Đóng BHXH 15 năm có được hưởng lương hưu?

Đề xuất đóng BHXH 15 năm sẽ được nhận lương hưu - Đây là một trong những nội dung quan trọng tại dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).