Mẫu phiếu xuất kho 04 - VT 2022 theo Thông tư 88 mới nhất

Mẫu phiếu xuất kho 04 - VT là một trong những biểu mẫu cực kỳ quan trọng với doanh nghiệp và là loại giấy tờ không thể thiếu trong nghiệp vụ kế toán, cùng với các mẫu phiếu chi, mẫu phiếu nhập kho, mẫu phiếu thu. Sau đây là Phiếu xuất kho của hộ cá nhân kinh doanh theo Thông tư 88//TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Mời các bạn tham khảo.

1. Phiếu xuất kho là gì?

Phiếu xuất kho là biểu mẫu được sử dụng để ghi nhận số lượng công cụ, nguyên vật liệu, vật tư, sản phẩm, hàng hóa… được xuất ra từ kho của doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước. Phiếu xuất kho cũng là căn cứ để đánh giá tình hình kinh doanh, mua bán, trao đổi hàng hóa của các đơn vị.

Mẫu phiếu xuất kho 04 - VT Hoatieu chia sẻ dưới đây là mẫu phiếu mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật được ban hành theo Thông tư 88//TT-BTC. Các bạn có thể sửa luôn trong bài hoặc tải mẫu 04 - VT trong file tải về nhé.

2. Mẫu 04 - VT: Phiếu xuất kho

Mẫu phiếu xuất kho 04 - VT 2021

HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:...

Địa chỉ:.............................................

Mẫu số 04 - VT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày.....tháng.....năm ......

Số:....................................

- Họ và tên người nhận hàng: ................ Địa chỉ (bộ phận).......

- Lý do xuất kho: ...............................................

- Địa điểm xuất kho: .........................................

STT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn Giá

Thành tiền

Yêu cầu

Thực xuất

A

B

C

D

1

2

3

4

Cộng

x

x

x

x

x

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):.................................................................

- Số chứng từ gốc kèm theo:....................................................................

Ngày ... tháng ... năm ..…...

NGƯỜI NHẬN HÀNG
(Ký, họ tên)

THỦ KHO
(Ký, họ tên)

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
HỘ KINH DOANH/
CÁ NHÂN KINH DOANH
(Ký, họ tên)

3. Cách viết phiếu xuất kho

Khi viết phiếu xuất kho cần phải có những nội dung thông tin như sau:

– Phía trên cùng góc bên trái cần ghi rõ tên của đơn vị và đóng dấu đơn vị, bộ phận thực hiện việc xuất kho.

– Ghi đầy đủ ngày tháng năm, số lập phiếu xuất kho.

– Trong phần tên của người nhận hàng, bộ phận; lý do xuất; xuất tại kho; địa điểm cần phải ghi đầy đủ, chi tiết.

– Trong cột A của phiếu sẽ ghi số thứ tự của vật tư, của hàng hóa lập phiếu.

– Trong cột B: ghi tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa.

– Ở cột C cần ghi mã số tương ứng, cột D ghi đơn vị tính tương ứng.

– Trong cột 1 cần ghi số lượng yêu cầu xuất kho của người hoặc của bộ phận sử dụng.

– Cột 2 ghi số lượng thực tế xuất kho có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu tùy thuộc vào số lượng vật phẩm và hàng hóa có trong kho.

– Cột 3 ghi đơn giá tương ứng

– Cột 4 sẽ tính thành tiền từng loại vật phẩm, hàng hóa (cột 4 = cột 2 x cột 3)

– Dòng “Cộng”: cộng tổng cột “Thành tiền”

– Dòng “Tổng số tiền” (viết bằng chữ): ghi bằng chữ số tiền ở dòng “Cộng”

– Ghi số chứng từ gốc kèm theo (nếu có).

4. Các mẫu chứng từ kế toán của hộ kinh doanh theo thông tư 88

Ngoài mẫu phiếu xuất kho 04 - VT, hộ kinh doanh, cá nhân còn sử dụng những chứng từ được quy định theo Thông tư 88/2021/TT-BTC về Hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau.

  • Phiếu thu: Mẫu số 01-TT;
  • Phiếu chi: Mẫu số 02-TT;
  • Phiếu nhập kho: Mẫu số 03-VT;
  • Phiếu xuất kho: Mẫu số 04-VT;
  • Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động: Mẫu số 05-LĐTL.

Các bạn có thể tham khảo và lập mẫu theo từng mô hình kinh doanh của mình nhé.

Trên đây là Mẫu phiếu xuất kho 04-VT 2022 theo Thông tư 88 mới nhất và các thông tin liên quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kế toán kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 5.241
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo