Từ 2023, đóng đủ BHXH 25 năm thì được hưởng lương hưu bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ BHXH 25 năm thì được hưởng lương hưu bao nhiêu? Đây là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm. Trong bài viết này Hoatieu xin chia sẻ đến các bạn mức lương hưu khi đóng đủ 25 năm BHXH đối với lao động nam và lao động nữ nghỉ hưu trong năm 2023.

Đóng BHXH tối thiểu bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu và đóng bao nhiêu năm thì được hưởng tối đa?

Đóng tối thiểu bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?

Lương hưu là vấn đề nhiều người lao động quan tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội. Mời các bạn hãy cùng Hoatieu tham khảo nội dung dưới đây để xem đóng đủ BHXH 25 năm thì được hưởng lương hưu bao nhiêu hay đóng BHXH bao nhiêu năm để hưởng lương hưu cao nhất nhé.

Đóng tối thiểu bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu?

Cụ thể, theo Điều 74 trong Luật Bảo hiểm Xã hội 2014, quy định về mức lương hưu hằng tháng (theo cách tính áp dụng từ ngày 01/01/2018 trở đi) được chỉ rõ như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Như vậy, từ năm 2022 trở đi, lao động nam đủ điều kiện về hưu đóng tối thiểu 20 năm BHXH là có thể hưởng lưu hưu, còn lao động nữ đủ điều kiện về hưu chỉ cần đóng tối thiểu 15 năm BHXH là có thể nhận mức lương hưu 45%.

Đóng BHXH 25 năm thì được hưởng lương hưu bao nhiêu?

Lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2023, đóng đủ 25 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 65% tiền lương tháng đóng BHXH.

Lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2023 đóng đủ 25 năm BHXH thì được hưởng lương hưu bằng 55% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đóng BHXH bao nhiêu năm thì được hưởng mức lương hưu cao nhất?

Theo quy định trên, cách tính số năm đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa như sau:

Số năm đóng BHXH để hưởng lương tối đa = Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45% (xét theo năm về hưu) + 15

Như vậy, từ năm 2022, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH, đây là tỷ lệ tối đa. Lao động nữ đóng đủ 30 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Đánh giá bài viết
3 680
0 Bình luận
Sắp xếp theo