Có được trả tiền lương bằng ngoại tệ không?

Quy định về trả lương cho người nước ngoài

Doanh nghiệp có thể chi trả lương cho người lao động bằng ngoại tệ hay không? Những trường hợp nào doanh nghiệp được phép trả lương bằng ngoại tệ? Chắc hẳn rất nhiều người thắc mắc về vấn đề này, HoaTieu.vn mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Theo quy định, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, trừ trường hợp trả lương, phụ cấp lương cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Vậy người nào được trả lương bằng ngoại tệ?

Người cư trú, người không cư trú là tổ chức được thỏa thuận và trả lương, thưởng, phụ cấp trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt cho người không cư trú và người cư trú là người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức đó.

Đối tượng được trả lương bằng ngoại tệ

Như vậy, người được thỏa thuận trả lương bằng ngoại tệ bao gồm:

  • Thứ nhất, là người không cư trú tại Việt Nam.
  • Thứ hai, người cư trú là người nước ngoài làm việc cho chính tổ chức của họ.

Ngoài hai đối tượng này thì các đổi tượng người lao động khác phải trả lương bằng Đồng Việt Nam.

Đối với các các thu nhập được chi trả bằng ngoại tệ, khi tính thuế TNCN, TNDN cần thực hiện quy đổi ra Đồng Việt Nam.

Vấn đề này được Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể tại Công văn 2622/TCT-TNCN năm 2016.

Cụ thể:

- Quy đổi để tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động:

Trường hợp doanh thu, thu nhập chịu thuế nhận được bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế mua vào của ngân hàng cá nhân mở tài khoản giao dịch tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Trường hợp người nộp thuế không mở tài khoản giao dịch tại Việt Nam thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ mua vào của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm phát sinh thu nhập.

Công ty trả thu nhập cho người lao động nước ngoài bằng ngoại tệ thì phải quy đổi thu nhập đó thành Đồng Việt Nam để khấu trừ, kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ giá thực tế mua vào của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng nơi Công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch.

- Quy đổi để tình thuế thu nhập doanh nghiệp:

Đối với trường hợp này thì tiền lương trả cho người lao động nước ngoài bằng ngoại tệ được xem là chi phí của doanh nghiệp.

Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

Do vậy, khi quy đổi thu nhập của người lao động để tính chi phí và xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thì phải quy đổi theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi công ty mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Không biết đối với vấn đề trả thu nhập bằng ngoại tệ còn phát sinh vấn đề nào cần lưu ý nữa không, mong nhận được sự đóng góp của các bạn.

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đánh giá bài viết
1 178
0 Bình luận
Sắp xếp theo