Các khoản phụ cấp được điều chỉnh tăng của công chức viên chức từ 1/7/2019

Ngoài một số khoản phụ cấp tính theo lương hiện hưởng, một số khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo lương cơ sở. Do đó, khi mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng từ 01/7/2019, các khoản phụ cấp này cũng sẽ tăng.

Dưới đây là tổng hợp của HoaTieu.vn về các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở và mức phụ cấp cụ thể kể từ ngày 01/7/2019.

1. Phụ cấp khu vực

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh và khí hậu xấu.

- Mức phụ cấp gồm 07 mức, từ 0,1 đến 1,0 so với mức lương cơ sở. Cụ thể:

+ Mức 1: Hệ số 0,1 = 149.000 đồng/tháng;

+ Mức 2: Hệ số 0,2 = 298.000 đồng/tháng;

+ Mức 3: Hệ số 0,3 = 447.000 đồng/tháng;

+ Mức 4: Hệ số 0,4 = 596.000 đồng/tháng;

+ Mức 5: Hệ số 0,5 = 745.000 đồng/tháng;

+ Mức 6: Hệ số 0,7 = 1.043.000 đồng/tháng;

+ Mức 6: Hệ số 1 = 1.490.000 đồng/tháng.

2. Phụ cấp lưu động

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở một số nghề hoặc công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc và nơi ở.

- Mức phụ cấp gồm 03 mức: 0,2; 0,4 và 0,6 so với mức lương cơ sở. Cụ thể:

+ Mức 1: Hệ số 0,2 = 298.000 đồng/tháng;

+ Mức 2: Hệ số 0,4 = 596.000 đồng/tháng;

+ Mức 3: Hệ số 0,6 = 894.000 đồng/tháng.

3. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

- Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt độc hại, nguy hiểm chưa được xác định trong mức lương.

- Mức phụ cấp gồm 04 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,4 so với mức lương cơ sở. Cụ thể:

+ Mức 1: Hệ số 0,1 = 149.000 đồng/tháng;

+ Mức 2: Hệ số 0,2 = 298.000 đồng/tháng;

+ Mức 3: Hệ số 0,3 = 447.000 đồng/tháng;

+ Mức 4: Hệ số 0,4 = 596.000 đồng/tháng.

4. Phụ cấp trách nhiệm công việc

- Những người làm việc trong tổ chức cơ yếu được hưởng phụ cấp trách nhiệm trong việc bảo vệ cơ mật mật mã.

Mức phụ cấp 03 mức: 0,1; 0,2 và 0,3 so với mức lương cơ sở. Cụ thể:

+ Mức 1: Hệ số 0,1 = 149.000 đồng/tháng;

+ Mức 2: Hệ số 0,2 = 298.000 đồng/tháng;

+ Mức 3: Hệ số 0,3 = 447.000 đồng/tháng.

- Những người làm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức danh lãnh đạo.

Mức phụ cấp gồm 04 mức: 0,1; 0,2; 0,3 và 0,5 so với mức lương cơ sở. Cụ thể:

+ Mức 1: Hệ số 0,1 = 149.000 đồng/tháng;

+ Mức 2: Hệ số 0,2 = 298.000 đồng/tháng;

+ Mức 3: Hệ số 0,3 = 447.000 đồng/tháng;

+ Mức 5: Hệ số 0,5 = 745.000 đồng/tháng.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
1 848
0 Bình luận
Sắp xếp theo