Hướng dẫn mới về thời gian nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên

Cảm ơn bạn đã tải Hướng dẫn mới về thời gian nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên

Nếu quá trình tải chưa bắt đầu, vui lòng nhấn vào đây!

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông kèm theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT. Theo đó, Thông tư đã hướng dẫn rõ về thời gian nghỉ hè, nghỉ phép hằng năm đối với giáo viên.