Từ cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành đợt sinh hoạt chính trị nào?

Đáp án báo cáo viên trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Từ cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành đợt sinh hoạt chính trị nào? Đây là một trong số các câu hỏi tuần 3 cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ một số thông tin về đợt sinh hoạt chính trị toàn Đảng, toàn dân, toàn quân từ cuối năm 1969 đến đầu năm 1970.

Đợt sinh hoạt chính trị Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Từ cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành đợt sinh hoạt chính trị nào?

  1. Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đáp án cuộc thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 2023
  2. Tiến bước theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
  3. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
  4. Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ vĩ đại.

Đáp án: A

Ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Sự kiện này tác động mạnh đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các hoạt động tư tưởng đã coi trọng việc phổ biến sâu rộng Lời kêu gọi và Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đời đời ghi nhớ cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, giai cấp và dân tộc, nguyện ra sức phấn đấu thực hiện những lời Người căn dặn trước lúc đi xa.

Công tác tuyên huấn đã phản ánh kịp thời những hoạt động của đồng bào ở mọi miền đất nước và kiều bào ở nước ngoài trong dịp lễ tang, tình cảm quý báu của các Đảng Cộng sản và Công nhân trên thế giới, các nước anh em và bạn bè quốc tế chia sẻ nỗi đau thương của Đảng và nhân dân ta. Cuối năm 1969 và đầu năm 1970, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành đợt sinh hoạt chính trị “Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh'' gắn với tích cực triển khai các cuộc vận động lớn: cuộc vận động lao động sản xuất; cuộc vận động phát huy dân chủ, tăng cường chế độ làm chủ tập thể của quần chúng xã viên ở nông thôn; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc; cuộc vận động nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh (19-5-1970- 19-5-1971).

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
5 9.234
0 Bình luận
Sắp xếp theo