Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ được quy định tại văn bản nào?

Đáp án thi báo cáo viên tuần 3

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương hiện nay được quy định trong văn bản nào sau đây? Đây là một trong số các câu hỏi tuần 3 cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến bạn đọc một số thông tin giúp các bạn nắm được văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của  Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ hiện nay.

Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo TỈnh ủy, thành ủy

Câu  hỏi. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương hiện nay được quy định trong văn bản nào sau đây?

  1. Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị khoá XIII.
  2. Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư khoá XIII.
  3. Quyết định số 2434-QĐ/BTGTW, ngày 23/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
  4. Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư khoá XII.Đáp án cuộc thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023

Đáp án: D

Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy 

Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tuyên giáo TỈnh ủy, thành ủy

Nội dung chi tiết Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư các bạn có thể xem thêm trong file tải về.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
1 96
0 Bình luận
Sắp xếp theo