Gợi ý Đáp án Module 8 năm 2024 đầy đủ nhất

Gợi ý Đáp án Module 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường tiểu học/THCS/THPT bao gồm gợi ý trả lời các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm mà giáo viên phải hoàn thành trong quá trình học tập và kiểm tra module 8. Mời thầy cô tham khảo để lựa chọn đáp án module 8 nhanh chóng và chính xác nhất.

Đáp án Module 8 tiểu học, THCS, THPT kèm Câu hỏi tương tác Module 8 đầy đủ, mới nhất năm 2024 mà HoaTieu.vn sưu tầm dưới đây được chia sẻ miễn phí với mục đích gửi đến thầy cô giáo tài liệu tập huấn và giảng dạy mới nhất. Xin thầy cô cho ý kiến đóng góp để cùng chúng tôi tiếp tục hoàn thiện nội dung bộ tài liệu Đáp án Mô đun 8 nhé. Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ và chia sẻ của thầy cô!

Đáp án Module 8 đủ 4 nội dung
Đáp án Module 8 đủ 4 nội dung

Sau đây là Đáp án module 8 tiểu học, THCS, THPT, Đáp án Module 8 Cán bộ quản lý, Đáp án trắc nghiệm module 8, Đáp án tự luận module 8, Đáp án Câu hỏi tương tác Module 8 (4 nội dung)... Tuy nhiên do nội dung bộ tài liệu rất dài, HoaTieu.vn chỉ trình bày đáp án module 8 năm 2024 tại bài viết này. Thầy cô có thể click vào các đường link trong bài để tham khảo đáp án đầy đủ, phong phú của tất cả các năm nhé!

1. Gợi ý Đáp án Module 8 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm Module 8 Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện khái niệm “Phối hợp các lực lượng giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là quá trình Nhà quản lý …. và tổ chức mọi thành viên trong nhà trường, ngoài trường …. vào việc xây dựng và phát triển kế hoạch, …. các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh với những hình thức, phương pháp đa dạng để giáo dục học sinh ở mọi nơi, mọi lúc, giúp học sinh hình thành các phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực theo mục tiêu giáo dục”?

(1) Vận động; (2) Tham gia; (3) Tổ chức thực hiện

2. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của giáo viên trong việc phối hợp gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

3. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo viên (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn) có tư cách pháp nhân trực tiếp trong hoạt động phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài trường nào để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

Cha mẹ học sinh

4. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào nội dung sau: “Hình thức tổ chức hoạt động dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm; tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội và hoạt động tự giáo dục của học sinh, trong đó hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh là hình thức… nhất, vì vậy tất cả các hình thức tổ chức giáo dục của nhà trường, gia đình và cộng đồng đều phải hướng tới hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh”.

Quan trọng

5. Chọn đáp án đúng nhất

Có mấy nhóm phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sau đây thuộc nhóm phương pháp nào tiểu học?

3

6. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính đặc trưng riêng biệt

7. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chỉ rõ các phần mô tả sau thuộc đặc điểm nào của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học?

Câu trả lời

Câu hỏi

Câu trả lời

Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học không tồn tại độc lập mà nó luôn gắn liền với quá trình dạy học các môn học văn hóa, gắn liền với hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể và hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh trong nhà trường tiểu học

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thống nhất với quá trình dạy học, hoạt động trải nghiệm và tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh

Khác với quá trình dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính lâu dài đòi hỏi phải có thời gian tập luyện, rèn luyện mới có kết quả, một phẩm chất nhân cách của học sinh không thể dạy trong một tiết học, một chủ đề giáo dục

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính lâu dài

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học chịu sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố đan xem nhau bao gồm cả tác động tự giác mang tính tích cực của giáo dục nhà trường và tác động vừa mang tính tự giác, vừa mang tính tự phát từ phía gia đình và xã hội

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học diễn ra với những tác động phức hợp từ nhiều phía

Cùng một nội dung giáo dục về đạo đức, lối sống được thực hiện ở nhiều cấp học và nhiều khối lớp theo đường xoáy ốc với yêu cầu ngày càng nâng cao,

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học mang tính đồng tâm

8. Chọn đáp án đúng nhất

Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được tiếp cận theo các phẩm chất nào?

Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm

9. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào sau đây là không đúng để nói về căn cứ thực tiễn khi xác định các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học?

Xây dựng nội dung phối hợp giữa các lực lượng giáo dục cùng tham gia thực hiện chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cần bám sát đặc điểm của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, điều kiện địa phương để thiết kế nội dung phối hợp cho phù hợp

10. Chọn đáp án đúng nhất

Một trong những lực lượng giáo dục nào sau đây không cần huy động sự phối hợp khi thực hiện nhóm chủ đề Gia đình

Doanh nghiệp trên địa bàn trường đóng

11. Chọn đáp án đúng nhất

Lợi ích của phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được khẳng định tại điều bao nhiêu trong Điều lệ trường tiểu học?

Điều 45

12. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau “Giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để thu thập thông tin giữ liệu chính xác về học sinh, tạo sự đồng thuận trong đánh giá đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác trong đánh giá kết quả học tâp và rèn luyện của học sinh ở nhà” để chỉ công tác phối hợp các lực lượng trong thực hiện hoạt động nào?

Phối hợp trong đánh giá kết quả học tập của học sinh

13. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu “Thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống nói riêng cho học sinh, đặc biệt là đã huy động được nguồn nhân lực trong và ngoài nhà trường, phát huy tối đa được sự đóng góp của các lực lượng giáo dục trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo….” thể hiện quan điểm chỉ đạo nào của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục?

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân

14. Chọn đáp án đúng nhất

Trong bản kế hoạch phối hợp các lực lượng giáo dục để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phần mục đích, yêu cầu của kế hoạch cần thể hiện nội dung gì?

Những kết quả cần đạt được trong công tác phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống

15. Chọn đáp án đúng nhất

Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định ở văn bản nào dưới đây?

Công văn số 410 của Bộ GD&ĐT

16. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu … “Xây dựng phần mềm kết nối giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin về tình hình giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nói riêng. Nhà trường là đơn vị ....phụ trách và hướng dẫn sử dụng phần mềm tới các bên liên quan. Phần mềm phải thường xuyên được cập nhật những thông tin về tình học tập, đạo đức, lối sống và những diễn biến thay đổi tâm lý cũng như thành tích học tập của học sinh hàng tuần để các bên liên quan cập nhật thông tin và có biện pháp giáo dục hữu ích đối với học sinh”

Chủ trì

17. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện phát biểu sau: “Hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh hướng tới …. phát huy vai trò của mỗi lực lượng trong hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học nói riêng”.

Mục tiêu

18. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu không phải là nhiệm vụ khi triển khai nội dung “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục tính tự chủ trong học tập, rèn luyện bản thân trong các mối quan hệ cho học sinh tiểu học”?

Giáo dục tính chuyên cần, chăm chỉ trong học tập, vệ sinh thân thể cá nhân, lao động tự phục vụ bản thân

19. Chọn đáp án đúng nhất

Kế hoạch phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học được gợi ý thường gồm các phần chính nào?

Tên kế hoạch, mục đích yêu cầu của kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, điều kiện và phương tiện thực hiện

20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đâu không phải là nhiệm vụ giáo viên cần thực hiện?

Quyết định mức thu kinh phí cho học sinh tham gia hoạt động giáo dục

21. Chọn đáp án đúng nhất

Trong kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đâu không phải là nhiệm vụ cha mẹ học sinh cần thực hiện?

Lập kế hoạch tổ chức hoạt động, xin ý kiến góp ý của PHHS và trình BGH nhà trường.

22. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào không phải là yêu cầu khi xác định chủ đề và nội dung chủ đề giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học?

Chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phải phù hợp với thế mạnh của giáo viên

23. Chọn đáp án đúng nhất

Trong quá trình phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nhà trường giữ vai trò gì?

Chủ đạo

24. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu sau: “Tổ chức, gia đình và cá nhân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh” thuộc văn bản quy định nào trong các văn bản dưới đây?

Chỉ thị 31 của Thủ tướng

25. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm sau: “Phối hợp trong tổ chức hoạt động dạy học môn học khoa học xã hội: Giáo viên dựa trên nội dung dạy học các …. để huy động sự phối hợp của các lực lượng giáo dục trong các nội dung cho phù hợp hướng tới thực hiện có hiệu quả các giờ học và kết quả chung của cả quá trình học tập môn học”

Bài học/Môn học

26. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung “Mục tiêu và nội dung giáo dục: Giáo dục HS nhận biết những ưu và nhược điểm của bản thân, những năng lực sở trường của học sinh. Học sinh tự tin thể hiện bản thân trong các mối quan hệ xung quanh. Học sinh biết tổ chức và sắp xếp các hoạt động của bản thân hoặc của nhóm để thể hiện ưu điểm của bản thân” là sự mô tả của nhóm chủ đề phối hợp nào trong giáo dục đạo đức, lối sống nào cho học sinh tiểu học?

Nhóm các chủ đề về khám phá bản thân

27. Chọn đáp án đúng nhất

Các lực lượng cần huy động để thực hiện chủ đề “uống nước nhớ nguồn” trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học bao gồm?

GVCN; Cha mẹ HS, Hội Cựu chiến binh (Anh hùng LLVT nhân dân; Thương binh), Đoàn Thanh niên xã (phường), đại diện khu di tích, địa danh lịch sử

28. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện phát biểu sau: “Giáo dục đạo đức, lối sống là một trong các mặt giáo dục quan trọng của nhà trường, Trên thực tế các hoạt động giáo dục này diễn ra có … giữa hoạt động học tập và tổ chức các chủ đề giáo dục”.

Sự đan xen

29. Chọn đáp án đúng nhất

Ý kiến nào không phải là nội dung thông tin trong phối hợp các lực lượng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Phối hợp giữa giáo viên và gia đình học sinh để thực hiện việc huy động nguồn tài chính, cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống

30. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là các kênh thông tin được gợi ý sử dụng trong quá trình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học?

Phần mềm kết nối, họp mặt trực tiếp, Webside, Thư điện tử, mạng xã hội, Sổ liên lạc điện tử, hội thảo, tọa đàm.

Đáp án tự luận Module 8 Tiểu học

Hoạt động 3:

Hoạt động phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học cần sự tham gia của các lực lượng nào?

 1. Các tổ chức chính phủ Đảng và Nhà nước

Đảng, Nhà nước ta có vai trò đề ra những chủ trương, chính sách trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học như thông qua việc ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết về công tác giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ như Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Thủ tướng Chính phê duyệt Đề án 1501 “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

 1. Ban lãnh đạo nhà trường

Ban lãnh đạo nhà trường là người truyền bá, triển khai cụ thể các đường lối của Đảng và Nhà nước về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học đến địa phương, đơn vị trường học. Các trường đã thực hiện tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, các buổi sinh hoạt ngoại khóa để việc giáo dục trẻ được đi sâu và rộng hơn.

 1. Cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường

Các cán bộ giáo viên là người trực tiếp giảng dạy, tiếp xúc với học sinh, lồng ghép giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học vào các bài giảng trên lớp để các em dễ tiếp thu hơn.

Giáo viên và các nhân viên khác trong trường cũng là tấm gương đạo đức để các em noi theo và học tập.

 1. Các ban ngành đoàn thể

Các ban ngành đoàn thể như đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong cũng đóng vai trò rất lớn trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học. Các tổ chức ban ngành đoàn thể có thế mạnh rất lớn trong việc phối hợp với nhà trường để giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống đến học sinh thông qua nhiều hoạt động như tuyền truyền, sinh hoạt, ngoại khóa.

 1. Phụ huynh học sinh

Cha mẹ học sinh là người gần gũi nhất với các em, có thể giáo dục đạo đức, lối sống cho các em ngay từ những hoạt động thường ngày. Việc phối hợp với các lực lượng còn lại để định hình và xây dựng nhân cách cho con em là rất cần thiết, đây sẽ là một kế hoạch hài hòa diễn ra song song ở cả nhà trường với gia đình.

 1. Các tổ chức xã hội

Ngoài 6 tổ chức chính trị xã hội chính, nước ta còn có rất nhiều tổ chức xã hội phi chính phủ đang không ngừng nỗ lực bảo vệ quyền lợi của trẻ em. Việc giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học là một hoạt động rất ý nghĩa và được nhiều tổ chức xã hội chú ý, tuyên truyền thường xuyên.

Hoạt động 8:

Câu 2. Hoạt động: Tổ chức diễn đàn: “Bạn là ai? Bạn cần làm gì để phát triển” phù hợp với nội dung phối hợp nào trong số các nội dung phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học:

Trả lời:

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục ý thức, thái độ và hành vi đối với bản thân cho học sinh tiểu học (Phối hợp giáo dục cho học sinh năng lực tự nhận thức và tự chịu trách nhiệm)

Câu 3. Kể tên một vài hoạt động giáo dục trong nhà trường thể hiện nội dung “Phối hợp các lực lượng để giáo dục cho học sinh lòng nhân ái; sự sẻ chia; hợp tác, tôn trọng sự khác biệt”

Tổ chức hoạt động từ thiện Hoạt động chăm sóc, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chăm sóc người già, người neo đơn, người yếu thế trong xã hội. Làm việc nhóm trong học tập, sinh hoạt tập thể, hoạt động trải nghiệm, thực hiện các dự án giáo dục. Tìm hiểu sự khác biệt giữa các dân tộc, giữa các nền văn hóa, sự khác biệt về đặc điểm tâm lý con người. Học cách vị tha và rèn kỹ năng sống v.v. Thực hành các tình huống nói lời cảm ơn, xin lỗi khi cần thiết. Tổ chức hoạt động đôi bạn cùng tiến hay giúp bạn đến trường v.v. Mời một số chuyên gia về một số lĩnh vực như Âm nhạc, Mĩ thuật để giáo dục cho các em tính nhân văn, biết thưởng thức âm nhạc vì âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn; giáo dục cho các em biết thưởng thức và yêu cái đẹp, sống đẹp, …

Hoạt động 10:

1. Thầy (cô) đã xây dựng và tổ chức phối hợp các lực lượng để thực hiện chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống nào cho học sinh ở trường tiểu học nơi công tác?

Đã xây dựng và tổ chức phối hợp các lực lượng để thực hiện chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học nơi công tác:

- Nhóm các chủ đề về khám phá bản thân. Mục tiêu và nội dung giáo dục: Giáo dục HS nhận biết những ưu và nhược điểm của bản thân, những năng lực sở trường của học sinh. Học sinh tự tin thể hiện bản thân trong các mối quan hệ xung quanh. Học sinh biết tổ chức và sắp xếp các hoạt động của bản thân hoặc của nhóm để thể hiện ưu điểm của bản thân.

- Nhóm các chủ đề về Truyền thống quê hương. Mục tiêu và nội dung giáo dục: Giáo dục HS nhận biết những truyền thống lịch sử của quê hương; Tự hào về truyền thống, giá trị lịch sử của quê hương; Có những hành động/việc làm bảo vệ truyền thống lịch sử, quê hương, địa phương.

- Nhóm các chủ đề về Gia đình. Mục tiêu và nội dung giáo dục: Biết được các thành viên và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, có tình yêu thương và trách nhiệm với người trong gia đình; Biết thể hiện hành động và việc làm thể hiện sự yêu thương/trách nhiệm với người thân trong gia đình.

- Nhóm các chủ đề về giáo dục giá trị văn hóa dân tộc. Mục tiêu và nội dung giáo dục: Học sinh nhận biết được nét văn hóa của dân tộc, địa phương như: trang phục truyền thống, nghệ thuật, giao tiếp, thói quen sinh hoạt… của một số dân tộc điển hình đang sinh sống tại địa phương; Tự hào về những giá trị văn hóa địa phương, dân tộc; Biết thể hiện ý tưởng hoặc hành động cụ thể giới thiệu nét đẹp của văn hóa dân tộc; bảo tồn và giữ gìn vẻ đẹp trong văn hóa truyền thống của các dân tộc.

2. Thầy (cô) hãy cho biết những khó khăn đã gặp phải trong quá trình xây dựng các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống thể thực hiện việc phối hợp các lực lượng GD?

Sự phối hợp giữa các lực lượng giáo dục chưa được thường xuyên và thống nhất. Những ảnh hưởng của mối quan hệ bạn bè đến đạo đức, nhân cách học sinh.

3. Thầy cô đánh giá như thế nào về tần suất và hiệu quả phối hợp của các lực lượng trong thực hiện các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học mà thầy (cô) đang công tác?

Hoạt động 13:

Ưu điểm của KH: giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, hướng các em đi đúng chuẩn đạo đức của xã hội.

Hạn chế của KH: đối với học sinh cá biệt

Hướng điều chỉnh, sửa chữa: đưa ra thêm một số kế hoạch riêng biệt cho học sinh cá biệt.

Hoạt động 14:

1. Khi lập kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học, thầy (cô) thường cấu trúc kế hoạch thành mấy phần? Đó là những phần nào?

Cấu trúc kế hoạch gồm 4 phần

+ Kế hoạch

+ Mục tiêu

+ Nội dung

+ Điều chỉnh

2. Khi lập kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học, thầy cô gặp những thuận lợn và khó khăn nào?

Thuận lợi:

- Luôn được sự quan tâm chặt chẽ từ các lực lượng giáo dục

Khó khăn:

- GV cần phân tích xây dựng kế hoạch cụ thể, phân tích kĩ đặc điểm tâm sinh lí của HS.

- GV cần đề xuất những biện pháp để hỗ trợ, giáo dục đạo đức lối sống cho HS

3. Từ thực tiễn việc lập kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho cho học sinh thầy cô hãy chỉ ra những điểm cần lưu ý trong quá trình này?

Khi lập kế hoạch cần dựa vào điều kiện sẵn có về nhân lực tài lực để thực hiện mục tiêu phải cụ thể, rõ ràng các hoạt động thực hiện phải phù hợp;Cần tập trung nhiều ở những em có hoàn cảnh đặc biệt.

Hoạt động 17:

Nêu phương án khắc phục những khó khăn khi sử dụng các kênh thông tin trong phối hợp các lực lượng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học?

Phụ huynh đa số ít biết cách sử dụng các kênh thông tin như website, các trang mạng xã hội. Giáo viên sẽ liên lạc qua điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp.

Tham khảo chi tiết tại đây:

2. Gợi ý Đáp án Module 8 THCS

Đáp án trắc nghiệm Module 8 THCS

1. Chọn đáp án đúng nhất.

Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THCS gồm

 • Cả A, B và CGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Giáo dục học sinh về thái độ, niềm tin dùng dẫn đối với chuẩn mực đạo đức, lối sống
 • Giáo dục học sinh có nhận thức dùng về chuẩn mực đạo đức, lối sống và quy tắc thực hiện chuẩn mực, hành vi
 • Tổ chức tập luyện, rèn luyện kỹ năng hành vi, thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức, lối sống cho học sinh

2. Chọn đáp án đúng nhất

Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh THCS được thực hiện thông qua những con đường giáo dục nào sau đây?

 • Hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân & tổ chức Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp cho học sinh
 • Giáo dục lao động, rèn luyện thể lực, sức khỏe.
 • Hoạt động dạy học các môn học.
 • Hoạt động dạy học; Hoạt động trải nghiệm- Hướng nghiệp: Hoạt động xã hội và những hoạt động giáo dục khác trong nhà trườngGợi ý đáp án Module 8 THCS

3. Chọn đáp án đúng nhất

Quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 1965 diễn ra dưới những tác động của những lực lượng giáo dục nào dưới đây

 • Nhà trường và xã hội.
 • Nhà trường, gia đình và xã hội.Gợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Nhà trường.
 • Giáo viên; cha mẹ học sinh.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Vai trò chủ đạo của nhà trường trong phối hợp các lực lượng xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THCS thể hiện:

 • Cả A, B và CGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và các lực lượng về thực hiện trách nhiệm phối hợp các lực lượng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Chủ động lập kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.
 • Chỉ đạo thực hiện các hoạt động phối hợp các lực lượng giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

5. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng xã hội nào có chức năng chủ chốt trong phối hợp với nhà trường để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và an ninh trật tự khu vực, an ninh mạng và an toàn giao thông cho học sinh ở trường trung học cơ sở 2

 • Hội phụ nữ địa phương.
 • Chính quyền địa phương.
 • Đoàn Thanh niên địa phương.
 • Công an trên địa bànGợi ý đáp án Module 8 THCS

6. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong phối hợp các lực lượng giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

 • Chính quyền địa phương
 • Nhà trường.Gợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Cha mẹ học sinh
 • Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường

7. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng Kéo thả thông tin ở cột A và ghép nội dung thông tin ở cột B cho phù hợp

1. Nhiệm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

1. Giáo dục học sinh nhận thức về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội - Giáo dục tình cảm, niềm tin tích cực vào chuẩn mực đạo đức - Hình thành hành vi, thói quen phù hợp chuẩn mực đạo đức, lối sống
2. Bản chất quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh2. Quá trình tổ chức cuộc sống hoạt động và giao lưu cho học sinh, quá trình chuyển hóa nhận thức thành hành vi và thói quen phù hợp chuẩn mực đạo đức
3. Giáo viên chủ nhiệm lớp4. Nhà trường, gia đình, xã hội.
4. Lực lượng giáo dục

3. Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với cha mẹ học sinh trong giao dục đạo đức lối sống cho các em

8. Chọn đáp án đúng nhất.

Phát biểu nào dưới đây dùng với vai trò của giáo viên làm cộng tác chủ nhiệm lớp trong công tác phối hợp với gia đình học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

 • Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy môn học, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp cùng thực hiện xây dựng kế hoạch phối hợp, dự thảo nội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Cán bộ quản lý nhà trưởng là người xây dựng kế hoạch, dự thảo nội dung phối hợp để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp chủ nhiệm
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp là người xây dựng kế hoạch, dự thảo nội dung phối hợp để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp chủ nhiệm
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch phối hợp, dự thảo nội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinhGợi ý đáp án Module 8 THCS

9. Chọn đáp án đúng nhất

Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trong phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh...........................................

 • Chỉ đạo kết nối nhà trường với các tổ chức xã hội ở địa phương trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Đề xuất chương trình hành động giữa nhà trường với các tổ chức xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp chủ nhiệmGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa nhà trường và các cơ quan đoàn thể ở địa phương trong phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

10. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào dưới đây đúng với bản chất của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS?

 • Quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà giáo dục cho học sinh tham gia, qua đó hình thành nhận thức, thói quen đạo đức cho mỗi học sinh
 • Quá trình tổ chức hoạt động và giao lưu cho học sinh THCS, trong quá trình đó dưới tác động giáo dục học sinh THCS chuyển hóa tích cực, tự giác những yêu cầu về đạo đức, lối sống thành nhận thức, tinh cảm, hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đứcGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Quá trình tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh THCS
 • Quá trình chuyển hóa tích cực tự giác những yêu cầu cần đạt về đạo đức, lối sống thành thói quen và hành vi phù hợp ở mỗi học sinh

11. Chọn đáp án đúng nhất

Căn cứ nào để xác định chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cấp THCS?

 • Cả A. B. CGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Mục tiêu giáo dục đạo đức lối sống trong chương trình môn học 2018:
 • Mục tiêu giáo dục cấp học và yêu cầu cần đạt về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS
 • Điều kiện thực tiễn của nhà trường, gia đình học sinh và địa phương.

12. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu đối với học sinh THCS trong chương trình 2018 "Quan tâm đến các công việc của gia đình; Có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của cá nhân và gia đình" là yêu cầu cần đạt của phẩm chất nào dưới đây

 • Trách nhiệmGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Chăm chỉ
 • Yêu nước.
 • Nhân đi

13. Chọn đáp án đúng nhất

"Quan tâm đến các công việc của cộng đồng; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng" là yêu cầu cần đạt đối với biểu hiện nào dưới đây?

 • Có trách nhiệm với môi trường sống
 • Có trách nhiệm với gia đình.
 • Có trách nhiệm với bản thân.
 • Có trách nhiệm với nhà trường và xã hộiGợi ý đáp án Module 8 THCS

14. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu khi xác định chủ đề và nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS là

 • A, B, CGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Mục tiêu chủ đề phải hưởng đến hình thành cho học sinh những giá trị đạo đức, lối sống chứa đựng trong chủ đề
 • Chủ đề phù hợp mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS
 • Nội dung chủ đề cần chuyển hóa được mục tiêu của chủ đề

15. Chọn đáp án đúng nhất

Xác định chủ đề và nội dung chủ đề để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS cần đảm bảo yêu cầu nào dưới đây?

 • Chủ đề và nội dung chủ đề phải phù hợp với năng lực của người giáo viên và phụ huynh học sinh
 • Chủ đề và nội dung chủ đề phải phù hợp với đặc thù môn học.
 • Chủ đề và nội dung chủ đề phải phù hợp với loại hình hoạt động giáo dục dự kiến tổ chức.
 • Chủ đề, nội dung chủ đề và quá trình thực hiện chủ đề phải chưa đựng các giá trị đạo đức, lối sống cần hình thành cho học sinhGợi ý đáp án Module 8 THCS

6. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở được xác định dựa trên.............

 • A. B.CGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục trong nhà trường
 • Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể:
 • Nhu cầu thực tiễn về phát triển toàn diện nhân cách học sinh đáp ứng với yêu cầu hiện nay.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung phối hợp về phía gia đình trong công tác phối hợp với gia đình học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS..........

 • Huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong thực hiện chủ đề giáo dục, hỗ trợ thực hiện hoạt động dạy học và đánh giá kết quả giáo dục học sinhGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong hỗ trợ tổ chức hoạt động dạy học
 • Huy động động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong thực hiện các chủ đề giáo dục
 • Huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong đánh giá kết quả giáo dục học sinh

18. Chọn đáp án đúng nhất

“Nội dung chủ đề giáo dục chứa đựng các giá trị và nội dung giá trị đạo đức cần hình thành ở học sinh" là yêu cầu

 • Yêu cầu lực chọn hình thức và nội dung phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong thực hiện chủ đề
 • Yêu cầu xây dựng kế hoạch phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và gia đình học sinh trong giáo dục đạo đức, lối sống
 • Yêu cầu xác định chủ đề và nội dung chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinhGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Yêu cầu xây dựng chuỗi hoạt động thành phần thể hiện nội dung của chủ để giáo dục đạo đức, lối sống

19. Chọn đáp án đúng nhất

Diễn đạt nào dưới dãy thể hiện yêu cầu về nội dung của chủ để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh:

 • Thể hiện sự tham gia của các lực lượng giáo dục
 • Thể hiện chuỗi hoạt động và hình thức hoạt động phù hợp chủ đề
 • Phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường và quá trình dạy học các môn học.
 • Các giá trị đạo đức cần hình thành cho học sinh được chuyển hóa thiết kế dưới dạng các hoạt động và hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh trải nghiệm qua đó hình thành cho học sinh hành vi đạo đức tích cực.Gợi ý đáp án Module 8 THCS

20. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung thông tin trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và phụ huynh học sinh trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là................

 • A. B. CGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Các nhiệm vụ học tập của học sinh trong học kỳ, năm học, nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sẽ triển khai với tập thể lớp
 • Mục tiêu giáo dục của cấp học nói chung và mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống của cấp học nói riêng theo chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục đào tạo
 • Hình thức tổ chức giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh của từng lớp sẽ triển khai

21. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung thông tin giáo dục đạo đức, lối sống 8 thông tin về học sinh cần trao đổi giữa nhà trường, gia đình, xã hội cần tập trung vào các nội dung nào sau đây:

 • Cả A, B và CGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • B Nội dung giáo dục, nhiệm vụ giáo dục, những thành tích đạt được của học sinh
 • Mục tiêu giáo dục học sinh
 • Hình thức tổ chức giáo dục học sinh

22. Chọn đáp án đúng nhất

Các thông tin về gia đình học sinh cần thiết lập và cập nhật thường xuyên khi có những thay đổi:

 • Cả A, B VÀ CGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Chỗ ở hiện tại của gia đình: Nghề nghiệp hiện tại của cha mẹ, trình độ văn hóa của cha, mọi
 • Họ tên bố, hoặc mẹ của học sinh, Số điện thoại hay Emal để liên lạc,
 • Những thông tin khái quát về hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ của gia đình với chính quyền địa phương và cộng đồng vị...

23.

Chọn đáp án đúng nhất

Nhà trường tư vấn cho cha mẹ học sinh về kiến thức nuôi dạy con cái, đồng hành cùng con... có thể được tiến hành qua các hình thức sau đây:

 • A&BGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Tư vấn qua tham gia các Hội thảo, Hội nghị, diễn đàn trao đổi.
 • Tư vấn qua email, zalo; Fcebook; điện thoại hoặc tư vấn trực tiếp
 • Tư vấn qua hoạt động của trung tâm tư vấn nhà trường

24. Chọn đáp án đúng nhất

Lực lượng tham gia phối hợp trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS là............

 • Giáo viên giảng dạy môn học, cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp
 • Giáo viên giảng dạy môn học, cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội đoàn thể ở địa phương.
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp, cha mẹ học sinh
 • Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy môn học, cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội đoàn thể ở địa phương.Gợi ý đáp án Module 8 THCS

25. Chọn đáp án đúng nhất

"Phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường là là quá trình ....... của các lực lượng giáo dục trong ....... hoạt động giáo dục chủ đề, hỗ trợ thực hiện hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường". Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

 • ... Thu hút sự tham gia... tổ chức
 • kêu gọi sự tham gia.......xây dựng và tổ chức thực hiện.....
 • ... huy động sự tham gia... tổ chức thực hiện...
 • ... huy động sự tham gia... xây dựng và tổ chức thực hiện...Gợi ý đáp án Module 8 THCS

26. Chọn đáp án đúng nhất

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 1 lớp học ở trường THCS thì lực lượng giáo dục nào dưới đây là chủ đạo

 • Cha mẹ học sinh
 • Giáo viên chủ nhiệm lớpGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Giáo viên dạy các môn học ở lớp
 • Nhân viên giáo viên dạy các môn học ở lớp.

27. Chọn đáp án đúng nhất

-Biểu hiện "Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; Nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân” thể hiện cho yêu cầu cần đạt của phẩm chất đạo đức nào dưới đây?

 • Nhân độ
 • Trách nhiệm
 • Trung thựcGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Chăm chỉ

28. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau:

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình học sinh và xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh nhằm (1).... sự tham gia của các lực lượng giáo dục về (2)...... để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS

 • (1) Thu hút
  (2) Tài chính
 • (1) Kéu goi
  (2) Kinh nghiệm giáo dục
 • (1) Huy động
  (2) Tài chính, cơ sở vật chất.
 • (1) Huy động
  (2) Tài chính, cơ sở vật chất, kinh nghiệm giáo dụcGợi ý đáp án Module 8 THCS

29. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS, cần dựa vào những căn cứ nào dưới đây?

 • Cả A, B, CGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • Căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội địa phương
 • Căn cứ vào điều kiện gia đình học sinh (đặc điểm giá đình, nghề nghiệp của cha mẹ học sinh, điều kiện kinh tế gia đình, văn hóa và học vấn gia đình)
 • Căn cứ vào tinh hình và điều kiện giáo dục thực tế của nhà trường

30. Chọn đáp án đúng nhất

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong triển khai tổ chức hoạt động vận động tài trợ tăng cường cơ sở vật chất nhằm ...an toàn, hạnh phúc cho học sinh xây dựng.

 • không gian giáo dục
 • nhà trường
 • môi trường giáo dụcGợi ý đáp án Module 8 THCS
 • cơ sở giáo dục

Đáp án tự luận Module 8 THCS

Nội dung 1: Hoạt động 1

Câu 1: 3 đặc điểm cơ bản của học sinh lứa tuổi THCS:

 • Là thời kỳ quá độ từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành, thời kỳ trẻ ở " ngã 3 đường" trong sự phát triển.
 • Thời kỳ mà tính tích cực xã hội của trẻ em được phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong mối thiết lập quan hệ bình đẳng với người lớn và bạn ngang hàng.
 • Trong suốt thời kỳ tuổi thiếu niên đều diễn ra sự cấu tạo lại, cải tổ lại, hình thành các cấu trúc mới về thể chất, sinh lý, về hoạt động tương tác xã hội và tâm lý, nhân cách, xuất hiện những yếu tố mới của sự trưởng thành.

Câu 2: Hoạt động chủ đạo của học sinh THCS là HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU.

Nội dung 1: Hoạt động 5

Câu 1: Các lực lượng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong nhà trường THCS gồm:

 • Ban giám hiệu nhà trường.
 • Giáo viên chủ nhiệm
 • Giáo viên bộ môn
 • Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM
 • Đội TNTP Hồ Chí Minh
 • Các Đoàn thể trong nhà trường
 • Gia đình
 • Các tổ chức chính quyền và các Đoàn thể của Địa phương

Nội dung 1: Hoạt động 6

Câu 1: GVCN có một vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa nhà trường với học sinh, giữa học sinh với GV bộ môn và là sợi dây liên kết không thể thiếu giữa nhà trường với phụ huynh học sinh.

 • GVCN phải tìm hiểu kĩ hoàn cảnh từng học sinh trong lớp ngay từ đầu năm học
 • GVCN phải xây dựng được đội ngũ cán bộ lớp có tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhiệt tình và gương mẫu trong mọi hoạt động của nhà trường.
 • Kết hợp với Hội cha mẹ của lớp lập ra quỹ dùng để khen thưởng cho cá nhân HS, cho tập thể tổ có phong trào thi đua học tốt trong các đợt thi đua chào mừng
 • GVCN phối hợp chặt chẽ với GV bộ môn để nắm bắt kịp thời tình hình HS của lớp. GVCN phải thường xuyên theo dõi kết quả học tập và đạo đức của các em qua sổ điểm, sổ đầu bài, trực tiếp qua giáo viên dạy từng môn để nắm bắt kịp thời năng lực của HS
 • GVCN thông tin kịp thời cho gia đình học sinh: hiện tượng bỏ giờ, nghỉ học không lí do, vi phạm điều cấm … để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Bên cạnh việc dạy kiến thức cho HS, GVCN cũng như GV bộ môn cần quan tâm đến dạy kĩ năng sống, rèn luyện đạo đức, tư cách, phẩm chất cho các em
 • Để làm tốt công tác chủ nhiệm, GVCN cũng như GV bộ môn cần có tấm lòng chân thành, bao dung, sự nhiệt tình, chu đáo, hòa nhã, có tinh thần trách nhiệm cao, là tấm gương sáng cho HS noi theo.

Nội dung 2: Hoạt động 7

Câu 1: Những nội dung phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THCS:

 1. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục ý thức, thái độ và hành vi đối với bản thân cho học sinh.
 2. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục ý thức, thái độ và hành vi trong quan hệ đối với người khác cho học sinh.
 3. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước và môi trường tự nhiên cho học sinh.
 4. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tổ chức giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho học sinh trung học cơ sở.
 5. Phối hợp giữa giữa nhà trường, gia đình và xã hội để tổ chức giáo dục phòng chống bạo lực học đường và tệ nạn xã hội cho học sinh.
 6. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục ý thức, thái độ, hành vi tham gia mạng xã hội, tham gia giao thông, phòng chống dịch bệnh cho học sinh.

Câu 2: Đang cập nhật...

Nội dung 2: Hoạt động 9

Câu 1: * Xác định chủ đề và nội dung chủ đề giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh THCS cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Chủ đề giáo dục phải phù hợp mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cấp THCS;
 • Mục tiêu chủ đề phải hướng đến hình thành cho học sinh những giá trị đạo đức, lối sống chứa đựng trong chủ đề;
 • Nội dung chủ đề cần chuyển hóa được mục tiêu của chủ đề đồng thời thể hiện được những hoạt động/nội dung công việc cụ thể học sinh cần thực hiện. Quá trình thực hiện nội dung chủ đề giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh THCS cần thể hiện sự tham gia của nhà trường (giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy môn học, các lực lượng giáo dục khác trong nhà trường), gia đình (cha mẹ học sinh), xã hội (đại diện cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội, …).

Dựa trên nội dung những giá trị đạo đức, lối sống cần hình thành cho học sinh THCS về những giá trị lịch sử dân tộc, giá trị văn hóa, về giáo dục giao tiếp ngôn ngữ được quy định trong nội dung chương trình HĐTN, kiến thức môn học, … thiết kế một số chủ đề thể hiện nội dung phối hợp giữa các lực lượng giáo dục.

Câu 2: Chủ đề: Về truyền Thống gia đình, quê hương.

Nội dung 3: Hoạt động 10

Câu 1: * Những căn cứ thực tiễn khi xây dựng kế hoạch phối hợp giữa thầy/cô và gia đình học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường đang công tác.

- Nhà trường có trách nhiệm thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, quy tắc ứng xử; Chủ động phối hợp với gia đình và xã hội để tổ chức hoặc tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch của nhà trường, bảo đảm an toàn cho người dạy và người học; Thông báo về kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cho cha mẹ hoặc người giám hộ”.

- Gia đình: Cha mẹ hoặc người giám hộ có trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc, tạo điều kiện cho con hoặc người được giám hộ được học tập, thực hiện phổ cập giáo dục, hoàn thành giáo dục bắt buộc, rèn luyện, tham gia các hoạt động của nhà trường; Tôn trọng nhà giáo, không được xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo. Các thành viên trong gia đình có trách nhiệm xây dựng gia đình văn hóa, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ của con em; Người lớn tuổi có trách nhiệm giáo dục, làm gương cho con em, cùng nhà trường nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Xã hội:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân: Hỗ trợ, hợp tác với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; Tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, hoạt động trải nghiệm, thực tập, nghiên cứu khoa học; Tham gia xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, ngăn chặn hoạt động có ảnh hưởng xấu đến người học; Tạo điều kiện để công dân trong độ tuổi quy định thực hiện nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục, hoàn thành giáo dục bắt buộc để người học được vui chơi, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao lành mạnh; Hỗ trợ các nguồn lực cho phát triển sự nghiệp giáo dục theo khả năng của mình.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận: Động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Phối hợp với nhà trường giáo dục, vận động thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục.

Nội dung 3: Hoạt động 15

Câu 1: “Thiết lập và duy trì kênh thông tin giữa giáo viên và gia đình học sinh có vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo sự THƯỜNG XUYÊN giữa phụ huynh học sinh và giáo viên trong công tác giáo dục học sinh”.

Nội dung 3: Hoạt động 16

Câu 1: Những nội dung thông tin trao đổi thông tin giữa giáo viên và gia đình học sinh:

 • Tình hình học tập của học sinh trên lớp. ở trường.
 • Những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm nội quy nhà trường, lớp ( nếu có).
 • Điểm mạnh, điểm yếu trong học tập, trong các hoạt động giáo dục.

Câu 2: Giáo viên chủ nhiệm lớp cần nắm được những thông tin về gia đình của học sinh ở lớp chủ nhiệm, cụ thể: Trao đổi thường xuyên, cập nhật thông tin 2 chiều giữa Gv và Gia đình học sinh.

3. Gợi ý Đáp án Module 8 THPT

 1. Chọn đáp án đúng nhất
Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THPT gồm ……………………

 1. Giáo dục học sinh có nhận thức đúng về chuẩn mực đạo đức, lối sống và quy tắc thực hiện chuẩn mực, hành vi
 2. Giáo dục học sinh về thái độ, niềm tin đúng đắn đối với chuẩn mực đạo đức, lối sống
 3. Tổ chức tập luyện, rèn luyện kỹ năng hành vi, thói quen phù hợp với chuẩn mực đạo đức, lối sống cho học sinh
 4. Tất cả các đáp án trênGợi ý Đáp án Module 8

2. Chọn đáp án đúng nhất
Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh THPT được thực hiện thông qua những con đường giáo dục nào sau đây?

 1. Hoạt động dạy học các môn học
 2. Giáo dục lao động, rèn luyện thể lực, sức khỏe
 3. Hoạt động dạy học; Hoạt động trải nghiệm- Hướng nghiệp; Hoạt động xã hội và những hoạt động giáo dục khác trong nhà trường
 4. Hoạt động dạy học môn Giáo dục công dân & tổ chức Hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp cho học sinh

3. Chọn đáp án đúng nhất
Quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT diễn ra dưới những tác động của những lực lượng giáo dục nào dưới đây:

 1. Nhà trường
 2. Nhà trường, gia đình và xã hội
 3. Giáo viên; cha mẹ học sinh
 4. Nhà trường và xã hội

4. Chọn đáp án đúng nhất
Vai trò chủ đạo của nhà trường trong phối hợp các lực lượng xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường THPT thể hiện:

 1. Chủ động lập kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 2. Tổ chức nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và các lực lượng về thực hiện trách nhiệm phối hợp các lực lượng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 3. Chỉ đạo thực hiện các hoạt động phối hợp các lực lượng giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 4. Tất cả các đáp án trênGợi ý Đáp án Module 8

5. Chọn đáp án đúng nhất
Lực lượng xã hội nào có chức năng chủ chốt trong phối hợp với nhà trường để giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và an ninh trật tự khu vực, an ninh mạng và an toàn giao thông cho học sinh ở trường trung học cơ sở ?

 1. Đoàn Thanh niên địa phương
 2. Chính quyền địa phương
 3. Công an trên địa bàn
 4. Hội phụ nữ địa phương

6. Chọn đáp án đúng nhất
Lực lượng nào sau đây giữ vai trò chủ đạo trong phối hợp các lực lượng giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

 1. Cha mẹ học sinh
 2. Nhà trường
 3. Ban đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường
 4. Chính quyền địa phương

7. Chọn đáp án đúng nhất
Phát biểu nào dưới đây đúng với vai trò của giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp trong công tác phối hợp với gia đình học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

 1. Giáo viên chủ nhiệm lớp là người xây dựng kế hoạch, dự thảo nội dung phối hợp để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp chủ nhiệmGợi ý Đáp án Module 8
 2. Cán bộ quản lý nhà trường là người xây dựng kế hoạch, dự thảo nội dung phối hợp để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp chủ nhiệm
 3. Giáo viên chủ nhiệm lớp, ban đại diện cha mẹ học sinh xây dựng kế hoạch phối hợp, dự thảo nội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 4. Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy môn học, ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp cùng thực hiện xây dựng kế hoạch phối hợp, dự thảo nội dung phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

8. Chọn đáp án đúng nhất
Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trong phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo duc đạo đức, lối sống cho học sinh là……………………………………………………………….

 1. Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp chủ nhiệmGợi ý Đáp án Module 8
 2. Đề xuất chương trình hành động giữa nhà trường với các tổ chức xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 3. Chỉ đạo hoạt động phối hợp giữa nhà trường và các cơ quan đoàn thể ở địa phương trong phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 4. Chỉ đạo kết nối nhà trường với các tổ chức xã hội ở địa phương trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh;

9. Chọn đáp án đúng nhất
Phát biểu nào dưới đây đúng với bản chất của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT?

 1. Quá trình tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh THPT
 2. Quá trình tổ chức hoạt động và giao lưu cho học sinh THPT, trong quá trình đó dưới tác động giáo dục học sinh THCS chuyển hóa tích cực, tự giác những yêu cầu về đạo đức, lối sống thành nhận thức, tình cảm, hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đức
 3. Quá trình chuyển hóa tích cực tự giác những yêu cầu cần đạt về đạo đức, lối sống thành thói quen và hành vi phù hợp ở mỗi học sinh;
 4. Quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà giáo dục cho học sinh tham gia, qua đó hình thành nhận thức, thói quen đạo đức cho mỗi học sinh.

10. Chọn đáp án đúng nhất
Căn cứ nào để xác định chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cấp THPT?

 1. Mục tiêu giáo dục cấp học và yêu cầu cần đạt về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT
 2. Mục tiêu giáo dục đạo đức lối sống trong chương trình môn học 2018:
 3. Điều kiện thực tiễn của nhà trường, gia đình học sinh và địa phương:
 4. Tất cả các đáp án trên

11. Chọn đáp án đúng nhất
Yêu cầu đối với học sinh THPT trong chương trình 2018 “Quan tâm đến các công việc của gia đình; Có ý thức tiết kiệm trong chi tiêu của cá nhân và gia đình” là yêu cầu cần đạt của phẩm chất nào dưới đây?

 1. Yêu nước
 2. Chăm chỉ
 3. Nhân Ái
 4. Trách nhiệmGợi ý Đáp án Module 8

12. Chọn đáp án đúng nhất
“Quan tâm đến các công việc của cộng đồng; tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động phục vụ cộng đồng” là yêu cầu cần đạt đối với biểu hiện nào dưới đây?

 1. Có trách nhiệm với bản thân
 2. Có trách nhiệm với gia đình
 3. Có trách nhiệm với nhà trường và xã hộiGợi ý Đáp án Module 8
 4. Có trách nhiệm với môi trường sống

13. Chọn đáp án đúng nhất
Yêu cầu khi xác định chủ đề và nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT là

 1. Chủ đề phù hợp mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT
 2. Mục tiêu chủ đề phải hướng đến hình thành cho học sinh những giá trị đạo đức, lối sống chứa đựng trong chủ đề
 3. Nội dung chủ đề cần chuyển hóa được mục tiêu của chủ đề
 4. Tất cả các đáp án trên

14. Chọn đáp án đúng nhất
Xác định chủ đề và nội dung chủ đề để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT cần đảm bảo yêu cầu nào dưới đây?

 1. Chủ đề và nội dung chủ đề phải phù hợp với loại hình hoạt động giáo dục dự kiến tổ chức
 2. Chủ đề và nội dung chủ đề phải phù hợp với đặc thù môn học
 3. Chủ đề, nội dung chủ đề và quá trình thực hiện chủ đề phải chứa đựng các giá trị đạo đức, lối sống cần hình thành cho học sinh
 4. Chủ đề và nội dung chủ đề phải phù hợp với năng lực của người giáo viên và phụ huynh học sinh

15. Chọn đáp án đúng nhất
Mục tiêu hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trung học cơ sở được xác định dựa trên…………………………………………………………………

 1. Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông tổng thể;
 2. Chức năng, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục trong nhà trường
 3. Nhu cầu thực tiễn về phát triển toàn diện nhân cách học sinh đáp ứng với yêu cầu hiện nay
 4. Tất cả các đáp án trên

16. Chọn đáp án đúng nhất
Nội dung phối hợp về phía gia đình trong công tác phối hợp với gia đình học sinh để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT là……………..

 1. Huy động động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong thực hiện các chủ đề giáo dục
 2. Huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong hỗ trợ tổ chức hoạt động dạy học
 3. Huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong đánh giá kết quả giáo dục học sinh
 4. Huy động sự tham gia của cha mẹ học sinh trong thực hiện chủ đề giáo dục, hỗ trợ thực hiện hoạt động dạy học và đánh giá kết quả giáo dục học sinh

17. Chọn đáp án đúng nhất
“Nội dung chủ đề giáo dục chứa đựng các giá trị và nội dung giá trị đạo đức cần hình thành ở học sinh” là yêu cầu …………………………………………………………

 1. Yêu cầu xác định chủ đề và nội dung chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 2. Yêu cầu xây dựng kế hoạch phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và gia đình học sinh trong giáo dục đạo đức, lối sống
 3. Yêu cầu xây dựng chuỗi hoạt động thành phần thể hiện nội dung của chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống
 4. Yêu cầu lực chọn hình thức và nội dung phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong thực hiện chủ đề

18. Chọn đáp án đúng nhất
Diễn đạt nào dưới đây thể hiện yêu cầu về nội dung của chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

 1. Phù hợp với điều kiện thực tiễn nhà trường và quá trình dạy học các môn học
 2. Thể hiện chuỗi hoạt động và hình thức hoạt động phù hợp chủ đề
 3. Các giá trị đạo đức cần hình thành cho học sinh được chuyển hóa/thiết kế dưới dạng các hoạt động và hình thức tổ chức hoạt động cho học sinh trải nghiệm qua đó hình thành cho học sinh hành vi đạo đức tích cực
 4. Thể hiện sự tham gia của các lực lượng giáo dục

19. Chọn đáp án đúng nhất
Nội dung thông tin trao đổi giữa giáo viên chủ nhiệm lớp và phụ huynh học sinh trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là ……………………….. …………

 1. Mục tiêu giáo dục của cấp học nói chung và mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống của cấp học nói riêng theo chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục – Đào tạo;
 2. Các nhiệm vụ học tập của học sinh trong học kỳ, năm học, nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sẽ triển khai với tập thể lớp
 3. Hình thức tổ chức giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh của từng lớp sẽ triển khai
 4. Tất cả các đáp án trên

20. Chọn đáp án đúng nhất
Nội dung thông tin giáo dục đạo đức, lối sống & thông tin về học sinh cần trao đổi giữa nhà trường, gia đình, xã hội cần tập trung vào các nội dung nào sau đây?

 1. Mục tiêu giáo dục học sinh
 2. Nội dung giáo dục, nhiệm vụ giáo dục, những thành tích đạt được của học sinh
 3. Hình thức tổ chức giáo dục học sinh
 4. Tất cả các đáp án trên

21. Chọn đáp án đúng nhất
Các thông tin về gia đình học sinh cần thiết lập và cập nhật thường xuyên khi có những thay đổi:

 1. Họ tên bố, hoặc mẹ của học sinh, Số điện thoại hay Email để liên lạc,
 2. Chỗ ở hiện tại của gia đình; Nghề nghiệp hiện tại của cha mẹ, trình độ văn hóa của cha, mẹ;
 3. Những thông tin khái quát về hoàn cảnh gia đình, mối quan hệ của gia đình với chính quyền địa phương và cộng đồng vv…
 4. Tất cả các đáp án trên

22. Chọn đáp án đúng nhất
Nhà trường tư vấn cho cha mẹ học sinh về kiến thức nuôi dạy con cái, đồng hành cùng con,.. có thể được tiến hành qua các hình thức sau đây:

 1. Tư vấn qua email, zalo; Fcebook; điện thoại hoặc tư vấn trực tiếp
 2. Tư vấn qua tham gia các Hội thảo, Hội nghị, diễn đàn trao đổi
 3. Tư vấn qua hoạt động của trung tâm tư vấn nhà trường

23. Chọn đáp án đúng nhất
Lực lượng tham gia phối hợp trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT là………………………………………………………………

 1. Giáo viên chủ nhiệm lớp, cha mẹ học sinh
 2. Giáo viên giảng dạy môn học, cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội đoàn thể ở địa phương
 3. Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên giảng dạy môn học, cha mẹ học sinh, tổ chức xã hội đoàn thể ở địa phương
 4. Giáo viên giảng dạy môn học, cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp

24. Chọn đáp án đúng nhất
“Phối hợp giữa các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường là là quá trình …………..của các lực lượng giáo dục trong …………..hoạt động giáo dục chủ đề, hỗ trợ thực hiện hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường”. Điền từ còn thiếu vào chỗ trống …..

 1. ….huy động sự tham gia…… tổ chức thực hiện….
 2. …..kêu gọi sự tham gia…………xây dựng và tổ chức thực hiện…..
 3. …..huy động sự tham gia…… xây dựng và tổ chức thực hiện…..
 4. …..Thu hút sự tham gia…… tổ chức ……

25. Chọn đáp án đúng nhất
Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 1 lớp học ở trường THPT thì lực lượng giáo dục nào dưới đây là chủ đạo

 1. Giáo viên dạy các môn học ở lớp
 2. Giáo viên chủ nhiệm lớp
 3. Nhân viên, giáo viên dạy các môn học ở lớp
 4. Cha mẹ học sinh

26. Chọn đáp án đúng nhất
Biểu hiện “Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm; Nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về mọi lời nói, hành vi của bản thân” thể hiện cho yêu cầu cần đạt của phẩm chất đạo đức nào dưới đây?

 1. Trung thực
 2. Trách nhiệm
 3. Chăm chỉ
 4. Nhân ái

27. Chọn đáp án đúng nhất: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau:
Phối hợp giữa nhà trường, gia đình học sinh và xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh nhằm (1)….. sự tham gia của các lực lượng giáo dục về (2)……… để thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT;

 1. (1) Huy động
  (2) Tài chính, cơ sở vật chất
 2. (1) Kêu gọi
  (2) Kinh nghiệm giáo dục
 3. (1) Huy động
  (2) Tài chính, cơ sở vật chất, kinh nghiệm giáo dục
 4. (1) Thu hút
  (2) Tài chính, cơ sở vật chất, kinh nghiệm giáo dục

28. Chọn đáp án đúng nhất

Xây dựng kế hoạch chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh THPT, cần dựa vào những căn cứ nào dưới đây?

 1. Căn cứ vào điều kiện gia đình học sinh (đặc điểm giá đình, nghề nghiệp của cha /mẹ học sinh, điều kiện kinh tế gia đình, văn hóa và học vấn gia đình)
 2. Căn cứ vào điều kiện kinh tế xã hội địa phương
 3. Căn cứ vào tình hình và điều kiện giáo dục thực tế của nhà trường
 4. Tất cả các đáp án trên

29. Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống
Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong triển khai tổ chức hoạt động vận động tài trợ tăng cường cơ sở vật chất nhằm xây dựng ………..an toàn, hạnh phúc cho học sinh

 1. môi trường giáo dục
 2. nhà trường
 3. cơ sở giáo dục
 4. không gian giáo dục

30. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái vào ô bên phải tương ứng

Nối thông tin ở 2 cột sao cho phù hợp về nội dung

1 Nhiệm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinhGiáo dục học sinh nhận thức về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực xã hội – Giáo dục tình cảm, niềm tin tích cực vào chuẩn mực đạo đức – Hình thành hành vi, thói quen phù hợp chuẩn mực đạo đức, lối sông
2 Bản chất quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinhXây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp với cha mẹ học sinh trong giáo dục đạo đức lối sống cho các em
3 Giáo viên chủ nhiệm lớpNhà trường, gia đình, xã hội
4 Lực lượng giáo dụcQuá trình tổ chức cuộc sống, hoạt động và giao lưu cho học sinh, quá trình chuyển hóa nhận thức thành hành vi và thói quen phù hợp chuẩn mực đạo đức

4. Câu hỏi tương tác Module 8

Nội dung 1

Hoạt động 1:

1. Tình cảm của học sinh tiểu học thường có những biểu hiện như thế nào?

Học sinh tiểu học thường biểu hiện cảm xúc trong khi tiếp xúc trực tiếp các sự vật, hiện tượng cụ thể, cường độ cảm xúc mạnh. Tình cảm của học sinh tiểu học chưa bền vững. Các em thường hay thay đổi tâm trạng. Thiên về xúc động, biểu hiện khá mạnh, trong chốc lát vui mừng tự hào, lo sợ, hờn giận...

2. Chọn đáp án dùng nhất

Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học bao gồm :

Câu trả lời dùng

 • Giáo dục học sinh nhận thức được các chuẩn mực đạo đức, lối sống Giáo dục học sinh có quan điểm, thái độ tích cực trước các chuẩn mực đạo đục lồi sống
 • Giáo dục học sinh có quan đến, thái độ tích cực trước các chuẩn mực đạo đức, lối sống; Tổ chức tập luyện , nền luyện các hành vi thoi quan đạo đức lối sống; Giáo dục học sinh biết lựa chọn các hành vi đạo đức đã học tập và nội theo
 • Giáo dục học sinh nhận thức được các chuẩn mực đạo đức, lối sống; Tổ chức tập luyện, rèn luyện các hành vi thói quen đạo đức, lối sống
 • Giáo dục học sinh nhận thức được các chuẩn mực đạo đức, lối sống Giáo dục học sinh có quan điểm, thái độ tích cực trước các chuẩn mực đạo đục là sống. Tổ chức tập luyen non luyện các hành vi, thói quen đạo đức, lối sốngGợi ý đáp án Module 8

3. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Bản chất của qua trình giáo dục đạo đức, là sống cho học sinh tiểu học là quá trình tổ chức các loại hình hoạt động và giao lưu nhằm chuyển hóa một cách tự giác yêu cầu về việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức lối sống thành nhu cầu thể hiện hành vi và thói quen đạo đức, lối sống của học sinh phù hợp với chuẩn mực đạo đức, lối sống trong mối quan hệ của học sinh với bản thân người khác, cộng đồng và với môi trường tự nhiên

4. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu không phải là nhóm phương pháp giáo dục đạo đức , lối sống cho học sinh tiểu học

Câu trả lời đúng

 • Nhóm phương pháp giáo dục hình thành ý thức cá nhân về các chuẩn mực đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Nhóm phương pháp giáo dục kích thích hoạt động và điều chỉnh hành vi ứng xử của học sinh
 • Nhóm phương pháp tổ chức hoạt động và hình thành kỹ năng hành vi
 • Nhóm phương pháp thơ luyện , nên luyện hành vi phù hợp chuẩn mực đạo đứcGợi ý đáp án Module 8

5. Chọn đáp án dũng nhất

Quá trình giáo dục đạo đức , lối sống cho học sinh tiểu học có mấy đặc điểm ?

Câu trả là đúng

 • 4
 • 7
 • 5
 • 6Gợi ý đáp án Module 8

Hoạt động 2:

1. Chọn đáp án đúng nhất

Đầu không phải là nguyên tắc phối hợp giữa nhà trường , gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức , lối sống cho học sinh tiểu học ?

Câu trả lời đúng

 • Đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn vùng miền
 • Đảm bảo nguyên tác xã hội hóa giáo dục
 • Đảm bảo tính pháp chế trong hoạt động phối hợp
 • Đảm bảo tính hệ thốngGợi ý đáp án Module 8

2. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung diễn đạt sau đây thuộc nguyên tắc nào trong các nguyên tắc phối hợp giữa giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học ?

"Hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cần tuân thủ những quy định của Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường và một số văn bản khác."

Câu trả lời đúng

 • Đảm bảo phù hợp với thực tiễn vùng miền
 • Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chếGợi ý đáp án Module 8
 • Nguyên tắc đảm bảo tinh mục đích
 • Nguyên tắc đảm bảo tính dân chủ

3. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phải phù họp với trình độ dân trí, văn hóa vùng miền và văn hóa địa phương nơi trường đồng nhằm gian phát huy các giá trị văn hóa địa phương và huy động cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động phối học để giáo dục học sinh.

Hoạt động 3:

1. Trả lời câu hỏi

Hoạt động phối học để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học cần sự tham gia của các lực lượng nào?

 • Ban lãnh đạo nhà trường, giáo viên, nhân viên, các ban ngành đoàn thể, cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội.

2. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nhằm tạo ra sự đồng thuận trong thực hiện mục tiêu, nội dung của các hoạt động giáo dục, giúp da dạng và tối đa hóa các nguồn lực xây dựng cơ sở giáo dục theo hướng mở, đảm bảo môi trường giáo dục tốt nhất cho từng học sin , giúp học sinh giỏi về năng lực và chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Phối hợp giáo dục giữa nhà trường gia đình và xã hội đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, hợp tác, công khai và giải trình xã hội và chất lượng giáo dục của nhà trường

Hoạt động 4:

1. Dựa vào thực tiễn công tác phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học đang công tá, Thầy (cô) hãy kể tên những biểu hiện cụ thể để chứng minh rằng "Nhà trường giữ vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp giáo dục với các lực lượng khác?

 • Nhà trường tác động giáo dục tới HS thông qua các nội dung chương trình giáo dục cấp học. Hiệu trưởng chủ trì xây dựng kế hoạch và thực hiện kí cam kết giáo dục giữa nhà trường gia đình và xã hội, GV trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phối hợp trong việc giáo dục đạo đức lối sống.

2. Trả lời câu hỏi

Thấy có hãy liệt kê những điểm tích cực và hạn chế trong công tác phối hợp các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học?

 • Điểm tích cực: Phát huy được vai trò của tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trưởng tiểu học.
 • Hạn chế: nếu phối hợp không chặt chẽ thì kết quả giáo dục chưa mang lại hiệu quả cao.

3. Thầy cô hãy đề xuất một số biện pháp phát huy vai trò của các lực lượng trong công tác phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống từ những vấn đề thực tế tại nhà trường đang công tác?

 • Biện pháp thứ nhất: Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh thông qua hoạt động học trên lớp.
 • Biện pháp thứ hai: Giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 • Biện pháp thứ ba: Tổ chức cho học sinh tham gia cuộc thi do các cấp tổ chức.
 • Biện pháp thứ tư: Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với giữa Gia đình, Nhà trường và Xã hội trong công tác giáo dục và rèn luyện học sinh.

Hoạt động 5:

1. Giáo viên có những trách nhiệm nào trong việc phối hợp để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học?

 • Tư vấn và hỗ trợ cán bộ quản lí nhà trường xây dựng kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống từ đầu năm học. Nghiên cứu kĩ chương trình giáo dục tiểu học để xác định nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Tuyên truyền, làm cầu nối của phụ huynh học sinh và nhà trường. Huy động gia đình và các tổ chức xã hội tham gia công tác xã hội hoá, cùng nhà trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm liên quan đến cho dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học

2. Chọn đáp án dùng nhất

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Câu trả lời đúng

 • Để xây dựng kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống của nhà trường được phù hợp và hiệu quả thi giáo viên cần đưa ra những ý kiến, quan điểm để tư vấn, hỗ trợ cán bộ quản lý nhà trườngGợi ý đáp án Module 8
 • Để xây dựng kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống của nhà trường được phù hợp và hiệu quả thi giáo viên cần chủ động thực hiện các nhiệm vụ thay cho cán bộ quản lí nhà trường
 • Để xây dựng kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống của nhà trường được phù hợp và hiệu quả thi giáo viên cần xây dựng trước bản kế hoạch dự kiến để hỗ trợ cán bộ quản lí nhà trường
 • Để xây dựng kế hoạch phối học giáo dục đạo đức, lối sống của nhà trường được phù hợp và hiệu quả thì giáo viên cần phát huy vai trò chủ thể dưới sự chỉ đạo của cán bộ quản lí nhà trường

3. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Giáo viên có trách nhiệm phổ biến kịp thời kế hoạch giáo dục đến gia đình và phụ huynh học sinh từ đầu kì học, đầu năm học. Từ đó, xin ý kiến tham mưu, tư vấn của phụ huynh và cam kết cùng giáo viên và nhà trường thực hiện phối hợp tổ chức các hoạt động trải nghiệm có liên quan để giáo dục đạo đức, lối sống học sinh như: tổ chức các cuộc toạ đà , giao lưu trong tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, tổ chức tham quan, dã ngoại, trải nghiệm các hoạt động hướng đến tự nhiên và xã hội; tổ chức cá hoạt động rèn luyện sau bài học đạo đức liên quan đến việc thực hiện các chuẩn mực hành vi đạo đức và cách ứng xử của học sinh ở gia đình, địa phương .

Hoạt động 6:

1. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

"Giáo viên là người thường xuyên tiếp xúc và trực tiếp giáo dục học sinh nên hiểu rõ tâm tư, tình cảm, những thói quen, hành vì thể hiện trong đời sống học tập, sinh hoạt của các em tại trường tiểu học".

2. Chọn các đáp án dùng

Đâu là những hành động để thể hiện trách nhiệm là cầu nối giữa phụ huynh học sinh và nhà trường của giáo viên chủ nhiệm ?

 • Gửi kết quả về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh về cho phụ huynh theo dõi.Gợi ý đáp án Module 8
 • Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh học sinh thông qua nhiều con đường khác nhau.Gợi ý đáp án Module 8
 • Phân tích mối quan hệ gian nội dung chương trình và đặc điểm tìm sinh là học sinh đang giảng dạy
 • Vận động phụ huynh hỗ trợ để chuẩn hóa, hiện đại hóa trường học, lớp học.
 • Tổ chức và điều hành các buổi họp với phụ huynh học sinh.Gợi ý đáp án Module 8
 • Nhận xét, đánh giá và xếp loại đạo đức của học sinh cuối mỗi học kỳGợi ý đáp án Module 8
 • Tư vấn, hỗ trợ cán bộ quản lí nhà trường về việc phân tích những thuận lợi, khó khăn từ phía lớp học, làm căn cứ xây dựng kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh
 • Tìm hiểu và phân loại đối tượng học sinh trong lớp chủ nhiệm

3. Trả lại câu hỏi

Nếu những thuận lợi và khó khăn của thầy (cô) trong quá trình thực hiện việc phối hợp giữa các lực lượng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học nơi công tác ?

 • Thuận lợi : luôn được sự quan tâm chặt chẽ từ các lực lượng giáo dục.
 • Khó khăn: GV cần phân tích xây dựng kế hoạch cụ thể, phân tích ki đặc điểm tâm sinh lí của HS. GV cần đề xuất những biện pháp để hỗ trợ, giáo dục đạo đức lối sống cho HS.

Nội dung 2

Hoạt động 7:

Nội dung thành phần "Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục tính chuyên cần, chăm chỉ trong học tập, rèn luyện ở trường, ở nhà và ở cộng đồng cho học sinh tiểu học thuộc nội dung phối hợp giáo dục nào?

Trả lời:

Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục ý thức thái độ và hành vi đối với bản thân cho học sinh tiểu học

2. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành nội dung dưới đây

Lực lượng giáo dục chịu trách nhiệm chính đã triển khai nhiệm vụ và hình thức giáo dục tính chuyên cần, chăm chỉ trong học tập, rèn luyện ở trường ở nhà và ở cộng đồng là: Giáo viên chủ nhiệm lớp và giáo viên bộ môn; các lực lượng giáo dục nhà trường, gia đình, cộng đồng là lực lượng phối hợp."

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ở bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Xác định các mục tiêu dùng cho các nội dung phối hợp giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

1. Phối hợp giữa nhà trường , gia đình và cộng đồng để giáo dục tính tự chủ trong học tập, rèn luyện bản thân trong các mối quan hệ cho học sinh tiểu học5.Giúp học sinh nhận thức về môi trường sống, tầm quan trọng của môi trường sống đối với con người và thái độ tích cực đối với giữ gìn, bảo vệ môi trường và các kỹ năng hành vi bảo vệ môi trường.
2. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục tinh chuyển cần chăm chỉ trong học tập, rèn luyện ở trường, ở nhà và ở cộng đồng cho học sinh tiểu học.2. Hình thành ở học sinh đức tính chuyên cần, chăm chỉ, tự nhận thức và tự chịu trách nhiệm trong các mối quan hệ.
3. Phối hợp các lực lượng để giáo dục cho học sinh lòng nhân ái, sự sẻ chia, hợp tác, tông trọng sự khác biệt1. Giáo dục cho học sinh tính tự chủ trong học tập, rèn luyện đạo đức, lối sống cho học sinh.
4. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội đi giáo dục trính trung thực, đức khiêm tốn và tinh trách nhiệm cho học sinh tiểu học4. Hình thành ở học sinh đức tính trung thực trong học tập, trong quan hệ ứng xử với người khác và khiêm tốn học hỏi người khác từ môi trường học tập, sinh hoạt.
5. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục ý thức, thái độ, hành và đối vi đối với môi trường cho học sinh tiểu học3. Hình thành ở học sinh các phẩm chất yêu thương con người, nhân ái, chia sẻ, hợp tác, tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, nền văn hóa.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn phương án dùng cho đoạn mô tả về mục tiêu của chương trình giáo dục tiểu học Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển ... về ... và phẩm chất và năng lực, định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, công đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt (TT32/BGDĐT, Chương trình giáo dục phổ thông 2018)

 • Hải hoa/Tinh thần/Thể chất
 • Cân đối/Tinh thần/Thể chất
 • Toàn diện/Thể chất/Tinh thần
 • Hài hòa/Thể chất/Tinh thầnGợi ý đáp án Module 8

5. Chọn các đáp án đúng

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn của nhà trường gia đình học sinh và địa phương để xác định nội dung phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh bao gồm:

Câu trả lời đúng

 • Xác định các chủ đề giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học cần bám sát đặc điểm của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trườngGợi ý đáp án Module 8
 • Xác định các chủ đề giáo dục lối sống cho học sinh tiểu học cần xuất phát từ những điều kiện thực tiễn xã hội địa phươngGợi ý đáp án Module 8
 • Xác định dựa vào điều kiện cơ sở vật chất hiện có của nhà trường để lựa chọn cũ để phối hợp giáo dục
 • Xác định dựa vào đặc điểm và trình độ của học sinh, đặc biệt là đặc điểm về đạo đức và lối sống của học sinh tiểu học để xác định chủ đề giáo đạo đức lối sống cho phù hợpGợi ý đáp án Module 8

Nội dung 3

1. Chọn đáp án đúng nhất

Cấu trúc của bản kế hoạch minh họa phối hợp thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo gợi ý gồm những phần nào?

Câu trả lời đúng

Tên kế hoạch/ Mục đích và yêu cầu của kế hoạch/Nhiệm vụ của các bên phương tiện và điều kiện thực hiệnGợi ý đáp án Module 8

Tên kế hoạch/ Mục đích và yêu cầu của kế hoạch Nhiệm vụ của cha mẹ học sinh phương tiện và điều kiện thực hiện

Tên kế hoạch/ Sản phẩm cần đạt của kế hoạch/Nhiệm vụ của các bên phương tiện và điều kiện thực hiện

Tên kế hoạch/ Mục đích và yêu cầu của kế hoạch/Nhiệm vụ của giáo viên phương tiện và điều kiện thực hiện

2. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Đâu là nội dung mô tả đúng cho các phần trong cấu trúc của bản kế hoạch minh họa:

1. Tên kế hoạch4. Mục này cần làm rõ để tổ chức hoạt động cần sử dụng các phương tiện gì, nguồn lực huy động các phương tiện này là ai? Người chịu trách nhiệm?
2. Mục đích, yêu cầu của kế hoạch1. Xác định rõ hoạt động giáo dục cần phối hợp thực hiện

3. Nhiệm vụ cụ thể của giáo viên, cha mẹ học sinh, lực lượng giáo dục ngoài trường

2. Nêu rõ được yêu cầu của việc phối hợp các lực lượng sẽ giúp học sinh đạt được những yêu cầu nào sau khi tham gia hoạt động

4. Phương tiện và điều kiện để thực hiện được hoạt động3. Nội dung là những công việc mà giáo viên cần thực hiện, những công việc cha mẹ học sinh cần tham gia thực hiện và các hoạt động cụ thể để hỗ trợ của các lực lượng giáo dục ngoài trường (linh hoạt theo từng chủ đề hoạt động)

5. Đáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS

Đáp án Module 8 Cán bộ quản lý THCS gồm đáp án trắc nghiệm và tự luận được HoaTieu.vn cập nhật và chia sẻ đầy đủ tại bài viết sau:

6. Bài tập cuối khóa module 8

Bài tập cuối khóa module 8 chia sẻ mẫu Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cấp Tiểu học, THCS hay và mới nhất năm 2024 để thầy cô bổ sung thêm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích khi làm bài tập cuối khóa nộp lên hệ thống.

7. Ý nghĩa sự phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội là rất quan trọng trong giáo dục đạo đức học sinh, cụ thể:

 • Nhà trường đóng vai trò chủ đạo trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động giảng dạy và các chương trình đạo đức.
 • Gia đình cũng rất quan trọng, vì những giá trị đạo đức thường bắt đầu từ gia đình, nơi các em học cách cư xử, tôn trọng và chia sẻ.
 • Xã hội cũng đóng vai trò quan trọng bằng cách cung cấp cho các học sinh các mô hình tốt, như các cộng đồng, tổ chức tôn giáo, các chương trình tình nguyện, các câu lạc bộ và các hoạt động ngoại khoá. Xã hội cũng góp phần ảnh hưởng đến tư tưởng, quá trình hình thành nhân cách, đạo đức của học sinh.

 => Vì vậy, các bên cần hợp tác để tạo ra một môi trường giáo dục đạo đức lành mạnh, để giúp các học sinh phát triển những giá trị đạo đức cần thiết để trở thành công dân có ích cho xã hội.

Trên đây là Gợi ý Đáp án Module 8 được chia sẻ bởi đồng nghiệp, xin thầy cô cho ý kiến đóng góp để nội dung đáp án được hoàn thiện hơn, giúp đỡ nhiều giáo viên trong quá trình tập huấn mô đun đạt kết quả cao.

8. Thầy cô đánh giá như thế nào về tần suất và hiệu quả phối hợp của các lực lượng trong thực hiện các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống ở trường tiểu học?

Thầy cô tham khảo gợi ý đáp án cho câu hỏi trên chi tiết tại bài viết sau:

Lưu ý: Đây là đáp án tập huấn do giáo viên thực hiện, chỉ mang tính chất tham khảo.

Gợi ý đáp án mô đun 8 bậc Tiểu học, THCS, THPT vẫn đang được chúng tôi update liên tục. Nếu có ý kiến hay thắc mắc, cần tìm tài liệu ôn tập nào, bạn đọc hãy liên hệ trực tiếp với HoaTieu.vn để được giải đáp, tư vấn nhanh nhất có thể.

Mời các bạn tham khảo các tài liệu học tập module khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
75 512.301
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo