Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Hoạt động trải nghiệm năm học 2022-2023

Hoatieu xin chia sẻ Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Hoạt động trải nghiệm năm học 2022-2023 mới nhất. Việc soạn phiếu góp ý là cách để đảm bảo chất lượng của sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm theo Chương trình mới, cũng giúp giáo viên dễ tiếp cận với các bản mẫu sách giáo khoa lớp 4 hơn. Mời các bạn tham khảo dưới đây.

1. Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Hoạt động trải nghiệm năm học 2022-2023

Dưới đây là mẫu Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 mới nhất của bộ sách Cánh diều do Hoatieu sưu tầm được. Mời các bạn tham khảo.

UBND HUYỆN ................
TRƯỜNG TH...............

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Họ và tên giáo viên:……..

Đơn vị: Trường Tiểu học…….

Huyện/TX/TP:…….

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Tuần 8: Gặp gỡ chuyên gia tư vấn tâm lý

24

Tham gia trò chuyện cùng chuyên gia tư vấn tâm lý

Đưa ra những vấn đề ảnh hưởng đến tâm lý của em.

Việc trò chuyện cùng chuyên gia tư vấn trong đúng tiết học không mang tính khả quan.

Tuần 11: Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công

33

Tham gia hùng biện về chủ đề Tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công

Kể về việc của em đã tự lực thực hiện nhiệm vụ được phân công

Tham gia hùng biện khó với HS lớp 4.

Tuần 21: Vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên quê hương

63

Luyện tập giới thiệu trước toàn trường.

Luyện tập giới thiệu trước các bạn trong lớp.

Phạm vi phù hợp hơn.

Tuần 33: Phòng tránh bị xâm hại

95

Tham gia hoạt cảnh về phòng tránh bị xâm hại thể chất

Quan sát tranh ảnh về phòng tránh bị xâm hại thể chất

Chuẩn bị hoạt cảnh mất nhiều thời gian

Tuần 35: Hướng dẫn phòng tránh bị xâm hại tình dục

100

Hướng dẫn phòng tránh bị xâm hại tình dục

Hướng dẫn phòng tránh bị xâm hại cơ thể

Từ “tình dục” còn trừu tượng đối với học sinh tiểu học

2. Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4

Đây là mẫu Phiếu góp ý sách giáo khoa môn Hoạt động trải nghiệm lớp 4 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Mời các bạn tham khảo.

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Hoạt động trải nghiệm
Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 Hoạt động trải nghiệm

PHỤ LỤC 3. Mẫu Phiếu góp ý bản mẫu sách giáo khoa lớp 4
(Đính kèm Công văn số 3208/SGDĐT-GDTHMN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Họ và tên giáo viên: ……………….

Đơn vị: Tiểu họ…………………

Huyện/TX/TP: ………………….

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4
MÔN: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Bộ sách Chân trời sáng tạo

STT

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

1

Bài 5: chương trình an toàn trong cuộc sống

Trang 15

Nêu cảm nhận của các em về nội dung phòng tránh xâm hại sau khi xem tiểu phẩm.

Có thể thay thế bằng câu chuyện

Nêu thêm trường hợp học sinh được nghe thấy hoặc chứng kiến thực tế.

2

Bài 22: Hoạt động rèn luyện bản thân

Trang 59

Nêu cảm nghĩ của em với bạn khi quan sát hoặc tham gia tranh luận

Cho HS thảo luận nhóm và nêu theo nhóm 4-6 em

Phạm vi và nội dung sẽ rộng hơn trong cuộc sống sẽ giúp các xác định rõ hơn khả năng hiểu bài của mình.

………….. , ngày ... tháng .... năm 2022

GIÁO VIÊN GÓP Ý

(Ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 4 môn Hoạt động trải nghiệm năm học 2022-2023 mới nhất. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết liên quan khác tại mục Biểu mẫu: Giáo dục - Đào tạo nhé.

Đánh giá bài viết
2 7.147
0 Bình luận
Sắp xếp theo