7 Mẫu báo cáo thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời năm 2024

Tuần lễ học tập suốt đời năm 2024 là hoạt động cao điểm trong năm, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội; khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục suốt đời. Dưới đây là mẫu Báo cáo thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 dành cho quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo.

1. Nội dung tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Báo cáo thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời
Báo cáo thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời

1.1. Mục đích, yêu cầu Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

 • Tổ chức Tuần lễ nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.
 • Tuần lễ được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả.

1.2. Chủ đề Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Chủ đề của Tuần lễ năm 2023:"Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời."

1.3. Thời gian tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Tuần lễ được tổ chức từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023

1.4. Các hoạt động trong Tuần lễ học tập suốt đời

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh chỉ đạo triển khai Tuần lễ năm 2023 với hình thức, nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số, góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo, Bộ GDĐT gợi ý một số hoạt động sau:

 • Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ sở giáo dục, các công xưởng, nhà máy, văn phòng, cơ quan và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ để người dân biết và tham gia.
 • Tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ có sự tham gia của đại diện Lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp có liên quan; đại diện các cơ sở giáo dục, các thiết chế văn hóa, các cơ quan thông tin đại chúng; đại diện của các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn.
 • Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.
 • Tăng cường vai trò của các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác); liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
 • Khuyến khích các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi.

1.5. Tổ chức thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời

 • Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Chỉ đạo các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan của tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức Tuần lễ, đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện các mục tiêu của Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030” và các đề án thành phần đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tích cực đồng hành, tham gia; bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ; kiểm tra, đôn đốc, tổng kết, rút kinh nghiệm nhằm phát hiện, nhân rộng các tấm gương tự học, học tập suốt đời; tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.
 • Sở GDĐT: Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai Tuần lễ; xây dựng chương trình, kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả hưởng ứng Tuần lễ tại địa phương; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tuần lễ của địa phương; tiếp tục theo dõi, duy trì, thúc đẩy các hoạt động của Tuần lễ trong suốt năm học.
 • Các cơ sở giáo dục: Tổ chức các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề thiết thực, các chương trình giáo dục về kỹ năng sống, các kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại trong cuộc sống và công việc cho người dân.

1.6. Nội dung Báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2024

Báo cáo kết quả thực hiện Báo cáo Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là văn bản hành chính do các trường lập nên sau khi kết thức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, nhằm báo cáo kết quả với cơ quan cấp trên những việc giáo viên, học sinh nhà trường đã làm nhằm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời do Chính phủ phát động.

Đây là hoạt động thường niên hằng năm, mỗi năm lại có chủ đề khác nhau nhằm cổ động, cổ vũ không chỉ giáo viên, học sinh, mà còn ở mọi tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi không phân biệt trình độ văn hóa, công việc chủ động tìm hiểu tri thức, nhất là ở thời đại hội nhập, công nghệ thông tin và mạng lưới Internet phát triển rộng khắp.

Với tính chất trên, ngoài việc trình bày bản báo cáo như một văn bản hành chính, thì bản báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời 2024 còn cần có đầy đủ các nội dung như:

- Công tác chỉ đạo, điều hành: văn bản nêu chi tiết các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan quản lý cấp trên ban hành, làm cơ sở cho mọi hoạt động của nhà trường để hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời.

- Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện nhằm hưởng ứng tuần lễ, bao gồm:

+ Các hoạt động tuyên truyền như: treo biểu ngữ, băng rôn, đăng tải thông tin các hoạt động do trường tổ chức trên mạng xã hội (zalo, facebook, website nhà trường) để phụ huynh học sinh cùng biết và tham gia với con em mình.

+ Công tác phối hợp với Hội Khuyến học địa phương (nếu có)

+ Các hoạt động xây dựng tủ sách, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, hướng đến nuôi dưỡng năng lực tự học của học sinh.

+ Hoạt động tuyên truyền về Luật an ninh mạng giúp học sinh tìm kiếm và khai thác thông tin trên mạng internet an toàn, hiệu quả.

+ Kết quả huy động sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể xã hội, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

- Nêu một số khó khăn nhà trường còn vướng mắc khi triển khai hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời (nếu có) và nêu phương hướng, giải pháp.

- Nêu đề xuất kiến nghị với cơ quan cấp trên (nếu có)

Bản báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời thông thường sẽ lưu tại nhà trường một bản và gửi đến phòng giáo dục quản lý trực tiếp 1 bản. Từ đó phòng giáo dục - đào tạo có cơ sở làm báo cáo trình cơ quan cấp cao hơn.

2. Báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2023

Dưới đây là mẫu Báo cáo kết quả thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2023 ngắn gọn mà chi tiết thực tế của một trường THCS do Hoatieu sưu tầm được. Mẫu đã nêu đầy đủ từ công tác chỉ đạo đến kết quả thực hiện qua những số liệu thống kê cụ thể, qua đó rút ra kinh nghiệm và đề ra phương hướng cho kế hoạch tiếp theo. Mời các bạn tham khảo.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo .......

Thực hiện Công văn số ........./PGDĐT-GDTX ngày ..../...../20.... của Phòng Giáo dục và Đào tạo ....... về việc tổ chức Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023, Trường THCS ....... Báo cáo Kết quả thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS đồng thời vận động gia đình, người thân và những người xung quanh cùng tích cực tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” với chủ đề"Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời."

Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo các đoàn thể, các tổ chuyên môn, các lớp học sinh thực hiện theo các nội dung quy định của PGD.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện nhằm hưởng ứng tuần lễ

1.1. Các hoạt động tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Website của nhà trường, các trang mạng xã hội (facebook của Liên đội, các nhóm zalo của trường, của các lớp) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Treo băng rôn, khẩu hiệu tại đơn vị, tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại trường về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ HƯHTSĐ năm 2023 để người dân biết và tham gia.

- Phối hợp với Hội Khuyến học thị trấn ....... để tuyên truyền các hoạt động của nhà trường trong Tuần lễ HƯHTSĐ năm 2023.

1.2. Tổ chức lễ khai mạc hưởng ứng tuần lễ

Tổ chức Lễ khai mạc ngày .... tháng ..... năm 2023.

*Nội dung

- Chương trình văn nghệ chào mừng: GV, HS

- Đ/c Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc

- Đ/c Phó hiệu trưởng Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Thành phần tham gia: Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn trường, Ban đại diện Cha mẹ học sinh

1.3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng

Triển khai các hoạt động của Tuần lễ HƯHTSĐ năm 2023 theo hình thức trực tiếp: Gồm

- Chương trình thi giới thiệu sách của HS khối 6 (sáng thứ ... ngày ..../..../2023)

- Triển khai các chương trình học tập trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và hoạt động thư viện.

- Bộ phận chuyên môn, GV dạy môn Tin học hướng dẫn GV, HS xây dựng, thu thập và khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích, tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của đơn vị; Học sinh tích cực đến thư viện nhà trường đọc, chia sẻ về sách, văn hóa đọc.

- Phát động cuộc thi nghiên cứu KHKT cấp trường từ ngày .../.../2023 đến ngày .../.../2023

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhà trường như: QL nhà trường trên hệ thống CSDL ngành, sử dụng hồ sơ điện tử, giáo án điện tử theo tinh thần ứng dụng CĐS trong Hội thi GVDG của nhà trường diễn ra trong tháng 10; tổ chức đổi mới các hoạt động dạy học, xây dựng nguồn học liệu mở, ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra của các môn.

- Tham gia thi Đấu trường Toán học Vioedu: 107 học sinh tham gia vòng 1

- Duy trì tốt nề nếp đọc báo Đội vào 15 phút đầu giờ các ngày thứ 3,5,7

1.4. Kinh phí tổ chức tuần lễ

Kinh phí từ ngân sách nhà nước, kinh phí từ các nguồn hỗ trợ, vận động.

2. Tổng hợp số liệu kết quả tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

- Phát động thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số hiệu quả: 02 cuộc

- Tổ chức các lớp học trực tiếp miễn phí cho học sinh, thành lập câu lạc bộ bóng đá , tham gia các cuộc thi trực tuyến: ATGT, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; thi viết về Thầy cô và mái trường, thi vẽ Ngày hội sắc màu...

+ Triển khai bằng hình thức trực tiếp: số lớp 19, số người tham gia: 724

- Tập huấn hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, cán bộ viên chức, người lao động trong nhà trường

+ Triển khai bằng hình thức trực tiếp: số lớp 20, số người tham gia: 767

3. Những hoạt động khác có liên quan

- Giáo viên chủ nhiệm lớp ứng dụng Chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm đặc biệt là đổi mới các giờ sinh hoạt chung như 15 phút đầu giờ, giờ sinh hoạt cuối tuần bằng cách hướng dẫn HS kĩ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mang internet một cách an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh. Tận dụng tối đa hiệu quả của SMAT Tivi có trong các lớp cho HS tổ chức các hoạt động phù hợp.

- Giáo viên Tin học hướng dẫn học sinh xây dựng và phát triển các ứng dụng, trò chơi miễn phí có tính giáo dục kết hợp giải trí lành mạnh để tạo sân chơi hữu ích cho học sinh.

4. Những thuận lợi và khó khăn

- Các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời được CBGV, NV và học sinh nhà trường tích cực tham gia. Nhận thức về giá trị của học tập suốt đời được nâng cao.

- Một số khó khăn: Kinh phí tổ chức các hoạt động còn hạn hẹp, chương trình học tập chính khóa, học phụ đạo bồi dưỡng chiếm nhiều thời gian nên giáo viên và học sinh chưa có tập trung được nhiều cho các hoạt động ngoại khóa.

III. KẾ HOẠCH TIẾP THEO NHẰM HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ

- Tiếp tục thực hiện các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, các hình thức học tập đã được triển khai.

- Tích cực ứng dụng chuyển đổi số trong mọi hoạt động của nhà trường.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không

3. Báo cáo thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời mầm non

Báo cáo thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
Báo cáo thực hiện tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
HUYỆN .......
TRƯỜNG MẦM NON ......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ..../BC-MNMH ......, ngày .... tháng .... năm 2023

BÁO CÁO
Thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023
Trường mầm non ......

Thực hiện công văn số ....../KH-UBND ngày .../..../20.... của UBND Huyện ....... về Kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023.

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT ....... về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023, trường MN ...... báo cáo về việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ:

1. Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện:

- Ban Chi uỷ Chi bộ tổ chức họp thống nhất trong BCU-BGH nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai, chuẩn bị các nội dung tư liệu để phát động “Tuần lễ lễ hưởng ứng học tập suốt đời” từ ngày .../.../2023 đến hết ngày .../.../2023.

- Giao cho đồng chí nhân viên phục vụ của trường in khẩu hiệu tuyên truyền ngoài cổng trường và thiết kế Maket “Khai mạc tuần Lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 với chủ đề"Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời.".

- Nhà trường đã chỉ đạo tổ chức Lễ khai mạc và Lễ tổng kết tuần lễ hưởng ứng, học tập suốt đời bằng hình thức tổ chức trực tiếp có sự tham gia tích cực của 100% CB,GV,NV và Ban đại diện phụ huynh của trường.

- Ban chấp hành Công đoàn nhà trường cũng đã phát động Đoàn viên gương mẫu, thực hiện lễ phát động, tư vấn, thúc đẩy hổ trợ nhau cùng tham gia học tập và thực hiện chương trình CS&GD trẻ .

- Nhà trường đã căn cứ vaog hệ thống các văn bản chỉ đạo để thực hiện sau: Công văn hướng dẫn số ...../SGDĐT-GDTX-CN ngày ..../..../2023 của Sở GDĐT Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”; Kế hoạch số ..../KH-UBND ngày .../..../2023 của UBND huyện ....... về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023”. Kế hoạch số ...../KH-MNMH ngày .../..../2023 của trường MN ...... về tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023.

2. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ:

2.1. Chủ đề:

Nhà trường đã phát động"Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời."

2.2. Thời gian thực hiện:

Nhà trường phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, đã triển khai thực hiện từ ngày .../.../2023 đến hết ngày .../.../2023;

- Lễ khai mạc trực tuyến: Bắt đầu từ 8h00-9h00 ngày .../.../2023 (Chủ nhật).

+ Địa điểm tổ chức: Tại Văn phòng của trường mầm non .......

+ Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của trường.

- Ban chỉ đạo xây dựng XHHT của trường tổ chức lễ khai mạc“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023.

- Lễ tổng kết trực tuyến: Bắt đầu từ 14h30 - 16h00 ngày .../.../2023.

+ Địa điểm tổ chức: Tại Văn phòng của trường mầm non .......

+ Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, Ban đại diện hội Phụ huynh của trường.

+ Lễ tổng kết được tổ chức nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm, tuyên dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tham gia tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023.

2.3. Một số hoạt động chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, với đối tượng là bậc học Mầm non. Do vậy để CB,GV,NV của nhà trường có thêm kinh nghiệm giáo dục cho các cháu, nhằm hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn diện hơn. Bởi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là: “Học bằng chơi, chơi mà học”, vì thế mà người giáo viên cần phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để cùng kết hợp với các bậc phụ huynh, nhằm CS&GD cho các cháu một cách toàn diện và tốt nhất.

Tất cả các nội dung hoạt động trong Tuần lễ, nhà trường đều triển khai và thực hiện bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong buổi Lễ khai mạc đồng chí Nhữ Thị Thuỷ thay mặt cho các đồng chí trong BGH Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB,GV,NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như:

- Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo… để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.

- Biết ứng dụng PPGD tiên tiến trong giáo dục trẻ, biết tạo môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm, tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ phong phú và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo với chủ đề của năm học 2023 - 2023” Xây dựng trường mầm non Xanh - an toàn - hạnh phúc”.

- Thực hiện phong trào thi đua"Nhà giáo ...... đoàn kết, tâm huyết, chuyên nghiệp, sáng tạo" và phong trào làm đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng phế liệu.

- Thường xuyên nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp, các quyết định, thông tư, Chỉ thị, các văn bản pháp quy về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng các phong trào phát động thi đua của cả nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suôt đời” năm 2023 là học để trở thành người công dân có ích cho XH với các khẩu hiệu sau:

+ Đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

+ Tự học để phát triển năng lực và phẩm chất.

+ Tự học là cách xây dựng xã hội học tập.

+ Phát triển thói quen đọc, để trở thành người học suốt đời.

+ Học tập để hoàn thiện nhân cách, phát triển bản thân.

+ Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được tái tạo và PT.

+ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

+ Học để trở thành người công dân tốt.

+ Học tập suốt đời-chìa khoá của mọi thành công.

- Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, nhà nước và của toàn dân.

+ “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

+ “Học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân” (HCM).

+ “Trong cách học phải lấy tự học làm cốt” (Hồ CHí Minh).

+ Trường học ví đại nhất chính là sách vở.

+ Việc đọc rất quan trọng, nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn.

3. Kinh phí tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Kinh phí để chi cho các hoạt động trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” của nhà trường, được trích từ nguồn chi các HĐ từ ngân sách nhà nước.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm:

Nhà trường đã thống nhất triển khai và khai mạc Tuần lễ với hình thức tổ chức trực tiếp, đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ các nội dung phù hợp, linh hoạt, sáng tạo, tận dụng tối đa các nền tảng số; 100% CB,GV,NV và các cháu, đều tham gia và hưởng ứng tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023 để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, về xã hội, vể cách giao tiếp ứng xử… để trở thành người công dân tốt trong xã hội.

Đã đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của nhà trường, tổ chức liên quan, các trang mạng xã hội (facebook, youtube, zalo, viber...) về tầm quan trọng và vai trò của chuyển đổi số trong việc cung ứng cơ hội học tập suốt đời cho mọi người trong bối cảnh giãn cách xã hội.
Đã thực hiện v inh danh các cá nhân có những giải pháp, sáng kiến về chuyển đổi số góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, đó là cô giáo ....... và ...........

Đã đẩy mạnh ứng dụng công nghẹ ̂ số trong tổ chức các hoạt đọ ̂ ng chăm sóc và giáo dục trẻ; CB,GV,NV trong trường đều tích cực tham gia các khoá học trực tuyến miễn phí/phí thấp cho trẻ em và người lớn… trong đó lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với từng nhóm đối tượng người học, thông qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, K12Online, Microsoft Teams…).

100% GV,NV trong trường tích cực tham gia trực tuyến các lớp học, tập huấn, hội thảo, hoạt động giao lưu với các nội dung, hình thức học tập phong phú, linh hoạt, thiết thực thuộc nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là các chủ đề về kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại ứng dụng trong cuộc sống và công việc cho người dân và tham gia các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi trực tuyến có chủ đề về cộng đồng số, công dân số; tăng cường cung cấp các nguồn tài nguyên học liẹ ̂ u mở (sách, báo, học liẹ ̂ u, bài giảng điẹ ̂ n tử...) để phục vụ nhu cầu học tạ ̂ p suốt đời của người dân.

Nhà trường đã chỉ đạo giáo viên phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hội khuyến học tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Kết hợp với ban văn hóa xã tuyên truyền, phát thanh các nội dung, treo dán các băng Zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích về chủ đề và các hoạt động của Tuần lễ tại Trung tâm học tập cộng đồng; các nhà trường vận động, khuyến khích người dân tới các thư viện cộng đồng đọc sách báo giấy, sách báo điện tử, ... nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập.

Công tác chỉ đạo, tham mưu thực hiện đạt hiệu quả cao.

Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, các cán bộ công chức viên chức và học sinh trên địa bàn xã tham gia nhiệt tình tích cực

Các nội dung tuyên truyền thiết thực, đúng chủ đề.

Các ban ngành đoàn thể trong xã có sự phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm túc chủ đề của tuần lễ.

2. Những khó khăn, tồn tại:

- Chưa thu hút được đông đảo phụ huynh trong trường và nhân dân trên địa bàn xã tham gia, vì họ còn chưa nhận thức đầy đủ về việc học tập.

- Nguồn kinh phí của Nhà trường để chi cho các hoạt động học tập của CB,GV,NV còn hạn chế, chưa tập trung được nhiều thời gian và nhân sự để tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng tới phụ huynh và người dân về tuần lễ học tập suốt đời.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt việc triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, trường MN ...... có kiến nghị với UBND huyện ......., Phòng Tài chính huyện ....... hàng năm có kế hoạch bổ sung thêm nguồn kinh phí hoạt động cho các nhà trường, để các nhà trường có thêm nguồn kinh phí, chủ động XD kế hoạch bồi dưỡng tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ.
Phòng GD&ĐT ....... thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức XD các chuyên đề về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cho trẻ, để tạo điều kiện cho CBQL, giáo viên, nhân viên các trường mầm non được tham dự và học tập.

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời:


TT

Các hoạt động
Đơn vị tổ chức Số lượng Ghi chú
Số lớp/số cuộc thi Người

1
Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường với chủ đề "Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời."
BGH nhà trường

15 lớp

49

2
Phát động thi đua trong GV học tập, thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM để lồng ghép và đưa vào giáo dục cho học sinh trong các hoạt động hàng ngày ở trường.
BGH nhà trường

15 lớp

34

3
Phát động phong trào thi đua XD môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm và làm đồ dùng dạy học sáng tạo từ nguyên phế liệu.BGH nhà trường
15 lớp

34

Trên đây là báo cáo việc thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” của trường mầm non ....... Rất mong sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, để nhà trường tiếp tục thực hiện và triển khai tới toàn thể CB,GV,NV sẽ tiếp tục“Học tập và học tập suốt đời” để trở thành những người công dân tốt của xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận :
- Phòng GD&ĐT ....... (để b/c);
- Lưu V/p./.
Hiệu trưởng

4. Báo cáo việc tổ chức thực hiện tuần lễ Học tập suốt đời 2024

PHÒNG GD-ĐT...........
TRƯỜNG................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

........., ngày..... tháng .... năm .......

BÁO CÁO
VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

Thực hiện Công văn ................. về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”. Trường ............... báo cáo kết quả tổ chức thực hiện được như sau:

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- ............................... – Hiệu trưởng làm trưởng ban.

- ............................... – Phó hiệu trưởng làm phó ban.

- ............................... – GV – TPT Đội làm ủy viên.

- ............................... – Cán bộ thư viện làm ủy viên

- ............................... – Phụ trách Văn - Thể - Mĩ làm ủy viên

2. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ.

 • Tổ chức tuyên truyền “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử của trường, các trang mạng xã hội (facebook, zalo,viber.....) về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người.
 • Xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình học tập trực tuyến theo 3 mức độ (Hỗ trợ dạy học trực tiếp, thay thế một phần quá trình dạy học trực tiếp, thay thế hoàn toàn dạy học trực tiếp), đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học, hoạt động thư viện…;
 • Khai thác thông tin và các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…); Tích cực phổ biến, giới thiệu các tài nguyên này trên cổng thông tin điện tử của trường, Sở GD ĐT, Bộ GD ĐT. Tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn về kỹ năng tìm kiếm, khai thác, sử dụng thông tin trên mạng Internet an toàn, hiệu quả cho học sinh, phụ huynh, cán bộ.
 • Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia các diễn đàn, các câu lạc bộ trực tuyến;

 • Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho CB, GV, NV.

3. Kinh phí tổ chức Tuần lễ.

Kinh phí: Băng rôn, khẩu hiệu, thông điệp, bông bống: 1.500.000(đ)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện nhằm hưởng ứng Tuần lễ

Nội dung hoạt động

Kết quả, số lượng

Ghi chú

1. Kế hoạch tổ chức tuần lễ

- 100% giáo viên và nhân viên tham dự tiết chào cờ sáng thứ hai.

- Học sinh của ...... lớp tham gia

2. Các phương tiện thông tin

- Số bài viết trên các phương tiện truyền thông:

- Số tin, phóng sự phát trên Đài truyền hình:

- Số bài, tin phát trên Đài phát thanh:

- Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ trên các trang mạng xã hội

- ......

- ......

- ......

3. Các hoạt động tuyên truyền

- Số lượng tờ rơi đã phát hành:

- Số lượng bài, tài liệu đã đăng trên các cổng thông tin trực tuyến:

- Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:

- 200 tờ kết hợp .... huyện ......

- Số lượng sách tài liệu đã đăng gồm: Sách tham khảo trường ...... bản; tài liệu tham khảo ..... bản (truyện, sách tham khảo khác) và các loại báo, tạp chí ..........

- 1 băng rôn, 1 panô, 1 khẩu hiệu.

4. Hội thảo, tọa đàm, triển lãm về Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời

- Số lần hội thảo, tọa đàm:

- Số người tham gia:

- Triển lãm, số lượt người dự:

- Hội diễn văn nghệ:

- ........

- ........ Cán bộ, giáo viên và công nhân viên của trường và đông đủ học sinh .... lớp tham dự lúc 7 giờ sáng ngày .... tháng ... năm 2023.

+ Giáo viên ....

+ Học sinh ...... em

- Được tổ chức trong buổi lễ phát động với không khí sôi nổi, phấn khởi, hòa với niềm vui chung của cả nước trong ngày đầu tổ chức Tuần lễ hưởng ứng.

5. Khai giảng các lớp

........

6. Công tác vận động đăng tải nguồn tin, chuyển đổi sách vở thành dạng số

- Số tin tức đăng tải được:

- Số đầu sách được chuyển đổi số:

- .............

- ..............

7. Tổng kết, khen thưởng

- Số đơn vị được khen thưởng:

- Số cá nhân được khen thưởng:

- Tổng kinh phí được khen thưởng:

2. Những thuận lợi, khó khăn

* Thuận lợi

- Các bộ phận, tổ chức đoàn thể trong trường đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, mọi hoạt động đều có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Đội ngũ giáo viên năng động nhiệt tình, tích cực tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Thư viện được đầu tư trang bị đầy đủ, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, có không gian thoáng mát, đủ ánh sáng, đủ máy tính được nối mạng để truy cập.

* Khó khăn

Thời gian để tổ chức các hoạt động tập trung cho học sinh trong 45 phút (Thời lượng ngắn).

3. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ

- Tiếp tục triển khai các chương trình học tập trực tuyến theo 3 mức độ

- Thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc chuyển đổi số cho học tập suốt đời trong hoàn cảnh hiện nay.

- Đổi mới hình thức giảng dạy: Lắp đặt thêm các máy chiếu, tivi, máy tính trong lớp...

- Tiếp tục lựa chọn chuyển đổi sách mới, sách hay thành dạng văn bản đăng lên web, hướng dẫn học sinh tìm tài liệu, cách đọc sách trực tuyến hiệu quả.

4. Đề xuất, kiến nghị: Không

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề “"Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” của trường ................ năm học 2023 - 2023.

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

NGƯỜI BÁO CÁO

5. Báo cáo tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2024

PHÒNG GD-ĐT...........
TRƯỜNG................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

........., ngày..... tháng .... năm .......

BÁO CÁO
VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

1. Công tác triển khai

- Quán triệt tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và HS đồng thời vận động gia đình, người thân và những người xung quanh cùng tích cực tham gia “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” với các nội dung sau:

 • Triển khai các hoạt động của Tuần lễ theo hình thức trực tiếp hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm lan tỏa thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống một cách thiết thực.
 • Tăng cường vai trò của các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm trong việc cung cấp các nguồn tài nguyên học liệu mở (sách, báo, học liệu, bài giảng điện tử, bài giảng dạy trên truyền hình, học liệu số đa phương tiện, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác); liên thông, liên kết với hệ thống cơ sở giáo dục thường xuyên để phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của người dân.
 • Khuyến khích các cơ quan báo hình, báo điện tử tổ chức các sân chơi, diễn đàn, cuộc thi có chủ đề về cộng đồng số, công dân số giúp học sinh, sinh viên và người dân tìm hiểu về các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số và toàn cầu hoá; khuyến khích người dân và các cộng đồng tích cực tham gia, tự đọc, ghi âm, ghi hình đóng góp, chia sẻ, dự thi.

2. Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ

- Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

- Kể chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự tiếp cận với các phần mềm, công nghệ dạy học mới.

- Phát động Hội hoc – Hội giảng với các phong trào như: Thi đua giành nhiều điểm tốt, ngày học tốt, giờ học tốt, thi trang trí lớp học thân thiện, tổ chức trồng, chăm sóc bồn hoa cây cảnh – giáo dục kỹ năng sống, tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp chào mừng ngày 20 tháng 10 và ngày 20 tháng 11.

- Treo khẩu hiệu: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” trong suốt thời gian phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Phát động phong trào xây dựng thư viện của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho HS, CB – GV- NV được đọc sách, góp phần phát triển văn hoá đọc.

- Tổ chức cho học sinh đọc báo đội vào 15 phút giờ chủ nhiệm, giờ sinh hoạt.

3. Kết quả đạt được

a. Phát động trong buổi chào cờ ngày .... tháng 10 năm 2023.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Thành phần tham gia: Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, HĐLĐ và học sinh trong toàn trường.

* Số người tham gia:

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HĐLĐ của nhà trường: ..... người.

+ Học sinh: ..... em.

b. Cho học sinh đọc báo đội trong giờ truy bài thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

* Số người tham gia:

+ GVCN: ..... người.

+ Học sinh: ...... em.

c. Cho học sinh đọc sách, báo thư viện của nhà trường chiều thứ thứ 2,4, 6 hàng tuần.

+ Học sinh: ......... em.

d. Đánh giá những kết quả đã đạt được:

Các buổi phát động, các buổi đọc báo đội được thực hiện nghiêm túc.

HIỆU TRƯỞNG

6. Báo cáo về việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời

PHÒNG GD&ĐT .....

TRƯỜNG MẦM NON .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162/BC-MNMH

......, ngày ... tháng... . năm 2023

BÁO CÁO
V.v tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

Trường mầm non .......

Thực hiện công văn số ..... ngày ..... của Sở GD&ĐT Hà Nội về kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023;

Thực hiện công văn số ..... ngày ..... của UBND Huyện ....... về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT ....... về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023, trường MN .........báo cáo về việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

1. Chủ đề:

Nhà trường đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

2. Thời gian thực hiện:

Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nhà trường đã triển khai thực hiện từ ngày ... đến hết ngày ...;

3. Một số hoạt động chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, với đối tượng là bậc học Mầm non. Do vậy để CB - GV - NV của nhà trường có thêm kinh nghiệm giáo dục cho các cháu nhằm hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn diện hơn. Bởi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là: “Học bằng chơi, chơi mà học”, vì thế mà người giáo viên cần phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để cùng kết hợp với các bậc phụ huynh nhằm CS&GD cho các cháu một cách toàn diện và tốt nhất.

Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB - GV - NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như:

Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo… để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.

Biết tạo môi trường hoạt động phong phú cho trẻ học tập và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo, trang trí lớp theo chủ đề, chủ điểm.

Hưởng ứng thi đua là đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng phế liệu.

Thường xuyên nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp, các quyết định, thông tư, chỉ thị, các văn bản pháp quy về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng các phong trào phát động thi đua của cả nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suôt đời” năm 2023 là học để trở thành người công dân có ích cho XH với các khẩu hiệu sau:

 • Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân.
 • Học để phát triển quê hương, đất nước.
 • Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.
 • Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được cải tạo và PT.
 • Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
 • Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả.
 • Học để trở thành người công dân tốt.
 • Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.
 • Học để trở thành công dân tốt.
 • Học tập suốt đời - chìa khóa của thành công.

XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.

“Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

“Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

“Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Vì vậy việc xây dựng xã hội học tập là nghĩa vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đối với GDMN thì phải khẳng định rằng: “Học tập là để tích lũy kiến thức nhằm hình thành nhân cách, kỹ năng sống, thói quen, các hành vi văn minh…cho các cháu để trở thành người công dân tốt trong tương lai”.

* Tóm lại: Học tập suốt đời là một khái niệm hết sức rộng lớn, vì vậy trách nhiệm xây dựng một xã hội học tập suốt đời, không chỉ giới hạn ở một cơ quan hay tập thể nào, mà bao gồm tất cả các tổ chức chính trị, các đoàn thể, các cộng đồng, các cơ quan hành chính địa phương, các cơ sở GD&ĐT… đều phải hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Đối với trường mầm non ......, tập thể CB - GV - NV và các cháu cũng đều tham gia và hưởng ứng tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, về xã hội, vể cách giao tiếp ứng xử… để trở thành người công dân tốt trong xã hội.

4. Tổ chức thực hiện:

Thời gian và nội dung thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” được tổ chức và thực hiện như sau:

Thứ

Ngày

Nội dung

Địa điểm

Hai

....

- Dự lễ khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

- Cắt băng dôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian học tập.

- Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

- Trường Tiểu học Cao Viên II.

- Văn phòng nhà trường.

Ba

....

- Triển khai các hoạt động học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV.

- Các nhóm, lớp.

...

- Triển khai HD CB-GV-NV học tập và thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM để đưa vào các nội dung hoạt động của các chủ đề, chủ điểm.

- Các nhóm lớp

Năm

...

- Tổ chức cho GV toàn trường dự chuyên đề lồng ghép việc Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đờicho trẻ trong các hoạt động hàng ngày ở trường.

- Viết báo cáo thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nộp về PGD.

- Khu trung tâm.

- Văn phòng nhà trường.

Sáu

...

- Tổng kết tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

- Văn phòng nhà trường.

Chủ nhật

...

- Dự lễ tổng kết tuần lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Trường THCS Tam Hưng.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023” của trường Mầm non ....... Rất mong sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, để nhà trường tiếp tục thực hiện và triển khai tới toàn thể CB-GV-NV sẽ “Học tập và học tập suốt đời” để trở thành những người công dân tốt của xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT ....... (để b/c);

- Lưu V/p./.

HIỆU TRƯỞNG

7. Báo cáo kết quả hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời tại trường THCS

PHÒNG GD&ĐT........................

TRƯỜNG THCS..........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../BC-... ................., ngày... tháng... năm.....

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

1. Các hoạt động được tổ chức trong Tuần lễ học tập

- Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 Từ ngày 02/10/2023 đến hết ngày 08/10/2023;

- Đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động tuyên truyền, thông tin của Tuần lễ trên cổng thông tin điện tử của Trường THCS..............; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” của Tuần lễ tại Trường THCS.....................

- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá trong Tuần lễ nhằm lan toả thông điệp và đưa chủ đề của Tuần lễ vào cuộc sống và công việc một cách thiết thực;

- Tổ chức diễn đàn về phương pháp dạy và học trực tuyến, cách sử dụng các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams…), cách thức khai thác nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích (sách, báo, bài giảng điện tử…), kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách an toàn và hiệu quả cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, giúp cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân tìm hiểu các kỹ năng và năng lực thiết yếu của công dân trong thời đại số hoá và toàn cầu hoá; mời các chuyên gia tham gia các buổi thuyết trình/tọa đàm với cán bộ giáo viên và học sinh về các chủ đề liên quan như: “Năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, “Văn hóa đọc trong thời đại số”, “Chuyển đổi số trong việc thúc đẩy học ngoại ngữ”, “Các kỹ năng cần có của học sinh thời đại 4.0”...

- Tiếp tục pháp động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học”, xây dựng thư viện trường học; phát huy hiệu quả của trang Website của nhà trường trong việc cung cấp nguồn học liệu mở; khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng hợp tác chia sẻ tài nguyên để triển khai hiệu quả các hoạt động khuyến đọc; phổ biến kỹ năng, kinh nghiệm đọc nhằm nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu đọc sách góp phần xây dựng năng lực tự học cho mọi người.

2. Kết quả đạt được

STTCác hoạt độngĐơn vị tínhSố lượng

Tổng số người tham gia

1Các chuyên đề/hội thảo/toạ đàm trong Tuần lễ tại các cơ sở giáo dục

Cuộc

01715
2Hội thi trực tuyến được tổ chức

Cuộc

01300
3Các chuyên đề được tổ chức tại các TTHTCĐ, nhà văn hoá xã phường

Cuộc

01150
4Số đầu sách được quyên góp

Quyển

30150
5Số tủ sách được đầu tư mới

Chiếc

00
6Số kinh phí tổ chức

Đồng

2000.000 đồng

3. Kiến nghị, đề xuất

- Để tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện tốt việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, Trường THCS................ có kiến nghị với UBND huyện......................., Phòng Tài chính huyện.................... hàng năm có kế hoạch bổ sung thêm nguồn kinh phí hoạt động cho các nhà trường, để các nhà trường có thêm nguồn kinh phí, chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng tư tưởng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giáo viên.

- Phòng GD&ĐT................... thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, để tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các Trường THCS được tham dự và học tập.

4. Hình ảnh, tư liệu kèm theo.(Đính kèm cùng báo cáo)

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên)

8. Báo cáo thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời trường tiểu học năm 2024

UBND QUẬN.............

TRƯỜNG TIỂU HỌC..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............................, ngày... tháng... năm.....

BÁO CÁO

TỔNG KẾT TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2023

Thực hiện Công văn số.....................................của BCĐ Xây dựng xã hội học tập quận.................. về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 20..., trường Tiểu học............................ đã chỉ đạo, triển khai việc tổ chức Tuần lễ tại nhà trường, kết quả cụ thể như sau :

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ

1. Công tác chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện

Tổ chức triển khai, tuyên truyền, quán triệt nội dung Công văn số .......................của BCĐ Xây dựng xã hội học tập quận ...................... về việc Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 20... đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 20....

Chỉ đạo Thư viện chủ động, chuẩn bị nội dung giới thiệu về sách và các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 20...” vào sáng thứ 6 ngày 01/10. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời bắt đầu từ 01/10 đến 7/10/2021.

2. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ

- Treo băng rôn, khẩu hiệu: TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 20...

Chủ đề: “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động dạy, học trực tuyến và các hoạt động thư viện của nhà trường. Lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với đối tượng học sinh thông qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, K12Online, Microsoft Teams…)

- Đội ngũ giáo viên tăng cường tham gia các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại ứng dụng trong cuộc sống và giảng dạy.

- Làm video tuyên truyền về Tuần lễ học tập suốt đời.

- Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc học thông qua ứng dụng trực tuyến” đối với học sinh lớp 1, 2, 3. Cuộc thi “Sách điện tử trong thời đại công nghệ” đối với lớp 4,5.

- Tổ chức chuyên đề đổi mới PPDH trong các tổ khối (theo lịch chuyên đề của nhà trường).

- Viết bài về hoạt động trên cổng TTĐT.

- Triển khai tới đội ngũ CBGVNV, phụ huynh và học sinh tham gia các hoạt động hưởng ứng.

4. Kinh phí tổ chức Tuần lễ

- Đặt in 01 băng zôn tuyên truyền:................

- Tổng số tiền:.........................

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm

a) Những kết quả đạt được.

Nhà trường tổ chức thực hiện theo đúng nội dung, chương trình quy định.

Cơ sở vật chất phục vụ cho buổi lễ khai mạc được đảm bảo. Có 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia.

Triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời có tác động tích cực đến cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường và xã hội.

b) Bài học kinh nghiệm.

Tuyên truyền rộng rãi trong giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân nhận thức được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập suốt đời.

Phối hợp thật tốt với các đoàn thể trong và ngoài nhà trường, chính quyền địa phương trong việc tham gia, tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

Đảm bảo cơ sở vật chất phòng máy, phòng đọc thư viện, trang thiết bị máy tính khai thác nguồn học liệu trực tuyến, sách điện tử…

2. Những thuận lợi, khó khăn

* Thuận lợi

- Công tác chỉ đạo, tham mưu thực hiện đạt hiệu quả cao

- Tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, các cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh và học sinh tham gia nhiệt tình, tích cực.

- Các bộ phận, tổ chức đoàn thể trong trường đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, mọi hoạt động đều có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Thư viện được đầu tư trang bị đầy đủ, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, có không gian thoáng mát, đủ ánh sáng, các loại sách báo tham khảo phong phú, có 01 phòng máy tính được nối mạng để truy cập.

* Khó khăn

- Không

3. Đề xuất, kiến nghị

- Không

4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tuần lễ

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC TUẦN LỄ

STTCác hoạt độngĐơn vị tổ chứcSố lượngGhi chú
Số lớp/số cuộc thiNgười
1Treo băng rôn, khẩu hiệuTrường TH1
2

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động dạy, học trực tuyến và các hoạt động thư viện của nhà trường. Lồng ghép, giới thiệu các nội dung học tập, các bài học và học liệu phù hợp với đối tượng học sinh thông qua các phần mềm trực tuyến (Zoom, Google Meet, K12Online, Microsoft Teams…)

43
3

Đội ngũ giáo viên tăng cường tham gia các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ hiện đại ứng dụng trong cuộc sống và giảng dạy trong bối cảnh dịch COVID-19.

Phòng GD quận Long Biên43
4

Nhân viên Thư viện giới thiệu sách điện tử

Thư viện Tiểu học...............1
5Làm video tuyên truyền về Tuần lễ học tập suốt đời.1
6Phát động cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc học thông qua ứng dụng trực tuyến” đối với học sinh lớp 1,2,3.17 lớp
7Cuộc thi “Sách điện tử trong thời đại công nghệ” đối với lớp 4,5.13 lớp
8Số tin bài về các hoạt động của tuần lễ2

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Quận để báo cáo;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trên đây là các mẫu báo thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời năm 2024 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời” mới nhất. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các bài viết liên quan khác trong Biểu mẫu: Giáo dục - Đào tạo nhé.

Đánh giá bài viết
2 29.073
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo