Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản lớn về phong cách đạo đức cách mạng Bác đã để lại cho dân tộc. Vậy theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? Sau đây là đáp án trả lời cho câu hỏi này, mời các bạn cùng tham khảo.

1. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?

Trên đây là 4 quan điểm được đưa ra để các bạn đọc suy ngẫm xem theo chủ tịch Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì.

A. Bản chất cách mạng

B. Bản chất khoa học

C. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để

D. Phương pháp làm việc biện chứng

Câu trả lời đưa ra ở đây là đáp án C. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa nhân đạo triệt để.

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa nhân đạo triệt để
Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa nhân đạo triệt để

2. Chủ nghĩa nhân đạo là gì?

Chủ nghĩa nhân đạo là sự tổng hợp tất cả những quan điểm, hành vi đạo đức khẳng định giá trị và phẩm chất của con người, tôn trọng tự do của con người, nhằm thỏa mãn những nhu cầu và nguyện vọng chân chính của con người.

Chủ nghĩa nhân đạo khác với lòng nhân đạo. Lòng nhân đạo ở mỗi con người là ý thức, tình cảm mang tính nhân đạo. Lòng nhân đạo là sản phẩm của sự cá nhân hóa, nhân cách hóa, nội tâm hóa chủ nghĩa nhân đạo. Như vậy dưới ánh sáng chung của chủ nghĩa nhân đạo thì mỗi người có lòng nhân đạo của riêng mình. Lòng nhân đạo ấy có nội dung và hình thức như thế nào tuỳ điều kiện sinh hoạt, sự tiếp thu chủ nghĩa nhân đạo, và hoạt động xã hội của mỗi người. Lòng nhân đạo thể hiện ra là thái độ tốt và tình yêu đối với con người.

Trên đây là lời giải đáp cho câu hỏi Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
9 28.243
0 Bình luận
Sắp xếp theo