Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì II

Giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ II là mẫu giấy mời được giáo viên lập ra để mời phụ huynh tới dự cuộc họp cuối học kỳ II. Mẫu giấy mời nêu rõ phụ huynh được mời, thời gian và địa điểm họp, nội dung họp... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ II, cuối năm học tại đây.

Vào dịp cuối năm, các nhà trường, các lớp thường tổ chức buổi họp phụ huynh để tổng kết lại thành tích đạt được và hướng phấn đấu cho những năm tiếp theo. Nội dung chính trên giấy mời họp phụ huynh là thông báo kết quả học tập, thông báo kế hoạch học tập cũng như các vấn đề xung quanh liên quan đến học sinh… Dưới đây là các mẫu Giấy mời họp phụ huynh dành cho buổi họp phụ huynh cuối học kì 1, cuối học kì 2, cuối năm. Bạn đọc chỉ cần tải về và chỉnh sửa đôi chút là có thể sử dụng cho lớp của mình.

1. Hình ảnh giấy mời họp phụ huynh cuối học kì II

Hình ảnh giấy mời họp phụ huynh cuối học kì II

Thiệp mời họp phụ huynh cuối học kì

Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì

Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì

Mẫu giấy mời họp phụ huynh

2. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ 2 số 1

Mẫu Giấy mời họp phụ huynh cuối năm mới nhất 2024 phù hợp cho mọi cấp học dưới đây gồm những mẫu giấy mời họp phụ huynh đẹp, định dạng file Word, Powerpoint. Lưu ý để xem và chỉnh sửa được các mẫu giấy mời này, thầy cô cần tải các công cụ đọc và phần mềm PPT.

Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối năm học Word

PHÒNG GD & ĐT …....

TRƯỜNG.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ..………………………………Học lớp:

Đúng vào lúc … h ngày … tháng ......năm ..............

Đến tại phòng học lớp … Trường .............……

Lý do: Để thông báo tình hình học tập học kỳ II của các em học sinh và một số công việc quan trọng

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ......năm ........

GVCN

Sau đây là chi tiết Powerpoint Mẫu giấy mời họp phụ huynh, chỉnh sửa rất thuận tiện, nhanh chóng, dễ dàng.

Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kì II
Giấy mời họp phụ huynh cuối học kì II
Giấy mời họp phụ huynh cuối năm
Giấy mời họp phụ huynh cuối năm
Giấy mời họp phụ huynh cuối năm
Giấy mời họp phụ huynh tổng kết cuối năm học
Giấy mời họp phụ huynh cuối năm học
Tải mẫu giấy mời họp phụ huynh đẹp
Giấy mời họp phụ huynh cuối năm
Thư mời họp phụ huynh cuối năm
Mẫu giấy mời họp phụ huynh
Mẫu giấy mời họp phụ huynh
Mẫu Giấy mời họp phụ huynh cuối năm
Mẫu Giấy mời họp phụ huynh cuối năm
Mẫu Giấy mời họp phụ huynh cuối năm
Mẫu Giấy mời họp phụ huynh học sinh cuối năm

3. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ II số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
---------------------

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: .................................................................................

Phụ huynh em: ..................................................... - Lớp: ........................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ II.

Nội dung:

- Thông báo tình hình học tập.

- Bàn kế hoạch liên hoan cuối năm.

Thời gian: Vào ..................... ngày .........................................................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ..........................................

.............., ngày...tháng...năm...
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

4. Mẫu giấy mời họp phụ huynh cuối học kỳ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
---------------------

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời: .................................................................................

Phụ huynh em: ..................................................... - Lớp: ........................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH CUỐI KÌ I

Nội dung:

- Thông báo tình hình học tập trong học kì I.

- Bàn kế hoạch học kì II.

Thời gian: Vào ..................... ngày .........................................................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ..........................................

.............., ngày...tháng...năm...
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

5. Giấy mời họp phụ huynh cuối năm

PHÒNG GD & ĐT …....
TRƯỜNG.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
-------------

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ..………………………………Học lớp:

Đúng vào lúc … h ngày … tháng ......năm ..............

Đến tại phòng học lớp … Trường .............……

Lý do: Để thông báo tình hình học tập cả năm của các em học sinh và một số công việc quan trọng

Rất mong quý phụ huynh đến đúng giờ. Xin trân trọng cảm ơn.

…….., ngày …. tháng ......năm ........

GVCN

6. Giấy mời họp phụ huynh Online

UBND Huyện................

Trường.........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

GIẤY MỜI
TRƯỜNG...................................

Trân trọng kính mời phụ huynh học sinh lớp: ……………Trường …………………

Tham dự buổi họp phụ huynh học sinh cuối năm học............................................

Thời gian:….......…. ngày …. tháng ….. năm 20….......

Địa điểm: Phòng Zoom ID.................. Mật khẩu:........................... Lớp...... Trường..............

Kính mong Ông (bà) dự họp đúng giờ để buổi họp thành công tốt đẹp.

.............., ngày...tháng...năm...

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

7. Mẫu giấy mời họp phụ huynh mầm non

UBND....

TRƯỜNG MẦM NON...........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

--------o0o---------

GIẤY MỜI HỌP PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời: .......................................

Phụ huynh em: .................. - Lớp: .................

Tới dự: BUỔI HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM HỌC.

Nội dung:

 • Thông báo kế hoạch học tập trong năm học.
 • Các khoản thu chi đầu năm

Thời gian: Vào ..................... ngày ................

Địa điểm: Tại phòng học lớp ....... – Trường ...

Xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

8. Mẫu giấy mời họp phụ huynh Tiểu Học

PHÒNG GD VÀ DT

TRƯỜNG TIỂU HỌC.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Ngày... tháng .... năm....

GIẤY MỜI PHỤ HUYNH

Trân trọng kính mời Ông (bà): ……………………………là phụ huynh em..........… học lớp:………................trường Tiểu Học:.........................................................................

Đúng vào lúc …................................................ ngày …..... tháng …..... năm ..............

Thực hiện chỉ đạo của BCH trường..................................... năm học..........................

GVCN lớp................ xin kính mời ông (bà) đúng.... giờ..... phút.....ngày..... tháng..... năm...... đến tại lớp..... trường..........để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong quý ông (bà) đến đúng giờ.

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

9. Mẫu giấy mời họp phụ huynh THCS

PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG THCS..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
..........., ngày.......tháng.......năm.......

GIẤY MỜI

Kính gửi: Ông (bà):.................................................................... là phụ huynh của em:..................................lớp........ Trường ............................

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của BGH trường THCS ............................... năm học......................

Giáo viên chủ nhiệm lớp .................. xin kính mời Ông (bà) đúng........giờ.......phút ngày........tháng........năm..........đến tại lớp............ trường ................ để dự buổi họp phụ huynh học sinh.

Rất mong Ông (bà) đến dự họp đúng giờ!

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

10. Mẫu giấy mời họp phụ huynh THPT

PHÒNG GD & ĐT .................
TRƯỜNG THPT..........................
---------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
..........., ngày.......tháng.......năm.......

GIẤY MỜI

Trân trọng kính mời phụ huynh em: ................................................. Lớp: ......................

tới dự buổi họp phụ huynh học sinh thông báo tình hình học tập và rèn luyện của học sinh.

Thời gian: ....................................................................................................................

Địa điểm: .....................................................................................................................

Rất mong các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt.

Xin chân thành cảm ơn!

Giáo viên chủ nhiệm

11. Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh cá biệt

PHÒNG GD&ĐT ..........

TRƯỜNG .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY MỜI

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH

Trân trọng kính mời Ông (Bà) ........................................................................

Là phụ huynh học sinh: .................................... Lớp: ............ Trường ..........

Đến họp phụ huynh học sinh cá biệt năm học ..............................................

Thời gian: ................., thứ ............. ngày ......... tháng ................... năm ......

Địa điểm: Tại văn phòng trường ...................................................................

Nội dung:

- Để nghe thông báo về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

- Bàn biện pháp và cam kết phối hợp cùng nhà trường quan tâm giáo dục HS.

Đề nghị các Ông (Bà) đến đúng giờ để buổi họp thành công!

............., ngày...tháng...năm...

TL. HIỆU TRƯỞNG

Giáo viên chủ nhiệm

12. Mẫu giấy mời họp phụ huynh đầu năm

Tham khảo chi tiết tại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

BIỂN BẢN HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM - LỚP 9A

Năm học: 2023-2024

Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị H

Khai mạc cuộc họp vào lúc: 09 giờ ngày 15 tháng 09 năm 2023

Địa điểm: Phòng học số 07 lớp 9A

Chủ tọa: Nguyễn Thị H

Thư ký: ...................................

NỘI DUNG TIẾN HÀNH CUỘC HỌP

A. Ổn định:

1. Ổn định - điểm danh:

- Số phụ huynh có mặt: .................

- Số phụ huynh vắng mặt: ...............

2. Lý do:

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường ...................... lớp 9A tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học 2023 - 2024 để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu học phí và khoản thu khác đầu năm của trường.

B. Nội dung

1. Bầu Ban chấp hành hội phụ huynh học sinh:

- Anh/ chị ............................................. - Chi hội trưởng hội phụ huynh

- Anh/ chị ..............................................- Chi hội phó hội phụ huynh học sinh

- Anh/ chị .................................................- Ủy viên hội phụ huynh học sinh

2. báo cáo tình hình lớp và tình hình mỗi học sinh

2.1. Thuận lợi:

.....................................................................................................

2.2. Khó khăn:

......................................................................................................

3. Một số chỉ tiêu:

......................................................................................................

4. Biện pháp:

......................................................................................................

5. Các khoản thu đầu năm học

- Trả nợ năm trước và mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất năm học 2023 - 2024: .................. đồng;

- Học phí: ...................................... đồng;

- Tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể: ................................. đồng;

- Thu hỗ trợ học tập: ..................................... đồng;

- Thu tiền vệ sinh: ..................................... đồng;

- Hoạt động đoàn/ đội: ........................................ đồng;

- Tiền gửi xe: ............................. đồng;

- Quỹ lớp: ............................ đồng;

- Tiền tài liệu học tập: ........................... đồng

6. Ý kiến của phụ huynh học sinh

............................................................................................

C. Kết thúc

Cuộc họp phụ huynh kết thúc vào lúc .......... cùng ngày.

Thư ký                                                                               Chủ tọa

13. Hướng dẫn viết giấy mời họp phụ huynh

Trên mẫu giấy họp phụ huynh nên nêu rõ tên phụ huynh học sinh em nào? để thể hiện sự tôn trọng. Mẫu giấy mời họp phụ huynh học sinh sẽ được sử dụng ba lần trong năm học, bao gồm: đầu năm học, tổng kết học kì I và tổng kết cuối năm.

Mục đích của việc gửi giấy mời là để thông báo tình hình và kết quả học tập của các em học sinh, thông báo kế hoạch học tập cho năm học mới và các khoản đóng góp trong năm học tiếp theo.

Nội dung giấy mời có thể được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và mục đích của buổi họp cụ thể. Tuy nhiên, về cơ bản sẽ gồm các nội dung sau:

- Quốc hiệu, tiêu ngữ cùng thông tin của Phòng giáo dục và đào tạo, tên trường học;

- Ngày, tháng, năm thực hiện giấy mời;

- Trân trọng kính mời phụ huynh em nào? Lớp mấy?

- Mục đích mời là gì?

- Thời gian và địa điểm tổ chức buổi họp cụ thể để phụ huynh có thể sắp xếp thời gian tham gia;

- Mong muốn các vị phụ huynh có mặt đầy đủ và đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt;

- Lời cảm ơn và tên giáo viên chủ nhiệm/hiệu trưởng để thể hiện sự cảm kích và trân trọng đối với sự tham gia của phụ huynh.

Cuối năm có rất nhiều công việc các thầy cô phải thực hiện. Ngoài việc họp phụ huynh, các thầy cô còn phải viết nhận xét cuối năm cũng như viết bản tự đánh giá. Mời các thầy cô tham khảo mẫu của hoatieu.vn để thuận tiện hơn trong quá trình viết:

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 28.130
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Dương Phước Quang
  Nguyễn Dương Phước Quang  dạ mình có biểu mẫu đủ cho e xin vs ạ
  Thích Phản hồi 16/04/23
  • Ban Quản Trị HoaTieu.vn
   Ban Quản Trị HoaTieu.vn

   Bạn ấn tải về là xem được đầy đủ file nhé ạ.

   Thích Phản hồi 17/04/23