Công văn 9974/VPCP-KGVX năm 2017 chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Công văn 9974/VPCP-KGVX - Chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Công văn 9974/VPCP-KGVX về việc chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học. Theo đó, trước tình trạng một số trường học tổ chức thu nhiều khoản thu không đúng quy định, gây khó khăn cho không ít học sinh, phụ huynh học sinh, Bộ GD&ĐT cần thực hiện và quán triệt các khoản thu phí đầu năm học mới.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9974/VPCP-KGVX

V/v chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2017

Kính gửi:

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đầu năm học mới 2017 - 2018, tại một số trường học có tình trạng tổ chức thu nhiều khoản thu không đúng quy định, gây khó khăn cho không ít học sinh, phụ huynh học sinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các văn bản của Bộ bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp. Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục của địa phương theo quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm; kịp thời hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, bảo đảm tất cả học sinh được đi học đầy đủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
  • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, QHĐP;
  • Lưu: VT, KGVX(3). Sơn 71.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

Thuộc tính văn bản: Công văn 9974/VPCP-KGVX

Số hiệu9974/VPCP-KGVX
Loại văn bảnCông văn
Lĩnh vực, ngànhGiáo dục
Nơi ban hànhVăn phòng Chính phủ
Người kýNguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành19/09/2017
Ngày hiệu lực19/09/2017


Đánh giá bài viết
1 194
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo