Hướng dẫn báo cấp thẻ BHYT cho HS-SV trên phần mềm EFY-eBHXH

Hướng dẫn báo cấp thẻ BHYT cho HS-SV qua mạng

Hướng dẫn báo cấp thẻ BHYT cho HS-SV nhằm báo cáo tình hình cấp thẻ BHYT trong trường học. Các đơn bị có thể báo cấp thẻ bảo hiểm y tế một cách nhanh chóng trên phần mềm EFY-eBHXH. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

I. Đăng nhập và hoàn thiện thông tin

- Đơn vị nhập tên đăng nhập được cấp bởi nhà cũng cấp dịch vụ I-VAN EFY Việt Nam và chọn Đăng nhập.

- Để phục vụ cho quá trình kê khai, phần mềm yêu cầu đơn vị bổ sung thông tin. Đơn vị cần cập nhật đầy đủ các thông tin theo bảng.

II. Các bước thực hiện kê khai

Phần mềm có các chức năng: kê khai, quản trị, hướng dẫn, thông báo, đăng ký I-VAN, tra cứu C12 và hệ thống.

Để bắt đầu đơn vị chọn Kê khai

II.1. Lập tờ khai

Trong phần Kê khai bao gồm 2 thủ tục => Đơn vị chọn Cấp, gia hạn thẻ BHYT cho HS-SV => Chọn Lập tờ khai

II.2. Nhập thông tin học sinh – sinh viên cần cấp thẻ

Đơn vị sử dụng chức năng: Lấy file mẫuNạp dữ liệu

Áp dụng với trường hợp sau:

- Học sinh mới vào theo học tại trường (Ví dụ: Mới lên Lớp 6, Lớp 1, Lớp 10 hoặc sinh viên mới vào)

- Trường học đã có sẵn danh sách học sinh, sinh viên cần cấp thẻ trên file excel

Bước 1: Lấy file mẫu:

- Đối với các Trường khối cấp 1, cấp 2, cấp 3 có dữ liệu của năm ngoái chọn Lên lớp trước khi lấy file mẫu để tránh khi nạp dữ liệu mới sẽ bị trùng

- Đơn vị chọn vào chức năng Lấy file mẫu trên phần mềm để xuất file excel

Lưu ý: đơn vị không đổi tên file đã xuất

Bước 2: Nhập thông tin trên file excel:

Trên file excel đã xuất đơn vị kê khai thông tin của học sinh - sinh viên sẽ cấp thẻ hoặc coppy dữ liệu sẵn có, các cột màu đỏ là thông tin bắt buộc.

Sau đó, đơn vị lưu file đã có dữ liệu lại để chuẩn bị nạp vào phần mềm.

Bước 3: Nạp dữ liệu:

Sau khi hoàn thành file excel thông tin học sinh - sinh viên, đơn vị quay lại phần mềm chọn chức năng Nạp dữ liệu

Lưu ý:

- Đơn vị có thể chọn Thay thế toàn bộ để thay thế toàn bộ dữ liệu trên DK04 hoặc Thêm tiếp để nối tiếp dữ liệu đang có trên DK04

- Đơn vị lưu và đóng hết các cửa sổ các file xuất ra từ phần mềm trước khi nạp dữ liệu.

II.3. Chuyển thông tin cấp thẻ và cập nhật trên DK-04

Bước 1: Chuyển cấp thẻ

Đơn vị chọn nút chức năng Chuyển cấp thẻ BHYT hoặc click chuột phải vào các phần đã chọn và chọn thủ tục

Bước 2: Cập nhật thông tin trên DK04

Các thông tin báo đỏ là thông tin cần bố sung. Đơn vị cũng có thể chỉnh sửa dữ liệu đã nạp trực tiếp trên phần mềm hoặc chọn các nút chức năng sẵn có.

II.4. Kiểm tra lại thông tin

Sau khi xem và kiểm tra lại thông tin thì tích chọn Đã kiểm tra để xác nhận thông tin của một lớp đã đúng.

III. Ghi, xuất và nộp tờ khai

Đơn vị sử dụng các nút chức năng:

- Chức năng Ghi lại để lưu tờ khai đang làm trong trường hợp chưa muốn nộp ngay;

- Chức năng Xuất tờ khai để xuất file tờ khai đã khai xong

Đơn vị kết nối thiết bị (token) chứng thư số, nhập mã pin để ký số và nộp tờ khai. Phần mềm báo nộp tờ khai thành công là xong.

Đánh giá bài viết
1 1.093
0 Bình luận
Sắp xếp theo