6 Mẫu bản cam kết an toàn giao thông 2024

Mẫu Bản cam kết an toàn giao thông 2024. Cam kết an toàn giao thông mà mẫu dành cho từng nhóm đối tượng cam kết thực hiện nghiêm túc về an toàn giao thông hiện nay. Vấn đề an toàn giao thông ở học sinh các cấp hiện chấp hành chưa tốt, những em học sinh chưa hiểu được tầm quan trọng của việc chấp hành an toàn giao thông nên còn xảy ra nhiều tình trạng vi phạm. Bởi vậy những bản cam kết này sẽ giúp các em tuân thủ và chịu trách nhiệm nếu có vi phạm về quy định an toàn giao thông.

1. Bản cam kết an toàn giao thông là gì?

Bản cam kết là loại văn bản có giá trị pháp lý giữa các bên ký cam kết, nội dung đã cam kết thì các bên phải chấp hành nghiêm chỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm.

Bản cam kết về an toàn giao thông được thực hiện phổ biến trong tình hình hiện nay, vì tỷ lệ học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đang gia tăng, đây cũng là dòng phương tiện có tốc độ cao, có khả năng nguy hiểm, nhưng nhiều học sinh chưa chấp hành nghiêm túc quy định đảm bảo an toàn giao thông. Bởi vậy bản cam kết này ra đời nhằm ràng buộc những trách nhiệm của học sinh, phụ huynh khi con em mình vi phạm những quy định về an toàn giao thông.

2. Bản cam kết của phụ huynh và học sinh về thực hiện an toàn giao thông

Bản cam kết này dành cho học sinh và cả phụ huynh nắm bắt được quy định về an toàn giao thông để giáo dục con em mình nghiêm túc chấp hành. Khi con em mình chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm khi vi phạm thì phụ huynh phải có trách nhiệm với hậu quả đã gây ra khi con mình vi phạm quy định an toàn giao thông.

PHÒNG GD&ĐT ................

TRƯỜNG .........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

........., ngày ... tháng ... năm .........

BẢN CAM KẾT

(V/v thực hiện An toàn giao thông năm học.........)

Họ và tên học sinh: ………Lớp:……Trường .......

Họ và tên cha/ mẹ học sinh:………………………

Thực hiện kế hoạch số: .......PGD&ĐT ..................... ngày ..../..../............. về việc tăng cường triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông năm học ............ Trường .........................tổ chức cho các em học sinh và cha mẹ học sinh ký cam kết thực hiện ATGT gồm những nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, pháp luật, luật lệ ATGT của nhà nước.

2. Xây dựng cổng trường “An toàn giao thông và Văn hoá giao thông”.

3. Không đi bộ, đi xe đạp dàn hàng ngang trên đường, không buông một tay hoặc cả hai tay khi đi xe đạp, không đi xe đạp bằng một bánh, không lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang khi đi xe đạp. Không chở quá số người theo quy định.

4. Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông.

5. Không tham gia, không cổ vũ đua xe trái phép. Không giao xe máy cho các em học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

6. Đi đúng làn đường, phần đường, vạch đường quy định, luôn có thói quen chấp hành, thực hiện đúng luật lệ giao thông đường bộ.

7. Khi tham gia giao thông có trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng. Tôn trọng, nhường nhịn và giúp đỡ người khác.

8. Có thái độ ứng xử văn minh lịch sự khi xảy ra va chạm giao thông, chấp hành quy định xử phạt hành chính khi vi phạm về giao thông.

9. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông phải có giấy phép, chứng chỉ phù hợp. Phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.

10. Không thực hiện các hành vi có nguy cơ gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.

11. Vận động gia đình, mọi người xung quanh chấp hành tốt luật an toàn giao thông.

12. Chấp hành nghiêm túc các quy định của nhà trường về ATGT.

- Không được sử dụng phương tiện là xe máy đến trường khi chưa đủ tuổi.

- Phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện tới trường. Không lượn lách, đánh võng, chở quá số người theo quy định pháp luật.

- Phải đăng ký với nhà trường về phương tiện được sử dụng đến trường.

- Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật và xử phạt đối với những học sinh vi phạm ATGT.

Trên đây là bản cam kết giữa học sinh và cha mẹ học sinh với nhà trường về việc thực hiện An toàn giao thông.

Học sinh

(Ký, họ và tên)

Cha mẹ học sinh

(Ký, họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, họ và tên)

Bạn đọc tham khảo thêm các mẫu khác tại bài viết: Bản cam kết của phụ huynh và học sinh về thực hiện an toàn giao thông 2023

3. Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên

UBND Huyện:..............................
Đơn vị:........................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT CHẤP HÀNH LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG HỌC SINH - SINH VIÊN NĂM HỌC 20... - 20......

Chúng tôi gồm:

1. Ông (Bà): ...................................................

Phụ huynh em: ................. Sinh năm: ...........

Hiện học lớp: ............ thuộc trường: .............

Địa chỉ gia đình: ............ Số điện thoại (nếu có): .....................

2. Giáo viên: ..........Chủ nhiệm lớp: ................

Điạ chỉ liên hệ: ...................Số điện thoại (nếu có) ..............

Cam kết nhất trí phối hợp thực hiện những nội dung sau:

a) Em: ..................................... tuyệt đối chấp hành tốt Luật giao thông, không đi xe đạp hàng 3, 4 trên đường, không đi xe gắn máy khi chưa đủ 16 tuổi và phải có giấy chứng nhận học luật Giao thông và phải có Giấy phép lái xe khi sử dụng xe từ 70 cm3 trở lên.

b) Thường xuyên thông báo cho nhau về sự rèn luyện đạo đức, chấp hành Luật của học sinh - sinh viên.

c) Thực hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng khi tham gia giao thông trong học sinh - sinh viên

d) Hạ bậc hạnh kiểm nếu vi phạm luật giao thông (sử dụng xe mô tô từ 70 cm3 trở lên mà không có giấy phép lái xe...)

Cam kết này được lập thành 2 bản để hai bên lưu giữ thực hiện cam kết.

Phụ huynh HS - SV

(Họ và tên, chữ ký)

Học sinh - sinh viên

(Họ và tên, chữ ký)

GVCN lớp

(Họ và tên, chữ ký)

Xác nhận của Hiệu trưởng

(Họ và tên, chữ ký và đóng dấu)

Bạn đọc tham khảo thêm các mẫu khác tại bài viết: Bản cam kết chấp hành luật an toàn giao thông của học sinh - sinh viên 2023

4. Bản cam kết an toàn giao thông của các ban ngành, đoàn thể

Các ban ngành, đoàn thể trong một cơ quan cũng cần phải ký cam kết đầy đủ, để đảm bảo giám sát các em học sinh thực hiện nghiêm túc những quy định về an toàn giao thông. Bởi những người phụ trách làm việc trong có sở giáo dục cũng có trách nhiệm giáo dục học sinh nghiêm túc. Nếu học sinh vi phạm an toàn giao thông thì các ban ngành, đoàn thể trong trường cũng có một phần trách nhiệm.

PHÒNG GDĐT ......................

TRƯỜNG TH&THCS ...................


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

............., ngày .... tháng .... năm 20....

BẢN CAM KẾT

V/v chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Thực hiện công văn số ..............................................................................................

Thực hiện nhiệm vụ năm học 20.....-20.... của nhà trường về công tác giáo dục ATGT, trường TH&THCS .......... xin cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm túc luật giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

2. Chấp hành nghiêm hệ thống biển báo và đèn tín hiệu giao thông.

3. Đi đúng làn đường, phần đường quy định. Tuyệt đối tuân thủ quy định về tốc độ, không phóng nhanh, vượt ẩu.

4. Không sử dụng rượu, bia, các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

5. Không chở quá số người quy định, không mang vác đồ vật cồng kềnh, không kéo, đẩy xe khác, sử dụng ô, dù khi tham gia giao thông.

6. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông.

7. Không giao xe cơ giới, xe máy chuyên dung cho người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

8. Thực hiện tốt ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

9. Tích cực vận động gia đình và người thân chấp hành pháp luật về trật tự giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

10. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác về ATGT theo đúng quy định của pháp luật.

Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và kỉ luật của đơn vị./.

ĐẠI DIỆN CSGT........

HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI DIỆN CÁC ĐOÀN THỂ NHÀ TRƯỜNG KÍ CAM KẾT

T.M CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

BAN ĐẠI DIỆN CMHS

ĐẠI DIỆN TỔ CM

Tổ trưởng THCS

Tổ trưởng CMTH

Tổ 1

Tổ trưởng CMTH

Tổ 2

ĐỘI TNTP HCM

ĐOÀN TNCS HCM

TPT ĐỘI

BÍ THƯ

Trên đây là những tìm hiểu của Hoa Tiêu về Mẫu Bản cam kết an toàn giao thông 2024. Mời bạn đọc tham khảo thêm những thông tin hữu ích trong mục Biểu mẫu chuyên mục Giáo dục - Đào tạo liên quan.

Đánh giá bài viết
1 4.797
0 Bình luận
Sắp xếp theo