Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh Tiểu Học

Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học - Đây là câu hỏi trong tập huấn mô đun 8: Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trường tiểu học. Để giải đáp được câu hỏi này mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Lưu ý: Nội dung bài viết gồm 5 mẫu Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học nên quá dài, không thể trình bày hết trong bài viết. Thầy cô tải file về máy để tham khảo bản đầy đủ.

1. Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh - Cảm thông chia sẻ

TRƯỜNG TH …….

LỚP: ...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày .. tháng năm 20...

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH

Chủ đề: CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ

Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2022 đến tháng 05/2023

I. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt

- Chỉ ra được những việc làm thể hiện sự quan tâm đến các bạn còn khó khăn

- Thực hiện được những việc làm thể hiện sự quan tâm đến các bạn còn khó khăn

- Vận động được cha mẹ và người thân cùng tham hỗ trợ các hoạt động chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

- Hiểu được truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam.

II. Chuẩn bị

- Nhà trường: Cần chuẩn bị các khâu tổ chức, triển khai các nội dung đến cho học sinh và PHHS, liên hệ với các lực lượng xã hội.

- Giáo viên: phối hợp với nhà trường, PHHS thống nhất về thời gian thực hiện, hình thức và địa điểm thực hiện, phối hợp đánh giá kết quả.

III. Tiến trình hoạt động

1. Hoạt động 1: Kế hoạch nhỏ, tiếp sức đến trường (Từ tháng 9/2022 đến tháng 05/2023)

1.1 Mục tiêu hoạt động

- Chỉ ra được những việc làm thể hiện sự quan tâm đến các bạn còn khó khăn.

1.2 Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

* Nội dung: HS chỉ ra được những việc làm thể hiện sự quan tâm đến các bạn còn khó khăn.

* Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động

- Phương pháp: thảo luận nhóm

- Hình thức: Lồng ghép vào tiết HĐTN và Đạo đức.

1.3 Đánh giá hoạt động

HS nêu được những việc làm cụ thể để thể hiện sự quan tâm đến các bạn còn khó khăn.

2. Hoạt động 2: Phong trào “Bảo hiểm trao em” (Từ tháng 9/2022 đến cuối tháng 12/2022)

2.1 Mục tiêu hoạt động: Thực hiện được những việc làm thể hiện sự quan tâm đến các bạn còn khó khăn.

2.2 Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

* Nội dung

+ Tham gia phong trào “Kế hoach nhỏ - Tiếp sức đến trường”.

+ Tuyên truyền trong buổi sinh hoạt dưới cờ, họp CMHS đầu năm, họp Ban đại diện CMHS của trường.

* Phương pháp

- Lồng ghép vào tiết SHDC, SHL hàng tuần.

* Hình thức

- HS thực hiện nuôi heo đất, thu gom giấy, chai và ly nhựa bán.

2.3 Đánh giá hoạt động

HS thực hiện được những việc làm thể hiện sự quan tâm đến các bạn còn khó khăn.

3. Hoạt động 3: Phối hợp với CMHS về phong trào “Bảo hiểm trao em”

3.1. Mục tiêu: Vận động được cha mẹ và người thân cùng tham gia hỗ trợ mua BHYT cho HS khó khăn.

3.2. Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

* Nội dung: HS về vận động cha mẹ, người thân tham gia phong trào “Bảo hiểm trao em” .

* Phương pháp: thực hành

* Hình thức:

- HS về nhà vận động cha mẹ và người thân tham gia phong trào “Bảo hiểm trao em”.

- GV giải thích kế hoạch với phụ huynh về phong trào để hiểu, hỗ trợ, quyên góp.

3.3 Đánh giá hoạt động

HS vận động được cha mẹ và người thân tham gia hỗ trợ mua BHYT cho HS khó khăn.

Giáo viên lập kế hoạch

………..

2. Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh - Giữ gìn trường lớp xanh, sạch đẹp

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH

Chủ đề: “CHÚNG EM THAM GIA GIỮ GÌN TRƯỜNG LỚP XANH - SẠCH - ĐẸP”

Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2022 đến tháng 05/2023.

1. Mục tiêu, yêu cầu

1.1. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chủ đề giáo dục

- HS nhận biết được tầm quan trọng và những việc cần làm để giữ gìn trường lớp “Xanh – sạch – đẹp”.

- HS có thái độ tích cực và làm được những việc để giữ gìn trường lớp “Xanh – sạch – đẹp”.

- HS có hành vi và việc làm cụ thể, lâu dài để giữ gìn trường lớp “Xanh – sạch – đẹp” đồng thời biết tuyên truyền mọi người cùng thực hiện.

1.2. Mục đích, yêu cầu phối hợp với các lực lượng giáo dục trong thực hiện chủ đề giáo dục

- Mục đích phối hợp: Huy động được sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng: giáo viên bộ môn, phụ huynh học sinh, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong, các lực lượng khác của nhà trường nhằm hỗ trợ, hướng dẫn, rèn luyện học sinh hình thành được thói quen và hành vi giữ gìn vệ sinh trường lớp “Xanh – sạch – đẹp”.

-Yêu cầu:

+ Giáo viên bộ môn: Phối hợp với GVCN quan sát, nhắc nhở học sinh thực hiện tốt việc giữ vệ sinh trường lớp hàng ngày.

+ Phụ huynh học sinh: Phối hợp với GVCN, nhà trường cùng quan tâm, nhắc nhở, giáo dục HS làm tốt việc thực hiện vệ sinh trường lớp thường xuyên.

+ Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong: Cử thành viên phối hợp cùng với GVCN rèn thói quen giữ gìn trường lớp “Xanh – sạch – đẹp” và hướng dẫn HS thực hành, trải nghiệm thực tế.

+ Các lực lượng khác của nhà trường:

Cán bộ quản lý: Vận động các mạnh thường quân đóng góp tài lực, vật lực để mua cây xanh, sọt rác, thiết kế các biển báo, thông điệp, xây dựng mô hình trường học thân thiện, “Xanh – sạch - đẹp”, tạo cảnh quan môi trường tích cực cho HS.

Bảo vệ, y tế: Quan sát, kiểm tra những HS có hành vi chưa giữ vệ sinh chung, đề ra biện pháp nhắc nhở kịp thời, rèn luyện, hình thành cho HS thói quen tốt để giữ gìn trường lớp “Xanh – sạch – đẹp”.

2. Chuẩn bị

2.1. Nhà trường, giáo viên

- Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên tiền phong: Cây xanh, dụng cụ dọn vệ sinh (sọt rác, chổi, thùng rác, khăn lau, nước,..)

- Bộ phận y tế: Nước khử khuẩn, dụng cụ y tế (khi cần thiết).

- Giáo viên:

+ Kế hoạch tổ chức hoạt động, xin ý kiến góp ý của phụ huynh học sinh và trình BGH.

+ Liên hệ các bộ phận liên quan trong nhà trường như TPT, Bí thư chi đoàn, nhân viên y tế, nhân viên phục vụ.

+ Lập danh mục các nội dung công việc cho từng nhóm đối tượng tham gia và xin ý kiến của các bên liên quan.

+ Dự kiến các phương tiện và kinh phí cho học sinh tham gia trải nghiệm thực tế.

+ Chủ trì các hoạt động trải nghiệm an toàn và đạt hiệu quả.

2.2. Các lực lượng phối hợp

- Giáo viên bộ môn, phụ huynh học sinh, bảo vệ, phục vụ, y tế thống nhất kế hoạch phối hợp của GVCN và chuẩn bị các hoạt động hỗ trợ, phối hợp theo kế hoạch.

- Tổng phụ trách, đoàn thanh niên góp ý kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm, phân chia khu vực dọn vệ sinh và hỗ trợ các nhóm học sinh thực hiện hoạt động dọn vệ sinh; tuyên truyền cho các em học sinh biết giữ vệ sinh trường lớp trong các buổi sinh hoạt dưới cờ.

.........

Tải file về máy để xem bản đầy đủ

3. Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh - Yêu thương gia đình

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH

Chủ đề: YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH

I. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt

  • Học sinh nêu được những việc làm thể hiện tình yêu thương với gia đình như: quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, thương yêu, nhườngnhịn,…
  • Học sinh chỉ ra được ý nghĩa của những việc làm thể hiện tình yêu thương với giađình.
  • Thực hiện các việc làm thể hiện tình yêu thương với gia đình, thực hành có sự hỗ trợ của

II. Chuẩn bị

Giáo viên: phối hợp với PHHS, phối hợp đánh giá kết quả.

II. Tiến trình hoạt động

Hoạt động 1: Việc làm yêu thương

1. Mục tiêu hoạt động

- Học sinh nêu được những việc làm thể hiện tình yêu thương với gia đình như: quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, thương yêu, nhường nhịn,…

2. Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

  • Nội dung: Những việc làm thể hiện yêu thương giađình

  • Phương pháp và hình thức tổ chức hoạtđộng

+ HS xem tranh hoặc video và thảo luận những việc làm nào thể hiện yêu thương gia đình.

.........

Tải file về máy để xem bản đầy đủ

4. Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học - Trao nhân ái, nhận yêu thương

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH

Chủ đề: TRAO NHÂN ÁI - NHẬN YÊU THƯƠNG

I. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt

- Chỉ ra được những việc làm thể hiện sự quan tâm và chia sẻ đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

- Thực hiện được những việc làm để chia sẻ với các bạn.

- Vận động được cha mẹ và người thân cùng tham gia hỗ trợ.

II. Chuẩn bị

- Nhà trường: cần chuẩn bị các khâu tổ chức, triển khai các nội dung đến cho học sinh và PHHS, liên hệ với chính quyền địa phương.

- Giáo viên: phối hợp với nhà trường, PHHS thống nhất về thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện, phối hợp đánh giá kết quả.

1. Tiến trình hoạt động

Hoạt động 1: Cho đi là còn mãi

a. Mục tiêu hoạt động

- Chỉ ra được những việc làm thể hiện sự quan tâm và chia sẻ đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

b. Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

* Nội dung: HS nêu được những việc làm thể hiện sự nhân đạo

* Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động:

+ Thảo luận nhóm, xử lý thông tin

+ HS trả lời được câu hỏi, các thông tin đưa ra.

- Hình thức phối hợp, nhiệm vụ của các lực lượng tham gia:

Lồng ghép vào Hoạt động 1 bài Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo – Môn Đạo Đức lớp 4

c. Đánh giá hoạt động

HS nêu được các việc làm thể hiện lòng nhân đạo.

Hoạt động 2: Nuôi heo đất, giúp bạn vượt khó (Từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023)

a. Mục tiêu hoạt động

- Thực hiện được những việc làm để chia sẻ với các bạn.

b. Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

* Nội dung: Nuôi heo đất giúp bạn vượt khó

* Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động

+ Phát động phong trào vào ngày thứ 2 dưới sân trường (đồng thời dán thông tin phong trào trên bảng tin Liên đội).

+ Mỗi lớp sẽ tiến hành nuôi heo đất trên lớp. Vào cuối học kỳ, sẽ tiến hành tổng kết phong trào nuôi heo đất.

+ Tổng phụ trách và Liên đội chuẩn bị và trao những phần quà đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn của trường (danh sách những bạn khó khăn do GVCN các lớp lập ra), có mời đại diện CMHS nhà trường tham dự, Hội đồng Đội, đại diện xã Đoàn tham dự.

- Hình thức phối hợp, nhiệm vụ của các lực lượng tham gia:

+Nhà trường: tổng phụ trách chịu trách nhiệm phát động vào tiết chào cờ đầu tuần; GVCN thực hiện vận động các em tham gia, lập danh sách HS cần giúp đỡ; BGH trao quà cho HS.

+ HS vận động phụ huynh tham gia hỗ trợ phong trào nuôi heo đất, đồng thời sẽ tham dự phát quà cho HS của trường.

+ Hội đồng đội, xã Đoàn tham dự buổi trao quà cho HS.

c. Đánh giá hoạt động

Tổng kết bằng cách công khai số tiền, số lượng học sinh được nhận quà bằng văn bản (dán lên bảng tin Liên Đội) và tổng kết trong buổi chào cờ trước toàn thể HS của trường.

Hoạt động 3: Chia sẻ yêu thương (ngày 14/01/2023)

Nội dung: “Cây Mùa Xuân”

2.1. Mục tiêu hoạt động:

Giúp HS ý thức và biết hỗ trợ những bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2.2. Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động:

  1. Nội dung

+ Lập kế hoạch tổ chức “Cây Mùa Xuân” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường.

* Phương thức hoạt động

+ Phát động phong trào ủng hộ quà “Cây Mùa Xuân” giúp bạn vui Tết;

+ Phối hợp cùng nhà trường tổ chức cho học sinh của trường vui ngày hội văn nghệ “Xuân yêu thương”.

* Lực lượng phối hợp

+ Ban giám hiệu nhà trường, chi đoàn, GVBM, GV Tổng phụ trách Đội

+ Ban Đại diện CMHS và mạnh thường quân.

2.3. Đánh giá hoạt động

- Trao các phần quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn

- Tổng kết số quà và kinh phí quyên góp được.

Giáo viên lập kế hoạch

5. Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học - Quà tặng yêu thương

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH

Chủ đề: QUÀ TẶNG YÊU THƯƠNG

I. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt

- Nêu đươc những việc làm để thể hiện sự quan tâm, yêu thương đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

- Thưc hiện những việc làm thể hiện sư quan tâm, yêu thương đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

- Vân động cha me, ông bà, người thân trong gia đình cùng hỗ trợ.

II. Chuẩn bị

- Nhà trường: cần chuẩn bị các khâu tổ chức, triển khai các nội dung đến cho học sinh và PHHS.

- Giáo viên: phối hợp với nhà trường, PHHS thống nhất về thời gian thực hiện, địa điểm thực hiện, phối hợp đánh giá kết quả.

1. Tiến trình hoạt động

Hoạt động 1: Cho đi là niềm vui (Tháng 9/2022)

a. Mục tiêu hoạt động

Nêu đươc những việc làm để thể hiện sự quan tâm, yêu thương đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

b. Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

* Nội dung:

- Học sinh nêu được những việc làm thể hiện sự quan tâm, yêu thương đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

* Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động

- Thảo luận nhóm: Giáo viên cho học sinh xem video, tranh ảnh – Hoc sinh thảo luận và nêu được những viêc làm thể hiện sự quan tâm, yêu thương.

- Lồng ghép vào Hoạt đông trải nghiệm trong tiết sinh hoạt lớp vào ngày thứ 6 hàng tuần.

c. Đánh giá hoạt động

- Học sinh nêu được nêu được những viêc làm thể hiện sự quan tâm, yêu thương.

Hoạt động 2: Kế hoạch nhỏ giúp bạn vượt khó (Tháng 10, 11/2022)

a. Mục tiêu hoạt động

- Thưc hiện những việc làm thể hiện sư quan tâm, yêu thương đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

b. Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

* Nội dung:

- Học sinh thực hiện được những việc làm thể hiện sự quan tâm, yêu thương đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

* Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động

- Các tổ thảo luận và xây dựng được kế hoạch nhỏ để giúp các bạn có hoàn cảnh khó khăn.

- Mỗi tổ sẽ tiến hành thực hiện “Kế hoạch nhỏ”. Vào cuối học kì, sẽ tiến hành hội thu trên lớp.

- Lồng ghép vào môn Đạo đức, Hoạt đông trải nghiệm trong tiết sinh hoạt tập thể vào thứ Sáu hàng tuần.

c. Đánh giá hoạt động

- Học sinh thực hiện được những việc làm thể hiện sự quan tâm, yêu thương đối với những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động 3: Quà tặng yêu thương (Tháng 01/2023)

a. Mục tiêu hoạt động

- Vân động cha mẹ, ông bà, người thân trong gia đình cùng hỗ trợ.

b. Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

* Nội dung:

- Học sinh vân động cha me, ông bà, người thân trong gia đình cùng hỗ trợ.

- Trao phần quà cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

* Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động

- Giáo viên hướng dẫn học sinh cách thực hiện, trao đổi với cha mẹ học sinh về kế hoạch giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn của lớp.

- Học sinh chia sẻ kế hoạch giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp với cha mẹ, ông bà, người thân để vận động mọi người cùng tham gia thực hiện.

- Giáo viên chuẩn bị những phần quà để trao cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết nguyên đán (tháng 01/2023).

* Lực lượng phối hợp

- Tổng phụ trách, cha mẹ học sinh, các mạnh thường quân, …

c. Đánh giá hoạt động

- Học sinh vận động được cha mẹ, ông bà, người thân cùng tham gia vào hoạt động “Quà tặng yêu thương”.

Giáo viên lập kế hoạch

6. Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình, xã hội giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học - An toàn giao thông

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH

Chủ đề: “AN TOÀN GIAO THÔNG”

Thời gian thực hiện: Tháng 9

I. Mục tiêu, yêu cầu cần đạt

- Mục tiêu:

+ Nêu được một số hành vi tham gia giao thông an toàn và chưa an toàn.

+ Ý nghĩa của việc tham gia giao thông an toàn.
+ Thực hiện được những hành vi tham gia giao thông an toàn.

- Yêu cầu :

+ Hội phụ huynh học sinh cử đại diện tham gia hoạt động.

+ Giáo viên lập kế hoạch tổ chức hoạt động được BGH nhà trường phê duyệt và gửi các ban ngành cùng phối hợp thực hiện.

+ Đoàn thanh niên và công an tham gia hỗ trợ hướng dẫn học sinh tìm hiểu về luật giao thông và trải nghiệm thực tế tham gia giao thông.

II. Nội dung chi tiết của hoạt động

1. Hoạt động 1: Tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông.

a. Mục tiêu hoạt động

- Biết và nêu được một số hành vi tham gia giao thông an toàn, chưa an toàn.

- Hiểu được ý nghĩa của việc tham gia giao thông an toàn.

b. Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

- Nội dung: Học sinh biết và nêu được một số hành vi tham gia giao thông an toàn, chưa an toàn; ý nghĩa của việc tham gia giao thông an toàn.

- Phương thức tổ chức:

* Giáo viên phổ biến Luật giao thông đến học sinh

+ Cho học sinh quan sát các biển báo giao thông để biết các loại biển báo giao thông.

+ Cho học sinh quan sát tranh các hành vi tham gia giao thông và yêu cầu học sinh nêu được những hành vi nào an toàn, hành vi nào chưa an toàn.

+ Học sinh nêu được ý nghĩa của việc tham gia giao thông an toàn.

c. Đánh giá hoạt động

- 100 % học sinh hiểu được các hành vi nào đảm bảo an toàn và chưa đảm bảo an toàn; nêu được ý nghĩa của việc tham gia giao thông an toàn.

2. Hoạt động 2: Tham gia thực hiện các hành vi an toàn giao thông.

2.1 Mục tiêu hoạt động

Học sinh thực hiện được những hành vi tham gia giao thông an toàn.

2.2 Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

- Nội dung: Tham gia trải nghiệm thực tế tham gia giao thông trên sân trường.

- Phương thức tổ chức:

* Đoàn thanh niên và công an hướng dẫn và tổ chức trải nghiệm tham gia giao thông an toàn đến học sinh trong Hoạt động trải nghiệm.

+ Học sinh tham gia thi “ Đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh”

+ Cho học sinh trải nghiệm những hành vi tham gia giao thông an toàn.

2.3 Đánh giá hoạt động

- 100 % học sinh trải nghiệm tham gia giao thông an toàn tốt.

3. Hoạt động 3: Rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn

3.1 Mục tiêu hoạt động

Học sinh rèn luyện và thực hiện tốt những hành vi tham gia giao thông an toàn.

3.2 Nội dung và phương thức tổ chức hoạt động

- Nội dung: Rèn luyện và thực hiện tốt những hành vi tham gia giao thông an toàn.

- Phương thức tổ chức:

* Phụ huynh học sinh rèn luyện thêm kỹ năng tham gia giao thông an toàn

+ Tuyên truyền đến phụ huynh một số hành vi tham gia giao thông an toàn và chưa an toàn; ý nghĩa của việc tham gia giao thông an toàn qua buổi Họp phụ huynh, gửi nội dung tuyên truyền qua zalo lớp.

+ Phụ huynh nhắc học sinh tham gia đội mũ bảo hiểm và thực hiện những hành vi tham gia giao thông an toàn ( rèn luyện kỹ năng đi xe đạp an toàn và đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông,…)

3.3 Đánh giá hoạt động

Học sinh có kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Giáo viên lập kế hoạch

Trên đây là những mẫu Kế hoạch phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học mới nhất được HoaTieu.vn sưu tầm và tổng hợp. Thầy cô nhớ theo dõi HoaTieu.vn thường xuyên để nhận những tài liệu tập huấn mô đun mới nhất nhé.

Nếu có bất cứ câu hỏi hay muốn tìm kiếm tài liệu, thông tin về tập huấn, giảng dạy, hãy liên hệ hoặc inbox trực tiếp cho chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất có thể.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Đánh giá bài viết
21 149.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo