi mức độ thiệt hại (tính giá trị bằng tiền Đồng Việt Nam), phương thức bồi thường....

3. Người làm chứng (nếu có) cần trình bày cụ thể những nội dung có liên quan đến sự việc xảy ra.

4. Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành lâm thời trong đơn vị, người bào chữa cho đương sự, đương sự (cần ghi rõ việc người sử dụng lao động chứng minh lỗi của người lao động đúng hay sai với quy định của pháp luật).

5. Kết luận cuối cùng của người sử dụng lao động.

Hành vi vi phạm kỷ luật, mức độ vi phạm, hình thức kỷ luật lao động. Trường hợp bồi thường trách nhiệm vật chất: mức độ thiệt hại, mức bồi thường, phương thức bồi thường.

6. Bảo lưu ý kiến của các thành phần tham dự (nếu có).

7. Kết thúc cuộc họp vào lúc.... giờ..... ngày.... tháng.... năm........

Đương sự
(ký tên, ghi rõ họ, tên)

Đại diện Ban chấp hành
Công đoàn cơ sở
(ký tên, ghi rõ họ, tên)

Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ, tên)

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu biên bản xử lý vi phạm kỷ luật lao động 2024 mới nhất hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 36.966
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo