Thông báo nghỉ tết Dương Lịch 2023

Hoatieu.vn xin chia sẻ đến các bạn đọc mẫu thông báo nghỉ Tết mới nhất. Mẫu thông báo nghỉ Tết được lập ra nhằm thông báo thông tin cụ thể về lịch nghỉ Tết để mọi người sắp xếp lịch nghỉ và lịch đi học, làm việc theo đúng quy định.

Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023 là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo về việc nghỉ lễ, tết trong nội bộ của công ty, trong các nhà trường, cửa hàng, nhà hàng, shop quần áo... Mẫu thông báo nghỉ lễ Tết Dương lịch nêu rõ thông tin thời gian nghỉ, những công việc cần làm trước khi nghỉ... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.

1. Tết dương 2023 được nghỉ mấy ngày?

Đối tượng

Lịch nghỉ Tết Tây

Cán bộ, công chức, viên chức

Được nghỉ 03 ngày liên tục (từ thứ bảy ngày 31/12/2022 đến hết thứ hai ngày 02/01/2023).

Người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày/tuần (chủ nhật)

Được nghỉ 02 ngày liên tục (từ Chủ nhật ngày 01/01/2023 đến hết Thứ hai ngày 02/01/2023).

Người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (thứ bảy, chủ nhật)

Được nghỉ 03 ngày liên tục (từ thứ bảy ngày 31/12/2022 đến hết thứ hai ngày 02/01/2023).

Vì Tết dương 2023 trùng với ngày chủ nhật nên ta sẽ được nghỉ bù thêm một ngày thứ hai.

2. Thông báo nghỉ và thưởng Tết dương lịch 2023

QUYẾT ĐỊNH NGHỈ LỄ VÀ THƯỞNG
Tết Dương lịch năm 2023

- Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

- Căn cứ theo Quy định của Công ty Cổ phần mạng trực tuyến ..........

- Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc Quyết định cho nghỉ và thưởng cho toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty như sau:

Điều 1: Nhân dịp Tết Dương lịch năm 2023, toàn thể cán bộ và nhân viên trong Công ty được nghỉ Lễ theo quy định từ ngày Chủ Nhật (01/01/2023) đến hết ngày thứ Hai (02/01/2023). Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày thứ Ba (03/01/2023).

Lưu ý: - Phòng Sản phẩm, Công nghệ: Trưởng phòng phân công lịch trực cho Nhân viên làm việc tại nhà theo yêu cầu công việc và sự sắp xếp của quản lý.

  • Phòng Thương mại điện tử và các phòng ban liên quan: Trưởng phòng, cán bộ quản lý phân công lịch trực cho Nhân viên theo yêu cầu công việc
  • Bộ phận bảo vệ: Trưởng phòng phân công lịch trực cho nhân viên theo yêu cầu công việc.

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính Nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo quy định.

Điều 4: Mức tính:

- Nhân viên có thời gian làm việc trên 6 năm được tính 900.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ 5-6 năm được tính 800.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ 4-5 năm được tính 700.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ 3-4 năm được tính 600.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ 2-3 năm được tính 500.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc từ 1-2 năm được tính 400.000 VNĐ

- Nhân viên có thời gian làm việc dưới 1 năm được tính 300.000 VNĐ

- Cộng tác viên và nhân viên đang trong giai đoạn thử việc được tính 100.000 VNĐ.

Tiền sẽ được lĩnh vào ngày thứ Năm – 29/12/2022. (Chi tiết kèm theo bản Danh sách cán bộ, nhân viên).

Điều 5: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

3. Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2023

Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2023
Thông báo nghỉ Tết dương lịch 2023

TÊN CÔNG TY…

Số: …/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ Tết Dương lịch 2023

- Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

- Căn cứ theo Quy định của Công ty ……………………………..;

- Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc thông báo cho nghỉ toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty như sau:

Điều 1: Nhân dịp …………………….., toàn thể cán bộ và nhân viên trong Công ty được nghỉ Lễ theo quy định ngày ……………………….. Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày ……………………………..

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính Nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định.

Điều 4: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này.

Đại diện công ty
Giám đốc

4. Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch 2023 ngắn gọn

TÊN CÔNG TY…

Số: …/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Tết dương lịch

- Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;

- Căn cứ theo Quy định của Công ty ……………………………..

Công ty…………. thông báo việc nghỉ Tết Dương lịch 2023 như sau:

- Toàn thể cán bộ, công nhân viên của Nhà máy được nghỉ ngày …………

- Vì công việc phục vụ khách hàng và công trình đang gấp rút, yêu cầu các bộ phận có liên quan bố trí nhân lực, cán bộ đầy đủ cho việc sản xuất và phục vụ khách hàng.

- Các bộ phận Bảo vệ, Sản xuất bố trí đảm bảo an ninh, trật tự tuyệt đối trong các ngày nghỉ lễ.

Chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

Đại diện công ty
Giám đốc

5. Mẫu ảnh thông báo nghỉ Tết dương lịch 2023

Hình ảnh nền Banner Tết

Banner nghỉ tết

Hình ảnh nền Banner Tết

Thông báo nghỉ Tết cửa hàng

Ngoài những mẫu thông báo nghỉ Tết dương lịch 2023 trên, Hoatieu xin chia sẻ thêm một số mẫu ảnh thông báo nghỉ Tết Dương lịch, ảnh nghỉ Tết nguyên đán 2023. Mời các bạn tham khảo.

Thông báo nghỉ Tết Quý Mão 2023
Thông báo nghỉ Tết Quý Mão 2023
Thông báo nghỉ Tết nguyên đán
Thông báo nghỉ Tết nguyên đán
Thông báo nghỉ Tết đẹp
Thông báo nghỉ Tết đẹp

Mẫu thông báo nghỉ Tết âm lịch mới nhất

Mẫu thông báo nghỉ Tết

Banner tết

Mẫu Banner Tết

6. Thông báo nghỉ Tết Tây 2023

CÔNG TY ..........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: ................

.............., ngày...tháng... năm...

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Tết Dương lịch 2023

- Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

- Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

- Tết dương lịch 2023: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết dương lịch Quý Mão, từ ngày ...................... đến hết ngày ......................

- CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội:

Các phòng ban bố trí CB-CNV trực và phải trả ........% lương cho những ngày:

- ..... ngày nghỉ Tết dương lịch 2023, từ ....................... đến hết .................

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

- Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

- Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

- Tắt toàn bộ thiết bị điện

- Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày .........................

Đề nghị BCH các Đội, các CB-CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

- ......................

- ......................

GIÁM ĐỐC

7. Thông báo nghỉ Tết dương lịch của công ty

CÔNG TY..........................

Số : ……./VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

.......... ngày .....tháng ...năm ....

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH ........CỦA CÔNG TY .......

Kính gửi: Quý khách hàng, Quý Đối tác của Công ty ...........

Công ty xin trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm ........như sau:

  • Thời gian nghỉ tết: Bắt đầu từ ngày .......... đến hết ngày ........
  • Thời gian đi làm lại: Bắt đầu từ ngày .........

Công ty ......... xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Quý khách hàng, Quý Đối tác. Sự ủng hộ và tin tưởng của Quý vị chính là niềm tự hào, là thành công lớn nhất của ..........

Nhân dịp năm mới ........, .......... kính chúc Quý vị cùng gia đình một năm mới nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng và thành công.

Thông báo được áp dụng cho toàn bộ các phòng ban của Công ty ..........

Trân trọng!

8. Thông báo nghỉ Tết dương lịch của trường học

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ..........

Số: ..........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày .....tháng ....năm ....

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Dương lịch ........

Căn cứ Thông báo số .........ngày ........của Bộ lao động -Thương binh và Xã hội về nghỉ Tết Dương lịch, năm..........; Căn cứ vào lịch đào tạo năm học .........của Trường...........

Trường............thông báo về việc nghỉ Tết ............như sau:

Cán bộ, giảng viên và sinh viên nghỉ từ thứ ...., ngày ........ đến hết ........ ngày........... Thứ ......ngày ........, giảng dạy và học tập trở lại.

Lưu ý:

Để đảm bảo an toàn, an ninh trong các ngày nghỉ, nhà trường yêu cầu:

Các Phòng, Khoa, Bộ môn: Tổng vệ sinh nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị quản lý; Khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ.

Phòng Hành chính - Quản trị: Kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất; Bộ phận bảo vệ đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn trong khuôn viên trường, tăng cường giám sát xung quanh trường.

Bộ phận quản lý Ký túc xá: Tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Quản lý sinh viên ở lại trong Tết; Đảm bảo an ninh, trật tự, mỹ quan khu vực cổng, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực phía trước ký túc xá.

Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

- Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

9. Thông báo nghỉ Tết dương lịch đến khách hàng

CÔNG TY..........................

Số : ……./VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

.......... ngày .....tháng ...năm ....

Thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch ......

Kính gửi: Quý đối tác, quý khách hàng của Công ty .........

Công ty ..........xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng, quý đối tác đã tin tưởng, lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Để thuận tiện trong kế hoạch làm việc giữa Công ty .........và Quý khách hàng, đối tác chúng tôi xin thông báo lịch nghỉ Tết dương lịch của chúng tôi như sau:

Thời gian nghỉ: Thứ ......., ngày .........

Thời gian đi làm trở lại: Thứ ......., ngày...........

Các đầu số hotline hỗ trợ khách hàng, đối tác trong thời gian nghỉ lễ:

Hotline................

Vậy, xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV công ty được biết để thuận tiện cho việc liên hệ và công tác.

Chúc quý khách hàng, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên một năm mới vui vẻ - bình an, an khang - thịnh vượng!

Xin chân thành cảm ơn!

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn các mẫu Thông báo nghỉ Tết 2022 sử dụng phổ biến nhằm thông báo cho đối tác và khách hàng biết lịch nghỉ của đơn vị mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 28.756
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo