Đáp án trắc nghiệm Module 5 THPT 2024 mới cập nhật

Đáp án trắc nghiệm Module 5 Trung học phổ thông (THPT) gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi học tập module 5. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 5 tốt nhất.

Đáp án modul 5: Tư vấn và hỗ trợ học sinh THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học được Hoatieu.vn sưu tầm nhằm giúp các thầy cô đạt kết quả cao nhất trong quá trình tập huấn, tiết kiệm thời gian và công sức.

Bộ câu hỏi module 5: Tư vấn, hỗ trợ học sinh có đáp án

1. Đáp án trắc nghiệm Module 5 THPT

Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Module 5 THPT có đáp án đầy đủ nhất. Các câu hỏi trắc nghiệm của module 5 đa số là về chủ đề tư vấn, hỗ trợ học sinh, sau khi đọc và trả lời các câu hỏi này sẽ giúp các thầy cô giáo có và hiểu thêm kiến thức về vấn đề này. Mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

1.1. Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Các chủ thể tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh trong nhà trường gồm nhiều đối tượng, trong đó giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chủ chốt trong việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh về mọi mặt từ học tập, quan hệ giao tiếp và phát triển bản thân. Phát biểu này đúng hay sai?

Câu trả lời: Đúng

2. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

Điền thông tin còn thiếu vào dấu “…” về một trong những yêu cầu cơ bản về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.

“… cần phải được thể hiện trong tất cả giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ cũng như trong cả lời nói và hành động của giáo viên. Lắng nghe vừa được xem như một yêu cầu về đạo đức vừa được xem như một thái độ cần có của giáo viên trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học sinh.”\

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Ghép nội dung tương ứng giữa cột A và cột B để hoàn thành nội dung của các kĩ năng cơ bản trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.

Là khả năng giáo viên tập trung chú ý, quan tâm, thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc, vấn đề của học sinh và đưa ra những phản hồi phù hợp.

Kĩ năng lắng nghe

Là khả năng của giáo viên trong việc khai thác thông tin từ phía học sinh, làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa rõ, khuyến khích học sinh tự bộc lộ những suy nghĩ, xúc cảm của bản thân mình.

Kĩ năng đặt câu hỏi

Là khả năng giáo viên biết đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về vấn đề cũng như tâm tư, tình cảm của học sinh để chia sẻ và giúp các em tự tin đối diện và giải quyết vấn đề của mình.

Kĩ năng thấu hiểu (thấu cảm)

Là khả năng của giáo viên truyền tải lại những cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của học sinh nhằm kiểm tra lại thông tin từ phía học sinh, đồng thời thể hiện thái độ quan tâm cũng như khích lệ, động viên học sinh nhận thức về vấn đề, cảm xúc, suy nghĩ của mình để thay đổi.

Kĩ năng phản hồi

Là khả năng giáo viên đáp ứng nhu cầu về thông tin của học sinh giúp học sinh thu được những thông tin khách quan, có giá trị, đồng thời gợi dẫn cho học sinh cách thức giải quyết vấn đề dựa vào tiềm năng, thế mạnh của chính các em.

Kĩ năng hướng dẫn

1.2. Đặc điểm tâm sinh lí và những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường

1. Chọn đáp án đúng nhất

Đâu là khó khăn đặc trưng của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường?

Câu trả lời: Khó khăn trong việc làm quen và thích ứng với môi trường học tập mới

2. Chọn đáp án đúng nhất

Có bao nhiêu yếu tố tác động đến tâm lí học sinh tiểu học trong bối cảnh xã hội mới?

Câu trả lời: 3 yếu tố

2.1. Xây dựng, lựa chọn, thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Chọn đáp án đúng nhất

“Quy trình lựa chọn, xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học bao gồm 4 bước”, đúng hay sai?

Câu trả lời: Đúng

2. Chọn đáp án đúng nhất

Thầy/Cô hãy cho biết tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1 “Lựa chọn, xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học?”

Câu trả lời: Rèn luyện chú ý trong giờ học

3. Chọn đáp án đúng nhất

Để lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học, giáo viên cần dựa vào những căn cứ nào?

Câu trả lời: Cả 3 đáp án trên

Căn cứ vào những khó khăn của học sinh ở những lĩnh vực khác nhau

Căn cứ vào nhu cầu và mong đợi của học sinh, giáo viên và nhà trường

Căn cứ vào đặc điểm và đặc trưng tâm lí của học sinh theo giới tính, vùng miền và khu vực khác nhau

2.2. Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học.

1. Chọn đáp án đúng nhất

Qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong dạy học và giáo dục gồm mấy bước?

Câu trả lời: 6 bước

2. Chọn đáp án đúng nhất

Mục đích của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong dạy học và giáo dục là gì?

Lí giải các nguyên nhân gây ra vấn đề khó khăn, vướng mắc của học sinh

Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải

Đưa ra kế hoạch hỗ trợ, tư vấn dựa trên quy trình và căn cứ xác định

Cả 3 đáp án trên

3. Chọn đáp án đúng nhất

Việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học giúp giáo viên hiểu vấn đề mà học sinh đang gặp phải dưới góc độ tâm lí và căn nguyên nảy sinh vấn đề đó.

Câu trả lời: Đúng

3.1. Công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu cụ thể của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình (cha mẹ học sinh) trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học là tạo ra sự đồng thuận cao và hợp tác hiệu quả trong các tác động đến học tập, tu dưỡng của học sinh ở cả nhà trường, gia đình và xã hội trên cơ sở hiểu biết đặc điểm tâm lí và phát triển của học sinh nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra.

Câu trả lời: Đúng

2. Chọn đáp án đúng nhất

Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học đặt ra mấy nhiệm vụ cơ bản?

Câu trả lời: 4 nhiệm vụ cơ bản

3. Chọn đáp án đúng nhất

Yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học là:

Câu trả lời: Xuất phát từ quyền lợi của học sinh; đồng thuận và hợp tác có trách nhiệm giữa các lực lượng giáo dục.

3.2. Thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học.

1. Chọn đáp án đúng nhất

Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục chủ yếu cần đảm bảo tính pháp lí và hệ thống?

Câu trả lời: Sai

2. Chọn đáp án đúng nhất

Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học? Đó là những phương thức nào?

Câu trả lời: 2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp)

3. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh tiểu học là:

Câu trả lời: Thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh

4.1. Xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động giáo dục và dạy học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Mục tiêu kế hoạch tự học trong kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục tập trung chủ yếu vào việc giúp giáo viên cập nhật những kiến thức liên quan đến đặc điểm tâm lí của học sinh các cấp học?

Câu trả lời: Sai

2. Chọn đáp án đúng nhất

Theo tài liệu đọc, xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học có 3 giai đoạn (xây dựng kế hoạch tự học, tổ chức thực hiện kế hoạch tự học, đánh giá kết quả tự học) là đúng hay sai?

Câu trả lời: Đúng

3. Chọn đáp án đúng nhất

Những hình thức nào là hình thức tự học có hướng dẫn?

Câu trả lời: Trao đổi và tham khảo ý kiến của các chuyên gia về tư vấn học sinh.

4.2. Hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học.

1. Chọn đáp án đúng nhất

“Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường, nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn giáo viên đại trà nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt những nội dung về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong dạy học và giáo dục là hoạt động thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp”, đúng hay sai?

Câu trả lời: Đúng

2. Chọn đáp án đúng nhất

Có bao nhiêu mục tiêu của khóa bồi dưỡng chuyên môn tập trung tại chỗ?

Câu trả lời: 3 mục tiêu

3. Chọn đáp án đúng nhất

Tham khảo ý kiến của các chuyên gia để đưa ra biện pháp phù hợp khi tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục thuộc hình thức hỗ trợ nào?

Câu trả lời: Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/ tham vấn chuyên môn của chuyên gia/ đồng nghiệp.

Đáp án trắc nghiệm Module 5 THPT
Đáp án trắc nghiệm Module 5 THPT

2. Đáp án bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 5

Dưới đây là bài tập trắc nghiệm cuối khoá Module 5 có đáp án vô cùng đầy đủ cho thầy cô làm tài liệu tham khảo khi tập huấn chương trình Mô đun mới. Mời các bạn tham khảo chi tiết dưới đây.

1. Chọn đáp án đúng nhất

“Chấp nhận học sinh với giá trị hiện tại, khác biệt, điểm mạnh hay điểm yếu thậm chí đối ngược với giáo viên mà không phán xét hay phê phán học sinh” là biểu hiện của yêu cầu đạo đức nào trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học?

Đáp án: Tôn trọng học sinh

2. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và ………ổn định cho mỗi học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân”.

Đáp án: tâm lí

3. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các biểu hiện sau phù hợp với kĩ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong giáo dục và dạy học.

Đáp án:

Câu hỏiCâu trả lời
Quan tâm, hiểu sự kiện, suy nghĩ của học sinh và đón nhận suy nghĩ, cảm xúc của học sinh.Kĩ năng lắng nghe
Đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về tâm tư, tình cảm của học sinh.Kĩ năng thấu hiểu
Diễn đạt lại suy nghĩ, cảm xúc của học sinh để kiểm tra thông tin và thể hiện sự quan tâm, lắng nghe học sinh.Kĩ năng phản hồi
Đưa ra chỉ dẫn, gợi ý giúp học sinh đối diện và tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề khó khăn, vướng mắc dựa trên thế mạnh của bản thân .Kĩ năng hướng dẫn

4. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Bên cạnh những vướng mắc trong quan hệ giao tiếp với bạn bè và sự phát triển bản thân, một trong những khó khăn đặc trưng của học sinh trung học phổ thông chính là khó khăn trong việc định hướng… Chính điều này đã làm cho cuộc sống của các em bận rộn hơn với những suy nghĩ về tương lai.”

Đáp án: nghề nghiệp

5. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự căng thẳng tâm lí của học sinh trung học phổ thông là do sự bất đồng về quan điểm, không tìm được tiếng nói chung với cha mẹ. Trong khi các em đã thể hiện tính tự lập và tự ý thức khá rõ ràng về bản thân song cha mẹ đôi khi vẫn chưa thay đổi cách ứng xử phù hợp, vẫn coi thanh niên học sinh còn non nớt, dễ bị ảnh hưởng và lôi kéo từ bên ngoài nên có xu hướng …quá mức”.

Đáp án: Hướng dẫn

6. Chọn đáp án đúng nhất

Phát biểu nào KHÔNG phản ánh đặc điểm tâm lí học sinh trung học phổ thông hiện nay?

Đáp án: Quan hệ giao tiếp với bạn ngang hàng...

7. Chọn đáp án đúng nhất

Trong lĩnh vực chọn nghề, phần lớn học sinh trung học phổ thông:

Đáp án: Có nhu cầu lựa chọn nghề ..

8. Chọn đáp án đúng nhất

Nguyên nhân cơ bản dẫn đến khó khăn tâm lí của học sinh trung học phổ thông trong quan hệ giao tiếp với giáo viên là do…

Đáp án: Giáo viên chưa thấu hiểu...

9. Chọn đáp án đúng nhất

Những biểu hiện sau đây cho thấy học sinh trung học phổ thông KHÔNG gặp khó khăn trong định hướng nghề nghiệp:

Đáp án: có tâm thế và ý thức rõ ràng

10. Chọn đáp án đúng nhất

Trong khi trợ giúp cho T - một học sinh lớp 10 có biểu hiện ngại giao tiếp và thu mình trong lớp nhưng em lại có sở thích chơi với những con thú nhỏ vì thế cô giáo chủ nhiệm đã cùng với T chơi trò chơi “chó và gà trống” để qua đó tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ và tình cảm của em. Thầy/cô hãy cho biết: Cô giáo chủ nhiệm đã sử dụng phương pháp tư vấn, hỗ trợ nào sau đây?

Đáp án: Phương pháp trực quan

11. Chọn đáp án đúng nhất

Việc khảo sát nhu cầu học sinh trước khi xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh THPT có ý nghĩa gì?

Đáp án: Lựa chọn chủ đề phù hợp với học sinh

12. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các tên các bước sau để tạo thành quy trình “xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh thpt”.

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
Bước 1 làxây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 2 làlựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 3 làthực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí
Bước 4 làđánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

13. Chọn đáp án đúng nhất

Trong video nội dung 2 mà quý Thầy/Cô đã xem, việc đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lí “Khám phá bản thân” cho học sinh trung học phổ thông được thực hiện bằng phương pháp nào?

Đáp án Phiếu khảo sát tự thiết kế.

14. Chọn đáp án đúng nhất

Công việc “phân tích kết quả đầu vào” thuộc bước nào của quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn, hỗ trợ cho học sinh trung học phổ thông trong hoạt động dạy học và giáo dục?

A. Bước 3: Thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

B. Bước 1: Xây dựng danh sách chuyên đề tư vấn tâm lí

C. Bước 2: Lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí

D. Bước 4: Đánh giá thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí

Đáp án: C: Bước 2: Lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí

15. Chọn đáp án đúng nhất

Bước nào sau đây KHÔNG nằm trong qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học?

Đáp án: Tìm hiểu nguồn lực bên ngoài

16. Chọn đáp án đúng nhất

Việc phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông nhằm mục đích:

A. Hình dung được những nguồn lực có thể kết nối để hỗ trợ học sinh.

B. Tóm tắt các vấn đề chính mà học sinh gặp phải.

C. Lý giải các nguyên nhân gây ra khó khăn, vướng mắc của học sinh.

D. Cả a,b,c.

Đáp án: D. Cả a,b,c.

17. Chọn đáp án đúng nhất

Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống
“Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông là hoạt động của giáo viên kết nối và … với các lực lượng khác nhau để khai thác thông tin, xác định vấn đề, điều kiện nảy sinh, tìm kiếm nguồn lực, lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải”.

A. liên hệ

B. kết hợp

C. hợp tác

D. phối hợp

Đáp án: D. phối hợp

18. Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung nào sau đây KHÔNG thuộc quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học

Đáp án: Đánh giá năng lực học sinh

19. Chọn đáp án đúng nhất

Khi học sinh THPT gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp?

Đáp án: Phối hợp với cha mẹ học sinh ....

20. Chọn đáp án đúng nhất

Trong video cuộc trao đổi của giáo viên và học sinh Hà, giáo viên đã làm tốt bước nào sau đây trong quy trình tư vấn, hỗ trợ cho học sinh Hà gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp tương lai?

Đáp án: thu thập thông tin học sinh

21. Chọn đáp án đúng nhất

“Sau khi trao đổi với đồng nghiệp về tình hình học tập của N trên lớp ở các môn học khác nhau. Cô V hiểu rằng N đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, em không thể nhớ kiến thức trong thời gian dài mà chỉ nhớ được trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, ở nhà N cũng không duy trì ôn luyện nên kết quả các bài kiểm tra trên lớp N đều không đạt kết quả cao mặc dù ngay trên lớp em rất hiểu bài và làm bài tốt”. Cô V đã thực hiện bước nào trong khi tư vấn, hỗ trợ cho học sinh N ?

Đáp án: Xác định vấn đề của học sinh

22. Chọn đáp án đúng nhất

Điền từ phù hợp vào chỗ trống

“Nguyên tắc đảm bảo tính…trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được hiểu là kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần công khai để nhà trường/ giáo viên chủ nhiệm/ giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh dễ dàng nhận biết, sử dụng, giám sát và điều chỉnh trong những điều kiện cần thiết”

Đáp án: công khai

23. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Nối các ý sau để thể hiện phương thức trao đổi thông tin phù hợp trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông.

Câu trả lời

Câu hỏiCâu trả lời
Phương thức trực tiếpHọp cha mẹ học sinh, trao đổi qua thư điện tử
Phương thức gián tiếpVideo giới thiệu về nhà trường, tờ rơi về kế hoạch dã ngoại của trường

24. Chọn đáp án đúng nhất

Công việc nào sau đây KHÔNG cần thiết để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông?

A. Thiết lập hệ thống phương tiện trao đổi thông tin với gia đình.

B. Thiết lập nội dung thông tin cung cấp cho gia đình.

C. Thiết lập phương thức trao đổi thông tin với gia đình.

D. Thiết lập kênh thông tin xã hội đáp ứng nhu cầu của gia đình.

25. Chọn đáp án đúng nhất

Tờ rơi là kênh thông tin nào của việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông?

Đáp án: Kênh thông tin gián tiếp

26. Chọn đáp án đúng nhất

“Giáo viên đối chiếu những kết quả đạt được với mục tiêu của mình đặt ra để từ đó điều chỉnh quá trình tự học phù hợp”. Nội dung này thuộc bước nào trong quá trình xây dựng kế hoạch tự học?

Đáp án: Đánh giá kết quả tự học

27. Chọn đáp án đúng nhất

Hình thức nào KHÔNG thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên phổ thông đại trà?

Đáp án: Hỗ trợ thông qua học liệu, phần mềm điện tử.

28. Chọn đáp án đúng nhất

LMS – Learning Management System được hiểu là….

A. đơn vị quản lý toàn bộ hệ thống học tập qua mạng.

B. hệ thống quản lý nội dung học tập qua mạng.

C. hệ thống quản lý học tập qua mạng.

D. hệ thống hỗ trợ quản lý đánh giá kết quả học tập qua mạng.

Đáp án: C. hệ thống quản lý học tập qua mạng.

29. Chọn đáp án đúng nhất

“Giáo viên trong trường đưa ra các trường hợp học sinh cần tư vấn, can thiệp ở mức độ độ chuyên sâu và nhờ chuyên gia tâm lí gợi ý về biện pháp, cách thức thực hiện hỗ trợ học sinh”. Cách thức này thuộc hình thức bồi dưỡng chuyên môn nào sau đây:

A. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chuyên gia

B. Hỗ trợ chuyên môn thông qua tổ chức khóa bồi dưỡng tại chỗ

C. Hỗ trợ chuyên môn thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn

D. Hỗ trợ chuyên môn thông qua Webquets

Đáp án: Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/tham vấn chuyên môn của chuyên gia

30. Chọn đáp án đúng nhất

Phương tiện nào sau đây KHÔNG phải là học liệu điện tử?

Đáp án: Giáo trình, tài liệu tham khảo bản in

Trên đây là Đáp án trắc nghiệm Module 5 THPT 2024 vài đáp án bài tập trắc nghiệm cuối khóa module 5. Mời các bạn tham khảo. Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
24 69.370
0 Bình luận
Sắp xếp theo