4 đơn xin nghỉ việc của giáo viên 2022

Làm thế nào để có một lá đơn xin nghỉ việc tạo ấn tượng tốt với ban lãnh đạo nhà trường khi xin nghỉ việc là câu hỏi được nhiều cán bộ giáo viên quan tâm. Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các thầy cô Mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất dành cho giáo viên.

Cán bộ giáo viên muốn xin nghỉ việc sẽ phải thông báo cho đơn vị sự nghiệp và viết đơn xin thôi việc theo đúng quy định chung. Vì vậy, mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên là thủ tục quan trọng nhằm hoàn thiện thủ tục nghỉ việc theo đúng quy định.

1. Đơn xin nghỉ việc của giáo viên là gì?

Đơn xin nghỉ việc của giáo viên là mẫu được sử dụng khi giáo viên muốn ngừng công việc giảng dạy của mình tại trường học. Khi có nhu cầu nghỉ việc giáo viên cũng cần tuân thủ theo quy định pháp luật để được bảo đảm các quyền lợi của bản thân.

2. Hướng dẫn soạn thảo đơn xin nghỉ việc của giáo viên

Do có tính chất của một văn bản hành chính nên đơn xin nghỉ việc của giáo viên cũng gồm ba phần như các đơn xin nghỉ việc khác, gồm: phần mở đầu, phần nội dung và phần kết thúc.

– Phần mở đầu: Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm làm đơn và tên đơn.

Lưu ý: Tên đơn phải viết hoa toàn bộ và viết to hơn trên một dòng riêng.

– Phần nội dung:

+ Chủ thể có nhu cầu xin nghỉ cần trình bày đầy đủ và rõ ràng các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh của giáo viên xin nghỉ việc.

+ Trình độ chuyên môn, chức vụ, tổ chuyên môn, đơn vị công tác của giáo viên đó hiện nay.

+ Thời gian bắt đầu nghỉ việc: Muốn xin nghỉ việc từ ngày nào.

+ Lý do xin nghỉ việc: Nên trình bày ngắn gọn, súc tích sao cho hợp lý nhất. Không sử dụng cách diễn đạt dài dòng, không rõ nghĩa để tránh gây nhầm lẫn.

– Phần kết thúc: Người viết cần cam đoan đã bàn giao công việc cho các bộ phận liên quan và nêu lại nguyện vọng xin nghỉ việc một lần nữa.

Cuối cùng ghi ngày tháng và ký tên để hoàn tất đơn xin nghỉ việc.

3. Trình tự thủ tục xin nghỉ của giáo viên

Theo quy định tại Điều 29 Luật Viên chức năm 2010, giáo viên (viên chức) sẽ được nghỉ việc trong các trường hợp khi bị đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc được xin nghỉ việc do bản thân chủ động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc. Cụ thể:

– Giáo viên nghỉ việc do đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Theo khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức sửa đổi bổ sung bởi khoản 4 Điều 2 Luật Viên chức năm 2019 sửa đổi, các trường hợp viên chức nghỉ việc do bị đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc bao gồm các trường hợp cụ thể như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

a) Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

b) Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật này;

c) Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

đ) Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Giáo viên nghỉ việc do tự xin nghỉ việc:

Giáo viên có thể tự xin nghỉ việc vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như khi các chủ thể không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc; các chủ thể không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc; nguyên do cá nhân hoặc các nguyên nhân chủ quan khác.

Để được xin nghỉ việc, giáo viên sẽ cần phải thực hiện theo thủ tục nêu tại khoản 3 Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ-CP với nội dung cụ thể như sau:

– Hồ sơ xin nghỉ việc:

Viên chức sẽ gửi thông báo bằng văn bản đến chủ thể là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết ít nhất 03 ngày hoặc 30 ngày tùy vào từng trường hợp được nêu cụ thể trên.

– Thời gian giải quyết thủ tục:

Sau khi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập nhận được văn bản đề nghị của viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ nêu ý kiến về việc đề nghị này:

  • Trong trường hợp đồng ý: Chấm dứt hợp đồng làm việc và giải quyết chế độ thôi việc cho viên chức.
  • Trong trường hợp không đồng ý: Trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Đơn xin nghỉ việc dành cho giáo viên số 1

Đơn xin nghỉ việc của giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

  • Phòng Giáo dục và Đào Tạo ............
  • BGH Trường ..............

Tên tôi là: ..................

Sinh ngày: ........................

Trình độ chuyên môn: ..........................

Công việc hiện làm: Giáo viên .................

Đơn vị công tác: Trường ..............

Nay vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, nên tôi phải trở về quê để giải quyết công viêc gia đình và ổn định cuộc sống. Tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ được phân công tại Trường..............vì vậy tôi có nguyện vọng xin nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.

Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị BGH Trường ...........và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT .......... cho phép tôi được nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo.

Tôi xin trân thành cảm ơn!

..........., ngày .....tháng ....năm .......

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của nhà trường 
Hiệu trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Đơn xin nghỉ việc dành cho giáo viên số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi:- Sở GD&ĐT ..............................................
- Hiệu trưởng trường .....................................

Tôi tên là: .....................................................................

Ngày tháng năm sinh:...................................................

Ngày vào ngành:.............................................................

Trình độ chuyên môn:......................................................

Chức vụ:............................................Tổ chuyên môn:.....................................

Đơn vị công tác: Trường ...................................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi được thôi việc kể từ ngày..........tháng……năm..……….

Lý do: ...........................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

..................., ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

6. Đơn xin nghỉ việc dành cho giáo viên mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi:

- Sở GD&ĐT ..............................................

- BGH trường mầm non .............................

Tôi tên là: ..............................................................................

Ngày tháng năm sinh:....................................................

Số CCCD/CMND: ................. Cấp ngày: ....................... Tại: ...............

Ngày vào ngành:...........................................................

Trình độ chuyên môn:..................................................

Chức vụ:............................................Tổ chuyên môn:.....................................

Đơn vị công tác: Trường ..............................................

Nay tôi làm đơn này, kính xin ban giám hiệu, hiệu trưởng trường mầm non cho tôi được thôi việc kể từ ngày..........tháng……năm..……….

Lý do: .................................................

..........................................................

..............................................................

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn.

................, ngày……..tháng…… năm ……..

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Đơn xin nghỉ việc của giáo viên tiểu học

Đơn xin nghỉ việc của giáo viên tiểu học chuẩn
Đơn xin nghỉ việc của giáo viên tiểu học chuẩn

Trên đây là các mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất dành cho giáo viên. Nếu bạn đang có ý định xin nghỉ việc thì hãy tải đơn về viết và hoàn tất đầy đủ các thủ tục để được xét duyệt nghỉ việc nhé. Bên cạnh đó bạn cũng cần chú ý tới những thông tin quy định về chế độ nghỉ việc áp dụng cho giáo viên, mời các bạn tham khảo bài Viên chức xin nghỉ việc được hưởng những trợ cấp nào? để được đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của bản thân mình nhé.

Các bài viết liên quan tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
8 44.740
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo