Mẫu thông báo nghỉ Tết âm lịch 2022

Mẫu thông báo nghỉ Tết âm lịch 2022 là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nghỉ lễ, tết trong nội bộ của công ty, trong các nhà trường. Mẫu thông báo nghỉ lễ tết nêu rõ thông tin thời gian nghỉ, những công việc cần làm trước khi nghỉ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

1. Mẫu banner nghỉ Tết âm lịch

Mẫu thông báo nghỉ Tết âm lịch 2022 đẹp

Mẫu thông báo nghỉ Tết âm lịch mới nhất

Mẫu thông báo nghỉ Tết

Mẫu thông báo nghỉ Tết cho nhân viên

Mẫu thông báo nghỉ Tết âm lịch đẹp mắt

Mẫu thông báo nghỉ Tết âm lịch 2022

Mẫu thông báo nghỉ Tết của Doanh nghiệp, Cơ quan, Cửa hàng

Mẫu thông báo nghỉ Tết

2. Mẫu thông báo nghỉ Tết âm lịch 2022

CÔNG TY TNHH A

Số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

…ngày…tháng….năm…

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

- Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

- Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

- Tết nguyên đán tân sửu: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết nguyên đán Tân sửu, từ ngày ...................... (............... âm lịch) đến hết ngày ...................... (Mùng ........ tết).

- CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm muộn hơn so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội:

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ........% lương cho những ngày:

- 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ....................... đến hết .................

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

- Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

- Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

- Tắt toàn bộ thiết bị điện

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày .........................

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

- ......................

- ......................

GIÁM ĐỐC

3. Mẫu thông báo nghỉ Tết âm lịch cho học sinh, sinh viên

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

….ngày…tháng….năm…

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Căn cứ vào thông báo giảng dạy năm học 20…. các khóa tại trường……………....

Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch và Tết nguyên đán …………….. đến các sinh viên như sau:

Nghỉ Tết Nguyên đán:

Học sinh, sinh viên được nghỉ từ ngày ………..đến hết ngày ……………(tức ngày……tháng Chạp năm ....... đến hết ngày….. tháng Giêng năm ..........)

Lịch học của học sinh, sinh viên bắt đầu từ ngày………(tức ngày mùng….. tháng Giêng năm ........)

Trưởng các phòng, khoa, ban, trung tâm thông báo, nhắc nhở học sinh, sinh viên nghỉ Tết và trở lại học tập đúng tiến độ. Học sinh vắng mặt sẽ bị xử lý theo quy định.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các khoa, phòng, ban, trung tâm

- Toàn thể học sinh, sinh viên

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7.960
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.