Cách tra cứu NHANH tiền lương công chức, viên chức 2024

Ngày 10/11/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 có hiệu từ ngày 1/7/2024. Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Hiện mức lương cơ sở năm 2024 là 1,8 triệu đồng/tháng (tính từ ngày 01/07/2023).

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở cấp huyện, ở cấp xã... HoaTieu.vn xin chia sẻ file Excel tra cứu mức lương của cán bộ, công chức, viên chức mới nhất năm 2024. Với công cụ tra cứu này các bạn sẽ tính được mức lương mới của mình là bao nhiêu.

1. Cách tra cứu lương công chức viên chức nhanh nhất

Công thức tính lương này được lập dựa trên Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định 204.

Tải file Excel tra cứu tiền lương 2024.

Để sử dụng công cụ tra cứu tiền lương mới nhất các bạn làm như sau:

  • Tại ô màu vàng các bạn nhập hệ số lương hiện hưởng của mình.
  • Kết quả nhận được ở ô màu xanh sẽ là mức lương hiện tại.
  • Kết quả nhận được ở ô màu hồng sẽ là mức lương mới năm 2024

2. Quy định mới về tiền lương công chức, viên chức 2024

Theo nghị quyết của Quốc hội từ 1-7-2024, sẽ áp dụng tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất, bỏ cơ chế đặc thù, tăng lương hưu.

- Điểm đáng chú ý của chính sách tiền lương mới là quy định mức lương thấp nhất của khu vực công bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Vì vậy nếu lương tối thiểu vùng tăng thì mức lương thấp nhất bình quân của khu vực doanh nghiệp cũng sẽ tăng cao hơn mức 3,9 triệu đồng hiện nay.

- Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12. Theo đó, mức lương thấp nhất của công chức, viên chức sẽ tăng khá cao so với mức lương khởi điểm 3,5 triệu đồng của công chức, viên chức có trình độ trung cấp, hệ số lương 1,86 hiện nay.

  • Mức lương trung bình của công chức, viên chức cũng có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68. Hiện nay công chức, viên chức có trình độ đại học có mức lương khởi điểm hơn 4,2 triệu đồng/tháng.
  • Mức lương cao nhất của công chức, viên chức tương ứng với bậc 3 của chuyên gia cao cấp (bằng lương bộ trưởng) cũng được nới rộng từ hệ số 10 lên 12. Vì vậy, mức lương mới cao nhất của công chức, viên chức dự kiến cũng vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.

- Ngoài mức lương cơ bản này, chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương (trong đó có trường hợp cao hơn 30% hoặc thấp hơn 30%) và 10% tiền thưởng.

Như vậy, nếu tính cả lương cơ bản, phụ cấp và tiền thưởng thì tiền lương trung bình của công chức, viên chức sau khi thực hiện cải cách tiền lương tăng hơn 32% so với thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương (7,5 triệu đồng/tháng).

- Một điểm đáng chú ý nữa là từ năm 2025, Chính phủ tiếp tục điều chỉnh mức lương trong các bảng lương tăng thêm bình quân khoảng 7%/năm. Tức là sau khi thực hiện cải cách tiền lương có bảng lương mới với mức lương tăng hơn so với hiện hành thì hàng năm công chức, viên chức vẫn được tăng lương thêm 7%.

3. Bảng lương công chức 2024

4. Bảng lương viên chức 2024

Mức lương cơ sở 2024 áp dụng để tính lương cán bộ, công chức, viên chức như sau:

- Từ ngày 01/7/2023: Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng.

Công thức tính lương cán bộ, công chức, viên chức cụ thể:

Mức lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Cùng với việc tăng lương cơ sở thì sẽ có sự thay đổi về mức lương tối thiểu vùng và mức đóng BHXH.

Tham khảo chi tiết tại đây:

Trên đây là Cách tra cứu NHANH tiền lương công chức, viên chức kèm bảng lương mới nhất năm 2024.

Mời các bạn tham khảo các thông tin hữu ích khác thuộc lĩnh vực Lao động trên chuyên mục Văn bản pháp luật được HoaTieu.vn cập nhật và đăng tải.

Đánh giá bài viết
10 2.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo