Nội quy xây dựng đơn vị không khói thuốc

Nội quy xây dựng đơn vị không khói thuốc được Hoatieu.vn sưu tầm và đăng tải trong bài viết này nhằm giúp các bạn xây dựng nội quy, quy chế tại nơi làm việc không hút thuốc lá hiệu quả, nhanh chóng và thuận tiện, mời các bạn tham khảo.

1. Nội quy xây dựng đơn vị không khói thuốc số 1

Phần I

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC KHÔNG KHÓI THUỐC LÁ

1. Sự cần thiết xây dựng trường học không thuốc lá

Theo Điều tra tình hình sử dụng thuốc lá trong học sinh từ 13-15 tuổi vào năm 2014, tỷ lệ hút thuốc lá trong học sinh nam là 4,9% và học sinh nữ là 0,2%. 47,7% học sinh thường xuyên hút thuốc thụ động tại nhà; 66,5% học sinh phơi nhiễm với khói thuốc tại các địa điểm công cộng trong nhà. Độ tuổi 15-24: 26% nam giới hút thuốc. Đa số người hút thuốc đều bắt đầu hút trước tuổi 20.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi ngày, trên thế giới có từ 80.000-100.000 thanh thiếu niên bắt đầu hút thuốc. Thanh thiếu niên có thể dễ dàng nghiện thuốc lá chỉ sau khi hút vài điếu. Rất nhiều người trong số các em sẽ phải gánh chịu những căn bệnh do thuốc lá gây ra.

Khi bắt đầu hút thuốc, các em chưa nhận thức đầy đủ tính chất gây nghiện và các nguy cơ mắc bệnh do việc hút thuốc. Hút thuốc càng sớm, bệnh xuất hiện sớm hơn và hậu quả cũng nặng nề hơn. Bên cạnh đó, hút thuốc trong học sinh còn là một trong những nguyên nhân làm tăng khả năng nhiễm các tệ nạn xã hội khác như nghiện ma tuý, rượu....

Việt Nam là nước có dân số trẻ, việc phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học sẽ giúp ngăn ngừa các em không trở thành người hút thuốc, góp phần bảo vệ sức khỏe của các thế hệ tương lai của đất nước, giảm tỷ lệ hút thuốc trong cộng đồng, giảm các gánh nặng bệnh tật và kinh tế cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội

Trường học không khói thuốc tạo môi trường trường học tập và làm việc trong lành, đảm bảo quyền của những người không hút thuốc được hít thở bầu không khí không có khói thuốc;

Giúp ngăn ngừa việc bắt đầu hút thuốc lá trong học sinh và giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong học sinh, cán bộ giáo viên.

2. Các quy định về PCTH thuốc lá trong trường học

Mục tiêu trong Chiến lược Quốc gia: Giảm tỷ lệ hút thuốc trong thanh thiếu niên độ tuổi 15-24 từ 26% năm 2011 xuống 18% vào năm 2020. Luật PCTH thuốc lá: quy định nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa trẻ em, thanh thiếu niên không bắt đầu hút thuốc. (cấm quảng cáo, khuyến mại; cấm bao gói nhỏ; cấm sản phẩm thiết kế giống bao/gói thuốc lá; cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên các xuất bản phẩm dành cho trẻ em; ...)

Chỉ thị số 6036/CT-BGD ĐT ngày 17/12/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học tại cơ quan, đơn vị, trường học. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, cơ quan quản lý giáo dục.

Cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm giáo dục thường xuyên, học tập cộng đồng.

Chỉ thị số 6036/CT-BGD ĐT ngày 17/12/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo:

Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, trường học.

Nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, trong các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ quan, đơn vị và trường học

3. Hướng dẫn xây dựng trường học không thuốc lá

Trường học không khói thuốc là trường học không có hành vi hút thuốc tại các khu vực trong nhà và không có hiện tượng kinh doanh, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm thuốc lá trong toàn bộ khuôn viên nhà trường.

3.1. Tiêu chí xây dựng “Trường học không thuốc lá”

Đưa việc thực hiện quy định cấm hút thuốc vào tiêu chí thi đua của cán bộ, giáo viên, sinh viên

Không có các vật dụng liên quan đến việc hút thuốc như gạt tàn, bật lửa trong phòng học, phòng làm việc...

Không nhận sự hỗ trợ hoặc tài trợ của các công ty thuốc lá hay các tổ chức liên quan đến công ty thuốc lá dưới bất kỳ hình thức nào.

Không có hiện tượng hút thuốc và đầu mẩu thuốc lá tại các khu vực trong nhà của trường học.

Có niêm yết quy định cấm hút thuốc lá tại nơi có nhiều người qua lại.

Có treo biển báo cấm hút thuốc lá trong phòng học, phòng làm việc, phòng ăn, hành lang, cầu thang, các khu vực công cộng trong nhà khác trong trường.

Có kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.

Có tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá.

Không có hiện tượng mua bán, quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trong khuôn viên nhà trường.

Phần II

CÁC BƯỚC XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC KHÔNG THUỐC LÁ

Bước 1: Thành lập Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo:

Thành phần Ban giám hiệu nhà trường ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo. Thành phần Ban chỉ đạo bao gồm: hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng làm trưởng Ban, các thành viên gồm đại diện công đoàn, đoàn thanh niên, Hội SV, cán sự lớp..

Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch hoạt động PCTHTL

Chỉ đạo và trực tiếp triển khai các hoạt động

Theo dõi, giám sát

Quyết định khen thưởng cá nhân, đơn vị làm tốt; xử phạt nghiêm minh những cá nhân, đơn vị không chấp hành theo quy định của nhà trường...

Bước 2: Điều tra khảo sát về tình hình PCTH thuốc lá

Mục đích: Đánh giá thực trang sử dụng thuốc lá, kiến thức, thái độ, hành vi sử dụng thuốc lá của học sinh, cán bộ, giáo viên và tình hình PCTH thuốc lá.

Nội dung:

Số lượng cán bộ, giáo viên, học sinh hút thuốc.

Các địa điểm thường xảy ra hành vi hút thuốc.

Nhận thức của học sinh, cán bộ, giáo viên về tác hại của thuốc lá

Trường học đã ban hành quy định cấm hút thuốc chưa?

Trường học đã có hệ thống biển báo cấm hút thuốc chưa?

Vị trí treo biển báo và nội dung của biển báo có phù hợp không?

Thực trạng hút thuốc trong trường học.

Bước 3: Xây dựng nội quy; kế hoạch PCTHTL

Nội quy:

Quy định cấm hút thuốc hoàn toàn tại các khu vực trong nhà của trường ĐH, CĐ, HV.

Quy định về những hình thức phạt những người vi phạm.

Quy định về việc cấm nhận tài trợ của các công ty thuốc lá dưới mọi hình thức.

Phân công cán bộ, giáo viên/sinh viên chịu trách nhiệm giám sát thực hiện nội qui.

Xác định rõ hiệu lực về thời gian của nội qui.

Kế hoạch thực hiện

Xác định mục tiêu hoạt động

Xác định các hoạt động cụ thể: lồng ghép giảng dạy trọng giờ ngoại khoá, tổ chức các hoạt động ngoại khoá, đội tuyên truyền, truyền thông…

Xác định thời gian/địa điểm thực hiện các hoạt động

Xác định trách nhiệm thực hiện của từng thành viên trong trường

Xác định nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động

Bước 4: Phổ biến nội quy

- Mục đích: nhằm thông tin rộng rãi đến cán bộ, giáo viên và sinh viên trong toàn trường về nội quy và các hoạt động thực hiện xây dựng trường học không khói thuốc.

- Các hình thức phổ biến nội quy

Đối với cán bộ giáo viên:

Thông báo chính thức thông qua cuộc họp các tổ/phòng/ban.

Niêm yết nội quy tại văn phòng giáo viên, hội trường, cổng bảo vệ.

Đối với sinh viên:

Phát động phong trào không hút thuốc gắn với học tập và rèn luyện thể chất.

Thông báo bằng văn bản cho từng khoa, từng lớp;

Niêm yết nội quy tại lớp học...

Bước 5: Triển khai các hoạt động hỗ trợ

* Các hoạt động chung trong toàn trường:

1. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng xây dựng trường học không khói thuốc lá.

Mục tiêu của lễ phát động nhằm:

Phổ biến các kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế và môi trường;

Cung cấp tới toàn thể cán bộ, giáo viên và sinh viên những thông tin về lợi ích của việc xây dựng trường học không khói thuốc lá.

Phổ biến các chính sách của nhà nước, nội qui/qui định của trường về thực hiện trường học không khói thuốc lá.

Phổ biến kế hoạch thực hiện, giám sát và duy trì trường học không khói thuốc.

Kêu gọi toàn trường hưởng ứng xây dựng trường học không thuốc lá.

Đề nghị đại diện các phòng, ban, lớp học hoặc cá nhân cam kết thực hiện quy định không hút thuốc lá tại trường học.

2. Gắn biển “cấm hút thuốc”; treo panô, áp phích về xây dựng môi trường không khói thuốc ở các vị trí dễ quan sát trong trường học.

3. Xây dựng góc truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá: Trưng bày các tài liệu như bài viết, bài báo, bản tin, tranh ảnh, mô hình.

4. Hoạt động truyền thông hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá

* Các hoạt động truyền thông với cán bộ, giáo viên:

Tuyên truyền: Tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về trường học không khói thuốc.

Vận động: Các tổ chức Đảng, công đoàn, thanh niên thông qua các họat động tập thể vận động các thành viên của mình hưởng ứng phong trào xây dựng trường học không khói thuốc lá; giáo viên không hút thuốc trong trường học và tiến tới bỏ thuốc.

Đăng ký thi đua:

Ban chỉ đạo PCTHTL xác định chỉ tiêu, xây dựng tiêu chí thi đua cho tập thể và cá nhân

Các cá nhân, tập thể đăng ký thi đua xây dựng trường học không khói thuốc.

Khen thưởng, động viện cá nhân, tập thể thực hiện tốt quy định cấm hút thuốc, có thành tích trong công tác PCTH thuốc lá

* Các hoạt động truyền thông với sinh viên:

Tuyên truyền: Tổ chức các buổi giao lưu, diễn đàn về tác hại thuốc lá, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt ngoại khóa, thi tìm hiểu về tác hại của việc sử dụng thuốc lá.

Xây dựng các nhóm cán bộ nòng cốt trong sinh viên tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá.

Tổ chức câu lạc bộ văn, thơ không thuốc lá ; Biểu diễn văn nghệ về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tuyên truyền về tác hại của sử dụng thuốc lá trong các sự kiện thể thao của trường và giữa các trường.

Bước 6: Giám sát và đánh giá

Có hệ thống biển báo cấm hút thuốc, nội qui/qui định tại các lớp học, hành lang, trong các phòng làm việc của cán bộ, giáo viên của trường?

Biển báo cấm hút thuốc có được gắn tại các vị trí dễ thấy không?

Có gạt tàn thuốc lá và đầu mẩu thuốc lá tại lớp học, hành lang, sân trường hoặc trong phòng làm việc của cán bộ, giáo viên không?

Sinh viên, cán bộ giáo viên, khách đến liên hệ còn hút thuốc trong khuôn viên trường không? Bao nhiêu trường hợp vi phạm.

Những trường hợp vi phạm đó được xử lý như thế nào?

2. Nội quy xây dựng đơn vị không khói thuốc số 2

Không thuốc lá

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ

CĐCS………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NỘI QUY

Xây dựng đơn vị không khói thuốc

  1. Nghiêm cấm hoàn toàn việc hút thuốc trong khuôn viên đơn vị
  2. Tuyệt đối không cho phép mua, bán, các hình thức kinh doanh, các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào bên trong và bên ngoài phạm vi đơn vị
  3. Không nhận tài trợ, khuyến mãi, quảng cáo của các công ty thuốc lá dưới mọi hình thức
  4. Phòng ban, đoàn thể, cá nhân có trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, nhắc nhở mọi người tuân thủ việc không hút thuốc ở khu vực cấm, xây dựng đơn vị không khói thuốc
  5. Kể từ ngày tháng năm sẽ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy chế của đơn vị và Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính (xử phạt 50.000đ – 100.000đ/1 lần vi phạm)

…………….., ngày ... tháng ... năm ...

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 7.892
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo