Cách tính lương giáo viên THPT theo quy định mới nhất 2020

Theo quy định mới nhất của Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV, mức lương của giáo viên THPT sẽ tương ứng với 3 hạng chức danh nghề nghiệp. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo để nắm rõ về cách tính lương giáo viên THPT mới nhất hiện nay.

Cách tính lương giáo viên THPT theo quy định mới nhất

1. Quy định mới về xếp lương giáo viên THPT

Bộ giáo dục vừa ban hành Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên THPT công lập. Theo đó: các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông gồm:

Giáo viên đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV) nay được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông quy định tại Thông tư này như sau:

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III mã số do Bộ Nội vụ cấp đối với viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II mã số do Bộ Nội vụ cấp đối với viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng II, mã số V.07.05.14.

Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I mã số do Bộ Nội vụ đối với viên chức hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I, mã số V.07.05.13.

Giáo viên mới được tuyển dụng, sau khi hết thời gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp đã trúng tuyển.

Về cách xếp lương đối với giáo viên trung học phổ thông, dự thảo thông tư quy định, các chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông quy định tại Thông tư này được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78).

Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp và khi thăng hạng thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này và các quy định hiện hành của pháp luật về hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức. Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ./.

Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo tại đây:

2. Hướng dẫn tính lương giáo viên THPT

Ngày 16/9/2015, Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội Vụ ban hành Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông (THPT) công lập.

Theo đó, các chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

  • Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78);
  • Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38);
  • Chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng III được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98).

Viên chức được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT có hệ số bậc lương bằng ở ngạch cũ thì thực hiện xếp ngang bậc lương và phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ (kể cả tính thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có ở ngạch cũ) vào chức danh nghề nghiệp mới được bổ nhiệm.

Việc thăng hạng viên chức giáo viên THPT được thực hiện sau khi đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào chức danh giáo viên THPT theo quy định và thực hiện xếp lương theo hướng dẫn.

1. Mã số và phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông:

Chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông trong các trường trung học phổ thông công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

1. Giáo viên trung học phổ thông hạng I - Mã số: V.07.05.13

2. Giáo viên trung học phổ thông hạng II - Mã số: V.07.05.14

3. Giáo viên trung học phổ thông hạng III - Mã số: V.07.05.15

Quy định có hiệu lực từ ngày 3/11/2015.

2. Cách tính lương của giáo viên:

Lương của giáo viên bằng: Hệ số lương x mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019 là: 1.490.000 đồng/tháng.

Chi tiết xem tại đây: Mức lương cơ sở 2019.

3. Công thức nào cho tính lương giáo viên THPT?

Nhiều giáo viên thắc mắc và gửi câu hỏi tới HoaTieu.vn về công thức cụ thể tính lương giáo viên THPT. HoaTieu.vn xin giải đáp như sau:

Hiện nay thang, bảng lương của giáo viên phổ thông được được quy định trong Nghị định số 204/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức.... Theo đó, giáo viên phổ thông được hưởng lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, giáo viên được xếp vào ngạch viên chức.

Như vậy, công thức nào cho lương giáo viên quả là bài toán khó giải. Vì quy định về chế độ phụ cấp thêm đối với mỗi giáo viên còn do các trường áp dụng quy định và thực hiện.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Hỏi đáp pháp luật của HoaTieu.vn.
Đánh giá bài viết
5 34.024
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo