Mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử hóa chất 2024

Mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử hóa chất là mẫu biên bản được lập ra khi các cơ sở đã kiểm kê được số lượng thuốc thử, hóa chất của cơ sở mình. Mẫu biên bản ghi đầy đủ nội dung thông tin về số người kiểm kê, số thuốc thử hóa chất, đơn giá...... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 33/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử, hóa chất tại đây.

1. Biên bản kiểm kê thuốc thử, hóa chất là gì?

Biên bản kiểm kê thuốc thử hóa chất là văn bản ghi nhận sự kiện, kết quả kiểm kê số lượng thuốc thử/hóa chất do chủ thể có thẩm quyền thực hiện. Biên bản này được quy định tại Phụ lục II Thông tư 33/2016/TT-BYT quy định tổ chức và hoạt động xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện.

Thông thường biên bản này được thực hiện do người trong Khoa vi sinh bệnh viện, theo đó, Khoa Vi sinh là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Vi sinh có chức năng thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm xác định nhiễm vi sinh vật gây bệnh bao gồm: vi khuẩn, vi rút, kí sinh trùng theo phân tuyến chuyên môn kĩ thuật và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác xét nghiệm vi sinh trong bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán bệnh và theo dõi kết quả điều trị.

2. Biên bản kiểm kê thuốc thử, hóa chất dùng để làm gì?

Biên bản kiểm kê thuốc thử hóa chất dùng để ghi chép lại thành phần kiểm kê, kết quả kiểm kê, làm căn cứ để quản lý và đối chiếu ghi có những thắc mắc trong quá trình sử dụng thuốc thử/hóa chất.

3. Biên bản kiểm kê thuốc thử, hóa chất theo thông tư 33/2016/TT-BYT

Biên bản kiểm kê thuốc thử, hóa chất theo thông tư 33/2016/TT-BYT
Biên bản kiểm kê thuốc thử, hóa chất theo thông tư 33/2016/TT-BYT

Nội dung cơ bản của mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử hóa chất như sau:

Mẫu 1 - PHỤ LỤC II

BIÊN BẢN KIỂM KÊ THUỐC THỬ/HÓA CHẤT

Bộ Y tế (Sở y tế):..............

Bệnh viện:........................

Tháng.....năm......

MS:................

Số:.................

- Tổ kiểm kê gồm có:

1.Chức danh
2.Chức danh
3.Chức danh
4.Chức danh
5.Chức danh

- Đã kiểm kê tại: ..............................................

Từ ........ giờ ...... ngày...........tháng..........năm...........đến..........giờ........ ngày..........tháng..........năm............

- Kết quả như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TTTên Thuốc thử/ Hóa chấtĐơn vịSố kiểm soátNước sản xuấtHạn dùngSố lượngHỏng vỡĐơn giáThành tiềnGhi chú
Sổ sáchThực tế
123456789101112
Cộng khoản:

Ý kiến đề xuất: ...............................................

........................................................................

THÀNH VIÊN

-

-

-

THƯ KÝ

Họ và tên:...................

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM KÊ

Họ và tên:......................

4. Hướng dẫn soạn thảo chi tiết nhất mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử, hóa chất?

Ở góc trên cùng bên phải của biên bản, người lập biên bản ghi tên Sở y tế (ví dụ: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam), tên Bệnh viện (ví dụ: Bệnh viện Hoàng Nam).

Người lập biên bản ghi tháng năm, mã số, và số hiệu biên bản.

Người lập biên bản ghi rõ tên các thành viên của tổ kiểm kê theo thứ tự lần lượt từ tổ trưởng cho đến ủy viên gắn liền với chức danh của họ.

Kết quả kiểm kê được điện vào bảng trên theo thứ tự và mỗi nội dung phải cộng các khoản lại.

Cuối biên bản các thành viên trong tổ kiểm kế, thứ ký ký và ghi rõ họ tên.

Trên đây là mẫu biên bản kiểm kê thuốc thử, hóa chất mới nhất 2024 theo Thông tư 33/2016/TT-BYT. Hoatieu mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết khác trong mục Biểu mẫu: Văn hóa - du lịch - thể thao nhé.

Đánh giá bài viết
3 3.127
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo