Quy định mới về học tiếng Anh cho HS lớp 3

Từ năm 2018, học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 học tiếng Anh 4 tiết/tuần

Bộ GD-ĐT vừa có thông báo về việc đáp ứng chương trình giáo dục tiểu học mới và yêu cầu đổi mới dạy học môn tiếng Anh ở trường tiểu học theo mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 và triển khai đại trà chương trình tiếng Anh 10 năm từ năm 2018. Theo đó, đến năm 2018, tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 phải học 4 tiết tiếng Anh/tuần.

Quyết định 729/QĐ-BGDĐT năm 2015 về dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5

Quyết định 1479/QĐ-BGDĐT về định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 1 tiểu học 2016

Quyết định 1481/QĐ-BGDĐT định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh bậc 2 dành cho người lớn

Từ năm 2018, tất cả học sinh lớp 3 đến lớp 5 đều học tiếng Anh 4 tiết/tuần. Các sở GD-ĐT phải tuyển đủ giáo viên ở bộ môn này.

Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 học tiếng Anh 4 tiết/tuần

Tuy nhiên, không vì thiếu GV mà tuyển những người không đạt chuẩn. Việc tuyển dụng GV tiếng Anh có thể thực hiện một cách linh hoạt, bên cạnh tuyển dụng trong biên chế, có thể sử dụng các hình thức hợp đồng lao động như trả lương bằng ngân sách nhà nước hoặc nguồn đóng góp của cha mẹ HS, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ theo quy định.

Bộ GD-ĐT cũng "mở đường" cho các trường bằng cách đồng ý sử dụng sinh viên tiếng Anh năm cuối của các cơ sở đào tạo GV tham gia thực hiện một số hoạt động hỗ trợ công việc dạy học/giáo dục tại các trường tiểu học trên cơ sở hợp đồng theo kế hoạch cụ thể giữa cơ sở đào tạo và trường tiểu học - vừa hỗ trợ sinh viên rèn luyện nghiệp vụ sư phạm vừa góp phần giúp địa phương tháo gỡ khó khăn khi chưa đủ GV tiếng Anh.

Bộ GD-ĐT vừa thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển về việc đáp ứng chương trình giáo dục tiểu học mới và yêu cầu đổi mới dạy học môn tiếng Anh ở trường tiểu học theo mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 và triển khai đại trà chương trình tiếng Anh 10 năm từ năm 2018.

Kết luận này nêu rõ đối với cấp tiểu học, tất cả học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 đều học tiếng Anh 4 tiết/tuần.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các sở GD-ĐT tuyển đủ giáo viên dạy môn tiếng Anh ở tiểu học trong định mức 1,2 giáo viên trong một lớp đối với lớp học 1 buổi trong ngày; 1,5 giáo viên trong một lớp đối với lớp học 2 buổi trong ngày.

Ngay từ năm 2016, các sở giáo dục và đào tạo cần thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch, lộ trình tuyển đủ số giáo viên tiếng Anh để thực hiện dạy cho tất cả học sinh tiểu học từ năm học 2018-2019; có thể sử dụng giáo viên tiếng Anh dạy chung cho nhiều trường qui mô nhỏ hoặc gắn trường nhỏ với trường lớn. Tổ chức rà soát lại đội ngũ giáo viên tiếng Anh đang dạy cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo yêu cầu của khung năng lực ngoại ngữ; nếu có dôi dư, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiểu học để tăng cường giảng dạy tiếng Anh ở trường tiểu học.

Đối với giáo viên được tuyển dụng mới, phải được đánh giá năng lực tiếng Anh để đảm bảo chất lượng và năng lực tiếng Anh đạt chuẩn theo quy định (từ bậc 3, bậc 4 đối với giáo viên tiểu học trở lên). Không vì thiếu giáo viên mà tuyển những người không đạt chuẩn. Đảm bảo đến năm 2018, toàn bộ học sinh lớp 3 được học với giáo viên đạt chuẩn.

Đánh giá bài viết
1 1.679
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo