Mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú

Mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú

Mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú là mẫu bản thông tin về lý lịch của người nước ngoài khi đề nghị cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam. Mẫu nêu rõ thông tin của người đề nghị cấp thẻ, địa chỉ tạm trú khi nhập cảnh vào Việt Nam, mục đích tạm trú... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú tại đây.

Phiếu khai báo tạm trú, tạm vắng, khai nhân khẩu

Mẫu đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú

Mẫu NA12: Đơn xin thường trú, tạm trú

Mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú

Mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú

Nội dung cơ bản của mẫu thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú như sau:

THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ TẠM TRÚ (1)

(kèm theo công văn số.............ngày...../.../...của................)

1. Họ và tên (viết chữ hoa):........................................................................................

2. Sinh ngày.......tháng......năm.............. 3.Giới tính:....................................................

4. Quốc tịch gốc:.............................. Quốc tịch hiện nay:............................................

5. Tôn giáo:........................................................ 6.Nghề nghiệp:.................................

7. Chức vụ:................................................................................................................

8. Hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số:

Loai (4):.......................................................................................................................

Cơ quan cấp:........................................................ có giá trị đến ngày:...........................

9. Địa chỉ cư trú, nơi làm việc ở nước ngoài trước khi nhập cảnh Việt Nam:

- Địa chỉ cư trú:.............................................................................................................

- Nơi làm việc:..............................................................................................................

10. Nhập cảnh Việt Nam ngày.......... với mục đích..........................................................

11. Đã được chứng nhận tạm trú đến ngày: ...................................................................

12. Địa chỉ đang tạm trú và làm việc ở Việt Nam: ...........................................................

- Địa chỉ tạm trú: ..........................................................................................................

- Làm việc với cơ quan/tổ chức: ...................................................................................

Địa chỉ .........................................................................................................................

13. Đề nghị cấp thẻ tạm trú: ...........................................................................................

- Thời hạn từ ngày:............................................ đến ngày: ............................................

- Địa chỉ tạm trú: ...........................................................................................................

- Mục đích tạm trú (5): ...................................................................................................

+ Làm việc với cơ quan/tổ chức: ...................................................................................

Địa chỉ: .........................................................................................................................

+ Sống cùng ông/bà:.................................... quan hệ .....................................................

Người khai báo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú (1),(2),(3),(4),(5):

(1) Đóng dấu treo của cơ quan/ tổ chức vào phía trái bên cạnh tiêu đề này.

(2) Công văn theo mẫu N5A.

(3) Dán 01 ảnh mới chụp, cỡ 3x4 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu, có đóng dấu giáp lai của cơ quan/ tổ chức đề nghị cấp thẻ tạm trú; kèm theo 01 ảnh rời cùng kiểu để cấp thẻ.

(4) Nếu là hộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộ chiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó.

(5) Nộp kèm giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp mà nộp giấy tờ thích hợp như: giấy phép lao động; quyết định bổ nhiệm chức danh trong doanh nghiệp; người thuộc biên chế Văn phòng đại diện, Chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam; giấy đăng ký kết hôn; giấy khai sinh...)

Đánh giá bài viết
1 466
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo