Mẫu biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao là mẫu biên bản kiểm kê được các cơ sở lập ra ghi đã kiểm kê được số lượng vật tư y tế tiêu hao của cơ sở mình. Mẫu biên bản nêu đầy đủ nội dung về người tham gia kiểm kê, số lượng vật tư y tế, đơn giá, hạn dùng......... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 33/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản kiểm kê tại đây.

1. Mẫu biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao

Mẫu 2 - PHỤ LỤC II

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO

Bộ Y tế (Sở y tế):...............

Bệnh viện:.........................

Tháng.....năm.....

MS:.........

Số:.........

- Tổ kiểm kê gồm có:

1.Chức danh
2.Chức danh
3.Chức danh
4.Chức danh
5.Chức danh

- Đã kiểm kê tại: ...................................................................................................

từ ............giờ..............ngày.......tháng.........năm............đến.........giờ........ngày......tháng......năm.......

- Kết quả như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TTTên vật tư y tế tiêu haoĐơn vịSố kiểm soátNước sản xuấtHạn dùngSố lượngHỏng vỡĐơn giáThành tiềnGhi chú
Sổ sáchThực tế
123456789101112
Cộng khoản:

Ý kiến đề xuất: .......................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

THÀNH VIÊN

-

-

THƯ KÝ

Họ và tên:.................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM KÊ

Họ và tên:.....................

2. Quy trình quản lý vật tư tiêu hao y tế trong bệnh viện

1. Mục đích.

Nhằm quản lý theo dõi việc xuất nhập vật tư tiêu hao y tế và kiểm tra số lượng xuất nhập tồn để tránh việc sử dụng gây lãng phí.

2. Nội dung quy trình.

Gồm quá trình nhập, quá trình xuất và bảo quản vật tư tiêu hao y tế.

2.1 Sắp xếp và bảo quản Kho vật tư

Trách nhiệm của thủ kho: đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư tiêu hao y tế cho các khoa phòng, sắp xếp hàng hóa cho kho vật tư, phân loại theo chủng loại, vật tư được để trên kệ, chống cháy nổ, mối mọt, phải có đường đi để vận chuyển. Bảo vệ tài sản của kho. Cập nhật thẻ kho hàng ngày, kiểm soát về số lượng và chất lượng của vật tư thường xuyên kiểm soát đáo hạn của vật tư.

2.2. Sắp xếp và bảo quản vật tư tại các khoa, phòng

Bổ sung quy định về việc sắp xếp và bảo quản vật tư tại các khoa phòng. Sau khi nhận vật tư các khoa phòng cần xắp xếp bảo quản vật tư theo quy định:

- Xắp xếp theo chủng loại vật tư, thường xuyên kiểm tra hạn dùng

- Các khoa , phòng phải có kho để bảo quản vật tư , đảm bảo cho vật tư không bị hỏng , mất mát gây lãng phí

2.3 Sơ đồ quá trình nhập kho vật tư tiêu hao y tế

Trách nhiệmCác bước thưc hiệnMô tả
Lãnh đạo các đơn vịLập dự trùCăn cứ dựa trên mức tiêu thụ hàng tháng
- Căn cứ trên mức dự trữ tối thiểu
- Nộp cho kho y dụng cụ trước ngày 25 hàng tháng . Lập dự trù theo mẫu
Thủ kho Vật tư tiêu haoTập hợp các dự trù- Tiếp nhận dự trù các đơn vị, tập hợp trước ngày 30 hàng tháng
Lãnh đạo
P.VTTBYT
Phê duyệt- Căn cứ theo số lượng phát hàng tháng, duyệt số lượng cần nhập cho tháng sau.

Bộ phận tiếp niệuMua hàng và theo dõi quá trình giao hàng- Căn cứ trên kết quả trúng thầu, lập lịch đặt hàng.
- Gọi điện thông báo số lượng hàng tháng
- Gửi lịch đặt hàng cho thủ kho
Thủ kho và kế toán khoNhận hàng và kiểm tra- Kiểm tra số lượng theo đơn đặt hàng, nguồn gốc xuất xứ, hạn dùng, ngoại quan , hoá đơn đi kèm (nếu không có hoá đơn thì
phải có phiếu xuất kho ).
- Kết quả kiểm tra ghi trong sổ nhập hàng
- Đối với hàng không đạt yêu cầu . Lập biên bản, không nhập kho và trả lại.
Phòng
TCKT
Nhận hoá đơn
thanh toán

- Nhận hóa đơn và làm thủ tục thanh toán
- Làm phiếu nhập (BM.29.HT.03)

2.4 Sơ đồ quá trình xuất kho vật tư tiêu hao y tế

Trách nhiệm
Các bước thưc hiện Mô tả
Lãnh đạo các đơn vịLập phiếu lĩnhLĩnh vật tư khi có nhu cầu
Lãnh đạo P.VTTBYTPhê Duyệt-Các khoa phòng làm dự trù hàng tháng và viết phiếu lĩnh vật tư theo nhu cầu sử dụng có sự đồng ý của Lãnh Đạo khoa . Trưởng phòng VTTBYT duyệt cung cấp vật tư cho các khoa , phòng đó
Kho y dụng cụXuất vật tư cho các khoa, phòng- Cấp phát theo số lượng đã duyệt , kiểm tra, số lượng, chủng loại.
Phòng TCKTLàm phiếu xuấtXuất theo số lượng kho y dụng cụ phát cho các khoa , phòng

3 .Bảo quản vật tư tiêu hao y tế

3.1 Sắp xếp và bảo quản Kho vật tư tiêu hao

Trách nhiệm của thủ kho: đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư tiêu hao y tế cho các khoa phòng, sắp xếp hàng hóa cho kho vật tư, phân loại theo chủng loại, vật tư được để trên kệ, chống cháy nổ, mối mọt, phải có đường đi để vận chuyển. Bảo vệ tài sản của kho. Cập nhật thẻ kho hàng ngày, kiểm soát về số lượng và chất lượng của vật tư thường xuyên kiểm soát đáo hạn của vật tư.

3.2. Sắp xếp và bảo quản vật tư tiêu hao tại các khoa, phòng

Sau khi nhận vật tư các khoa phòng cần xắp xếp bảo quản vật tư theo quy định:

- Xắp xếp theo chủng loại vật tư, thường xuyên kiểm tra hạn dùng

- Các khoa, phòng phải có kho để bảo quản vật tư, đảm bảo cho vật tư không bị hỏng, mất mát gây lãng phí.

- Thực hiện kiểm kê 1 năm 1 lần, hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo.

4. Các loại hồ sơ và thời gian, nơi lưu trữ.

STTTên hồ sơ lưu Nơi lưu Thời gian lưu
1Phiếu dự trù vật tư tiêu hao y tếPhòng VTTBYT, các khoa phòng1 năm
2Sổ theo dõi nhập vật tư tiêu hao y tếPhòng VTTBYT1 năm
3Phiếu nhập kho vật tư tiêu hao y tếPhòng TCKT, Phòng VTTBYT1 năm
4Phiếu Lĩnh vật tư tiêu hao y tếPhòng TCKT, các khoa phòng1 năm
5Phiếu xuất kho vật tư tiêu hao y tếPhòng TCKT, các khoa phòng1 năm

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 6.907
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo