Chế độ phân bổ tiết dạy cho giáo viên mới nhất 2017

Chế độ phân bổ tiết dạy cho giáo viên

Chế độ phân bố tiết dạy cho giáo viên đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng như thế nào? Chế độ giảm định mức tiết dạy trong một tuần? Liệu giáo viên các cấp có thể từ chối dạy 5 tiết liền trong một buổi được không? Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Chế độ trực hè, trực Tết của giáo viên các cấp

Quy định về tinh giản biên chế đối với giáo viên tiểu học mới nhất

Cách tính lương giáo viên tiểu học theo quy định mới nhất 2017

Chế độ phân bổ tiết dạy cho giáo viên

Tóm tắt câu hỏi:

Cho tôi hỏi chế độ phân bố tiết dạy cho giáo viên cấp 3 đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng là như thế nào với ạ? Tôi có được từ chối dạy 5 tiết liền trong một buổi được không ạ?

Trả lời:

1. Chế độ phân bố tiết dạy cho giáo viên cấp 3 đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng:

Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo quy định về chê độ làm việc đối với giáo viên trung học phổ thông như sau:

Điều 6. Định mức tiết dạy

Định mức tiết dạy là số tiết lý thuyết hoặc thực hành của mỗi giáo viên phải giảng dạy trong một tuần, cụ thể như sau:

1. Định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là 23 tiết, giáo viên trung học cơ sở là 19 tiết, giáo viên trung học phổ thông là 17 tiết;

2. Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú là 17 tiết ở cấp trung học cơ sở, 15 tiết ở cấp trung học phổ thông;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú là 21 tiết ở cấp tiểu học, 17 tiết ở cấp trung học cơ sở;

Định mức tiết dạy của giáo viên trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật là 21 tiết đối với giáo viên ở cấp tiểu học, 17 tiết đối với giáo viên ở cấp trung học cơ sở.

3. Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trường hạng I dạy 2 tiết một tuần, trường hạng II dạy 1/3 định mức tiết dạy, trường hạng III dạy 1/2 định mức tiết dạy của giáo viên cùng cấp học. Việc phân hạng các trường phổ thông theo quy định hiện hành.

Điều 10. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với các đối tượng khác

1. Giáo viên được tuyển dụng bằng hợp đồng làm việc lần đầu được giảm 2 tiết/tuần.

2. Giáo viên nữ có con nhỏ từ 12 tháng trở xuống, mỗi tuần lễ được giảm 3 tiết (đối với giáo viên trung học phổ thông, trung học cơ sở) và 4 tiết (đối với giáo viên tiểu học).

2. Tôi có được từ chối dạy 5 tiết liền trong một buổi được không ạ?

Quy định của pháp luật chung chỉ điều chỉnh định mức tiết dạy đối với từng tuần và chế độ giảm định mức tiết dạy theo tuần. Còn định mức tiết dạy theo ngày được quy định cụ thể bởi quyết định của sở giáo dục và đào tạo của từng địa phương cụ thể hoặc do từng trường quy định cụ thể. Như vậy để biết được bạn có quyền từ chối quy định dạy 5 tiết liền 1 buổi hay không còn phụ thuộc vào quy định của từng trường, từng địa phương.

Đánh giá bài viết
2 12.863
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo