Mức phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy mới nhất

Biểu phí kiểm định phương tiện thiết bị PCCC

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 112/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 227/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy, nhiều mức thu phí sẽ được điều chỉnh giảm.

Theo Thông tư 112/2017/TT-BTC, mức phí kiểm định sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy được giảm tới 50%, từ mức 800.000 đồng/kg xuống còn 400.000 đồng/kg.

Phí kiểm định cửa chống cháy từ mức 700.000 đồng/bộ giảm xuống còn 500.000 đồng/bộ; phí kiểm định vật liệu chống cháy từ 700.000 đồng/m2giảm xuống còn 400.000 đồng/m2...

Cụ thể, mức phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy được sửa đổi, bổ sung như sau:

Stt

Danh mục

Đơn vị

Mức thu

(đồng)

A

Kiểm định phương tiện mẫu

III

Kiểm định các chất chữa cháy

1

Chất bột, chất tạo bọt chữa cháy

Kg

300.000

2

Dung dịch gốc nước chữa cháy

Lít

300.000

IV

Kiểm định vật liệu và chất chống cháy

1

Sơn chống cháy, chất ngâm tẩm chống cháy

Kg

400.000

2

Cửa chống cháy

Bộ

500.000

3

Vật liệu chống cháy

m2

400.000

4

Van chặn lửa và các thiết bị ngăn lửa

Cái

300.000

V

Kiểm định trang phục, thiết bị bảo hộ cá nhân

1

Quần áo chữa cháy

Bộ

300.000

2

Mũ, ủng, găng tay chữa cháy

Cái

150.000

3

Mặt nạ phòng độc

Bộ

400.000

VI

Kiểm định phương tiện cứu nạn, cứu hộ

1

Phương tiện cứu người

Bộ

400.000

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/12/2017.

Đánh giá bài viết
1 1.505
0 Bình luận
Sắp xếp theo