Quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế năm học 2022-2023

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Trong năm học 2022-2023, mức đóng BHYT hằng tháng của học sinh, sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo bài viết sau.