Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo mấy bước?

Khiếu nại là một trong những quyền quan trọng của công dân được nhà nước bảo vệ. Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo mấy bước? Thủ tục khiếu nại của công dân gồm những gì?

1. Quy trình khiếu nại

Theo quy định tại điều 7 Luật Khiếu nại 2011, khiếu nại được thực hiện theo các bước sau

Bước 1:

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Người khiếu nại có thể làm đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp; được tự mình khiếu nại hoặc ủy quyền cho luật sư khiếu nại.

Bước 2:

Người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Bước 3: 

Người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

2. Quy trình giải quyết khiếu nại

Quy trình khiếu nại

Bước 1: Thụ lý

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết.

Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại

Bước 2: Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại, gồm:

  • Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại
  • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng và tiếp nhận, xử lý bằng chứng, chứng cứ
  • Xác minh thực tế
  • Trưng cầu giám định
  • Làm việc với các bên trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại

Bước 4: Tổ chức đối thoại (nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau)

Bước 5: Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại

Bước 6: Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại

3. Khiếu nại là gì?

Theo quy định tại điều 2 Luật Khiếu nại 2011, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

4. Giải quyết khiếu nại là gì?

Theo quy định tại điều 2 Luật Khiếu nại 2011, giải quyết khiếu nại là việc thụ lý, xác minh, kết luận và ra quyết định giải quyết khiếu nại.

Trên đây, Hoatieu.vn đã trả lời câu hỏi Quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại được thực hiện theo mấy bước? Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mục Hành chính, mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

Đánh giá bài viết
1 1.351
0 Bình luận
Sắp xếp theo